งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน
สูตร การหาค่า EOQ 2SO C บริษัทดาวตก จำกัด ขายสบู่ได้เดือนละ 10,000 ก้อน เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 200 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก้อนละ 0.10 บาท ในกรณีที่บริษัทสั่งซื้อสบู่ครั้งละ 10,000 ก้อน 5,000 ก้อน 2,500 ก้อนและ 2,000 ก้อน ให้คำนวณว่า ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน ค. จำนวนสบู่โดยเฉลี่ย ง. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อเดือน จ. ค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อ

2 c = รายจ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 0.10 บาท/ก้อน
2. บริษัทควรจะสั่งซื้อสบู่ครั้งละกี่ก้อน จึงจะทำให้ค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อต่ำสุด วิธีทำ Q = จำนวนหน่วยที่สั่งซื้อต่อครั้ง S = จำนวนสินค้าที่ต้องใช้ทั้งสิ้นในช่วงเวลาหนึ่ง 10,000 บาท 0 = รายจ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง = บาท c = รายจ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 0.10 บาท/ก้อน

3 ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ =
ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ = = S Q 10,000 = 1 ครั้ง 10,000 5,000 = 2 ครั้ง = 4 ครั้ง 10,000 2,500 10,000 2,000 = 5 ครั้ง

4 10,000 ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน
S0 Q ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน จำนวน 10,000 ก้อน = 10,000 x = บาท 10,000 จำนวน 5,000 ก้อน = 10,000 x = บาท 5,000 จำนวน 2,500 ก้อน = ,000 x = บาท 2,500 จำนวน , ก้อน = ,000 x = 1,000 บาท 2,000

5 ค. จำนวนสบู่โดยเฉลี่ย = Q
2 จำนวน 10,000 ก้อน = 10, = , ก้อน 2 จำนวน 5,000 ก้อน = 5, = , ก้อน 2 จำนวน 2,500 ก้อน = 2, = , ก้อน 2 จำนวน 2, ก้อน = 2, = 1, ก้อน 2

6 ง. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อเดือน = CQ
2 จำนวน 10,000 ก้อน = 10,000x = บาท 2 จำนวน 5,000 ก้อน = ,000x = บาท 2 จำนวน 2,500 ก้อน = ,500x = บาท 2 จำนวน 2,000 ก้อน = 2,000x = บาท 2

7 จ. ค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อ CQ+ SO
2 Q สั่งซื้อครั้งละ 10,000 ก้อน = = บาท สั่งซื้อครั้งละ 5,000 ก้อน = = บาท สั่งซื้อครั้งละ 2,500 ก้อน = = บาท สั่งซื้อครั้งละ 2,000 ก้อน = , = 1,100 บาท 2. บริษัทควรสั่งซื้อสบู่ครั้งละ 5,000 ก้อน จึงจะทำให้ค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อต่ำสุดคือ 650 บาท


ดาวน์โหลด ppt ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google