งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ผลแห่งกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ผลแห่งกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ผลแห่งกรรม

2 2 ชาตินี้ท่านปฏิบัติตน อย่างไร ? แล้วชาติหน้าถ้าท่านได้ เกิด ท่านจะเป็น อย่างไร ?

3 3 ผลจาก เป็นคนชอบเยาะหยันด่า ขอทาน ชาตินี้ จึงเกิดมาน่า สงสารต้องอดตาย

4 4 ผลจาก เป็นคนพลั้งเผลอไปฆ่า สัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจ ชาตินี้ จึงเกิดมาถูกยั่วยุจากคนชั้นต่ำ

5 5 ผลจาก เป็นคนชอบยุแหย่ใส่ไคล้ ผู้อื่น .. ชาตินี้ จึงต้องอาเจียนเป็นโลหิต

6 6 ผลจาก เป็นคนชอบคดโกงใน การค้า และโกงตาชั่ง ชาตินี้ จึงเกิดมาต้องเจ็บปวดเพราะโดนไฟไหม้ หรือฟ้าฝ่าตาย

7 7 ผลจาก เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ขังกรง หรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้บริวารออกไป ท่องเที่ยว ชาตินี้ จึงเกิดในถิ่นที่ด้อยพัฒนา ห่างไกลความเจริญ

8 8 ผลจาก เป็นนักบวช มีศีลเป็นข้อบังคับ ให้มุ่งแต่ประกอบการกุศลไม่สนใจไยดี ในความรัก ชาตินี้ จึงเกิดมาเป็นคนวางเฉยในเรื่องความรัก

9 9 ผลจาก ชาติก่อนเคยเป็นพรานล่า สัตว์ ชาตินี้ จึงเกิดมาทำให้ถูก ตามล้างตามล่า

10 10. ผลจาก เป็นคนชอบวางอำนาจ ดูถูกดู หมิ่น ไม่ให้ความเคารพสามี ชาตินี้ จึงเกิดมามีสามีที่โหดร้ายทารุณ

11 11 ผลจาก ชาติก่อนเคยปิดทองพระ ชาตินี้ จึงเกิดมามียศถาบรรดาศักดิ์

12 12 ผลจาก ชาติก่อนเป็นเปรตหนีมา เกิดเป็นมนุษย์ ชาตินี้ จึงเกิดมาอดอยากยากไร้ หิวโหย หาได้ไม่พอปากพอท้อง อดมื้อกินมื้อ หรือกินแต่ของบูดเน่า ของเหลือเดน

13 13 ผลจาก ชาติก่อนเคยอกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ ชาตินี้ จึงเกิดมามีอุปสรรคในการดำรงชีวิต มีปัญหาร้อยแปดพันประการ

14 14 ผลจาก ชาติก่อนเคยสร้างโรงธรรม ศาลาการเปรียญ และนิมนต์พระเถระมา แสดงธรรมหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ ความรู้แก่ปวงชน ชาตินี้ จึงเกิดมาในตระกูลที่มีชื่อเสียงมีชีวิตเกี่ยว พันกับครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ราชบัณทิต

15 15 ผลจาก ชาติก่อนทำบุญต่างเทศะต่างวาระ แต่ว่าบุญเหล่านั้น เป็นบุญประเภทเดียวกัน เช่นเลี้ยงดู สงเคราะห์เด็กกำพร้า เป็นต้น ชาตินี้ จึงเกิดมาร่วมงานกัน อยู่กิน ณ สถานที่ แห่งเดียวกันรักใคร่ปรองดองกัน

16 16 ผลจาก ชาติก่อนเป็นผู้มีความรู้ แต่ใช้ ความรู้นั้นเอาเปรียบคนอื่นเป็นผู้มี อิทธิพลและใช้อิทธิพลช่วยคนชั่วคนผิด กลั่นแกล้งคนดีมีความสามารถ ชาตินี้ จึงเกิดการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาที่ไม่ถูกต้อง เลือกคู่ครองที่ผิดๆ การดำเนินธุรกิจไม่เป็นผล

17 17 ผลจาก ชาติก่อนฉวยโอกาสขึ้นราคา สินค้า ขึ้นค่าบริการ เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์เมื่อรัฐบาล ประกาศขึ้นภาษีสินค้า ชาตินี้ จึงเกิดมาประประสบภาวะ ขาดทุน มีหนี้สินล้นพ้นตัว

18 18


ดาวน์โหลด ppt 1 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ผลแห่งกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google