งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลแห่งกรรม บรรยายโดย อ.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลแห่งกรรม บรรยายโดย อ.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลแห่งกรรม บรรยายโดย อ.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2 ชาตินี้ท่านปฏิบัติตนอย่างไร?
แล้วชาติหน้าถ้าท่านได้เกิด ท่านจะเป็น อย่างไร?

3 ผลจาก เป็นคนชอบเยาะหยันด่าขอทาน
ชาตินี้ จึงเกิดมาน่าสงสารต้องอดตาย

4 ผลจาก เป็นคนพลั้งเผลอไปฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจ
ชาตินี้ จึงเกิดมาถูกยั่วยุจากคนชั้นต่ำ

5 ผลจาก เป็นคนชอบยุแหย่ใส่ไคล้ผู้อื่น
. ชาตินี้ จึงต้องอาเจียนเป็นโลหิต

6 ผลจาก เป็นคนชอบคดโกงในการค้า และโกงตาชั่ง
ชาตินี้ จึงเกิดมาต้องเจ็บปวดเพราะโดนไฟไหม้ หรือฟ้าฝ่าตาย

7 ผลจาก เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ขังกรง หรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้บริวารออกไปท่องเที่ยว
ชาตินี้ จึงเกิดในถิ่นที่ด้อยพัฒนา ห่างไกลความเจริญ

8 ผลจาก เป็นนักบวช มีศีลเป็นข้อบังคับให้มุ่งแต่ประกอบการกุศลไม่สนใจไยดีในความรัก
ชาตินี้ จึงเกิดมาเป็นคนวางเฉยในเรื่องความรัก

9 ผลจาก ชาติก่อนเคยเป็นพรานล่าสัตว์
ชาตินี้ จึงเกิดมาทำให้ถูกตามล้างตามล่า

10 . ผลจาก เป็นคนชอบวางอำนาจ ดูถูกดูหมิ่น ไม่ให้ความเคารพสามี
ชาตินี้ จึงเกิดมามีสามีที่โหดร้ายทารุณ

11 ผลจาก ชาติก่อนเคยปิดทองพระ
ชาตินี้ จึงเกิดมามียศถาบรรดาศักดิ์

12 ผลจาก ชาติก่อนเป็นเปรตหนีมาเกิดเป็นมนุษย์
ชาตินี้ จึงเกิดมาอดอยากยากไร้ หิวโหย หาได้ไม่พอปากพอท้อง อดมื้อกินมื้อ หรือกินแต่ของบูดเน่า ของเหลือเดน

13 ผลจาก ชาติก่อนเคยอกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ
ชาตินี้ จึงเกิดมามีอุปสรรคในการดำรงชีวิต มีปัญหาร้อยแปดพันประการ

14 ผลจาก ชาติก่อนเคยสร้างโรงธรรม ศาลาการเปรียญ และนิมนต์พระเถระมาแสดงธรรมหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ปวงชน ชาตินี้ จึงเกิดมาในตระกูลที่มีชื่อเสียงมีชีวิตเกี่ยว พันกับครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ราชบัณทิต

15 ผลจาก ชาติก่อนทำบุญต่างเทศะต่างวาระ แต่ว่าบุญเหล่านั้น เป็นบุญประเภทเดียวกัน เช่นเลี้ยงดูสงเคราะห์เด็กกำพร้า เป็นต้น ชาตินี้ จึงเกิดมาร่วมงานกัน อยู่กิน ณ สถานที่ แห่งเดียวกันรักใคร่ปรองดองกัน

16 ผลจาก ชาติก่อนเป็นผู้มีความรู้ แต่ใช้ความรู้นั้นเอาเปรียบคนอื่นเป็นผู้มีอิทธิพลและใช้อิทธิพลช่วยคนชั่วคนผิด กลั่นแกล้งคนดีมีความสามารถ ชาตินี้ จึงเกิดการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาที่ไม่ถูกต้อง เลือกคู่ครองที่ผิดๆ การดำเนินธุรกิจไม่เป็นผล

17 ผลจาก ชาติก่อนฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ขึ้นค่าบริการ เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์เมื่อรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีสินค้า ชาตินี้ จึงเกิดมาประประสบภาวะขาดทุน มีหนี้สินล้นพ้นตัว

18 อนุโมทนา สาธุ


ดาวน์โหลด ppt ผลแห่งกรรม บรรยายโดย อ.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google