งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 DragonBall ™ VZ นายนิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 43650159 นางสาวรุจิรา อาชวานันทกุล 43650290.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 DragonBall ™ VZ นายนิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 43650159 นางสาวรุจิรา อาชวานันทกุล 43650290."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 DragonBall ™ VZ นายนิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 43650159 นางสาวรุจิรา อาชวานันทกุล 43650290

2 2 Agenda บทนำ สถาปัตยกรรม เอกสารอ้างอิง

3 3 บทนำ เมื่อตลาดผู้ใช้โปรเซสเซอร์ขยายตัว มากขึ้น สงครามการแข่งขันกันในด้าน ประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน ขนาด และราคาได้เริ่มขึ้น โมโตโรลาเสนอโปรเซสเซอร์ MC68VZ328 (DragonBall TM VZ) เพื่อพิชิตตลาดโปรเซสเซอร์ขนาดเล็กที่ มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม

4 4 บทนำ (2) โปรเซสเซอร์ในชุด DragonBallTM มี 3 ตัวคือ –MC68328 (DragonBall TM ) –MC68EZ328 (DragonBall TM EZ) –MC68VZ328 (DragonBall TM VZ) DragonBall VZ กินไฟน้อย ความเร็วสูง ขนาดเล็กลง สนับสนุน LCD แบบสี

5 5 สถาปัตยกรรม FLX68000 CPU Chip-select logic และ 8-/16-bit bus interface Clock generation module (CGM) และ power control Interrupt controller 76 GPIO lines grouped into 10 ports 2 Pulse-width modulators (PWM 1 และ PWM 2) 2 General-purpose timers 2 Serial peripheral interfaces (SPI 1 และ SPI 2) 2 UARTs (UART 1 และ UART 2) และสนับสนุน infrared communication LCD controller Real-time clock DRAM controller สนับสนุน EDO RAM, Fast Page Mode และ SDRAM In-curcuit emulation module Bootstrap mode

6 6 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

7 7 สถาปัตยกรรม : CPU พัฒนามาจาก รุ่น 68000 (32 บิต ) ลักษณะ สำคัญคือ – ใช้พลังงานต่ำ – แอดเดสบัสขนาด 32 บิต และเดต้าบัสขนาด 16 บิต – มีรีจิสเตอร์สำหรับเดต้า และแอดเดรสขนาด 32 บิต จำนวน 16 ตัว – สนับสนุนคำสั่งที่ใช้กับภาษาระดับสูงถึง 56 คำสั่ง – มี addressing modes 14 โหมด และชนิดคำสั่ง 5 ประเภท – การควบคุมอินเทอร์รัพทำได้ถึง 7 ระดับ

8 8 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

9 9 สถาปัตยกรรม : Memory Control Memory Controller เป็นตัวควบคุม หน่วยความจำ สนับสนุน Flash,ROM, SRAM, DRAM (EDO RAM และ Fast Page Mode) Synchronous DRAM

10 10 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

11 11 สถาปัตยกรรม : CGM&Power Control Clock Generation Module และ Power Control Module – ประกอบด้วยตัวสังเคราะห์สัญญาณนาฬิกา – สามารถปิดสัญญาณนาฬิกาของระบบเพื่อ ประหยัดพลังงาน ตัวควบคุมพลังงานมีโหมดการทำงานอยู่ 4 โหมด –Normal Mode –Burst Mode –Doze Mode –Sleep Mode

12 12 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

13 13 สถาปัตยกรรม : CGM&Power Control เป็นตัวกำหนดกำหนดเวลา หน่วยการ เปลี่ยนแปลงเป็นวินาที โดยใช้ crystal กำเนิด สัญญาณนาฬิกา 32.876 kHz. หรือ 38.4 kHz. เวลาจะถูกนับตลอดที่ยังมีไฟอยู่

14 14 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

15 15 สถาปัตยกรรม : In-Circuit Emulation Module ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนา Emulator ราคาถูก โดยหน่วยความจำตั้งแต่ แอดเดส 0xFFFC0000 ถึง 0xFFFCFFFF จะ ถูกควบคุมโดยใช้สัญญาณ /EMUCS (Emulator debug monitor)

16 16 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

17 17 สถาปัตยกรรม : Bootstrap Mode ออกแบบมาเพื่อให้ระบบสามารถดาวน์โหลด โปรแกรม หรือข้อมูลไปไว้ใน RAM โดยใช้ ร่วมกับตัวควบคุม UART 1 หรือ UART 2 เมื่อโปรแกรมถูกดาวน์โหลดไปยัง MC68VZ328 แล้ว มันจะ Execute และยังได้ เตรียมการ Debug สำหรับข้อผิดพลาด และ เตรียมช่องเก็บเพื่ออัพเดทโปรแกรมไปเก็บ ยัง flash memory

18 18 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

19 19 สถาปัตยกรรม : Interrupt Controller ตัวควบคุมการอินเทอร์รัพจัดการกับอินเทอร์รัพที่ เกิดขึ้นตามลำดับความสำคัญ – จัดลำดับความสำคัญของการร้องขออินเทอร์รัพ (Interrupt Request) ส่งให้ซีพียู – ซีพียูตอบรับการร้องขออินเทอร์รัพด้วยการตอบรับการอิน เทอร์รัพ (Interrupt Acknowledge) – ตัวควบคุมการอินเทอร์รัพ จะกำหนดอินเทอร์รัพเว็กเตอร์ และส่งค่าให้ซีพียู – ซีพียูจะอ่านอินเทอร์รัพเว็กเตอร์ และแอดเดรสของการ อินเทอร์รัพ และเริ่มการทำงานที่ตำแหน่งแอดเดรสนั้น

20 20 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

21 21 สถาปัตยกรรม : LCD Controller ตัวควบคุม LCD ช่วยจัดการการแสดงผล ข้อมูลแก่ LCD Drivers หรือ LCD panel ตัว ควบคุม LCD จะดึงข้อมูลที่จะแสดงโดยตรง จากหน่วยความจำของระบบ Block diagram ของตัวควบคุม LCD

22 22 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

23 23 สถาปัตยกรรม : General- Purpose Timer โปรเซสเซอร์ MC68VZ328 มีตัวจับเวลาขนาด 16 บิตอยู่ 2 ตัว ซึ่งสามารถที่จะใช้ในโหมดที่ แตกต่างกันเพื่อใช้แสดงค่าเวลา หรือจับเวลา ของเหตุการณ์ภายนอก

24 24 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

25 25 สถาปัตยกรรม : Serial Peripheral Interface (SPI) โมดูล SPI อยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ SPI 1 และ SPI 2 –SPI 1 ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายนอก การส่ง ข้อมูล จะ sync กับสัญญาณนาฬิกาของ SPI และ มันจะรับหรือส่งด้วยสัญญาณนาฬิกาของ SPI ที่ เท่ากัน –SPI 2 ทำงานเฉพาะในโหมด master เท่านั้น ส่วน โมดูล SPI 1 จะกำหนดได้ว่าให้เป็นโหมด master หรือ slave

26 26 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

27 27 สถาปัตยกรรม : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) Modules พอร์ต UART มี 2 พอร์ต โดยอาจจะติดต่อกับ อุปกรณ์ภายนอกชนิดอนุกรม (serial device) –UART 1 คือ UART ในโปรเซสเซอร์ DragonBall EZ ขณะที่ UART 2 เป็นเวอร์ชันที่เพิ่มเติมจาก UART 1 –UART 2 ออกแบบส่วนประกอบของ RxFIFO และ TxFIFO เพื่อลดจำนวนซอฟต์แวร์อินเทอร์รัพ การ ปรับปรุง UART ทั้ง 2 ตัวกระทำที่ความถี่เข้าของ สัญญาณนาฬิกาให้เป็น 33.16 MHz

28 28 สถาปัตยกรรม CGM&Power Control Real-Time Clock In-Circuit Emulation Interrupt Controller Memory Controller Bootstrap Mode 8/16-Bit 68000 Bus Interface FLX6800 Static CPU 16-Bit Timers(2) 8-Bit PWM1 16-Bit PWM2 SPI 1 UART 2 with IrDA1.0 UART 1 with IrDA1.0 SPI 2 LCD Controller GPIO Ports 68000 Internal Bus

29 29 สถาปัตยกรรม : Pulse-Width Modulators (PWM) PWM 2 ตัว แต่ละตัวมีการทำงาน 3 โหมด ได้แก่ playback, tone และ D/A (Digital-to-analog conversion) ตัว PWM นี้สามารถใช้เล่นเสียงแบบดิจิตอลได้โดย มีคุณภาพสูง สร้าง simple tones หรือเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอลให้เป็น รูปแบบคลื่นอะนาล็อก ตัว PWM ขนาด 8 บิตนี้ มี FIFO ขนาด 5 ไบต์ ซึ่งจะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยการลดจำนวน ของการอินเทอร์รัพไปยังซีพียู สำหรับตัว PWM ขนาด 16 บิต จะช่วยให้มี higher resolution เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น

30 30 เอกสารอ้างอิง http://www.motorola.com


ดาวน์โหลด ppt 1 DragonBall ™ VZ นายนิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 43650159 นางสาวรุจิรา อาชวานันทกุล 43650290.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google