งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Component-Oriented Programming with C# Exceed Camp #2, CPE, KU Day 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Component-Oriented Programming with C# Exceed Camp #2, CPE, KU Day 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Component-Oriented Programming with C# Exceed Camp #2, CPE, KU Day 2

2 Components Reusable object that performs a specific function Reusable object that performs a specific function Designed to work with other components and applications Designed to work with other components and applications Associated with properties, events, and attributes Associated with properties, events, and attributes

3 Component Properties Property List Event List Component List Properties' Names Properties' Values

4 Accessing Properties Obtaining Values Obtaining Values Modifying Values Modifying Values  Via properties window  Using C# statements Some properties are read-only. They cannot be modified Some properties are read-only. They cannot be modified

5 Modifying Properties Via the properties dialog Via the properties dialog Using C# statements Using C# statements textBox1.Width = 150;

6 Handling Events

7 Assignment สร้างโปรแกรมชื่อ ComponentDemo ซึ่ง สาธิตการทำงานของคอมโพเนนท์ที่ แตกต่างกันอย่างน้อย 10 ชนิด สร้างโปรแกรมชื่อ ComponentDemo ซึ่ง สาธิตการทำงานของคอมโพเนนท์ที่ แตกต่างกันอย่างน้อย 10 ชนิด สำหรับแต่ละคอมโพเนนท์ที่นำมาสาธิตใน โปรแกรมจะมีข้อกำหนดดังนี้ สำหรับแต่ละคอมโพเนนท์ที่นำมาสาธิตใน โปรแกรมจะมีข้อกำหนดดังนี้  สาธิตการอ่านและเปลี่ยนค่า property ของ คอมโพเนนท์นั้น ๆ อย่างน้อยหนึ่งค่า  แสดงการตอบสนองต่อ event อย่างน้อยหนึ่ง ชนิดที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนท์นั้น Sample


ดาวน์โหลด ppt Component-Oriented Programming with C# Exceed Camp #2, CPE, KU Day 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google