งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำโปรเจคเป็นทีม. สอนไม่ได้ … ลองฝึกทำดีกว่า – แต่ ….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำโปรเจคเป็นทีม. สอนไม่ได้ … ลองฝึกทำดีกว่า – แต่ …."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำโปรเจคเป็นทีม

2 สอนไม่ได้ … ลองฝึกทำดีกว่า – แต่ ….

3 เทคนิคเขียนโปรแกรมด้วยกัน ( หลายๆคน )

4 เป้าหมาย : เขียนโปรแกรมแต่ละส่วนไป พร้อมๆ กันได้

5 1. ซุยโลด เขียนทุกอย่างไว้ในไฟล์เดียว – โปรแกรมเวิร์ค – แต่..... เพื่อนนั่งทำตาปริบๆ Def: ซุย = มั่วไปเรื่อยๆ ( นิยามโดย argen)

6 เอาความรู้ OOP มาใช้ แบ่งโปรแกรมออกเป็นหลายส่วน 2. ออกแบบดีๆ YellowPages...... Search(name : string) : string[]...... กข A แห แหวน – 0812222 แห้ว – 08112341 แหงะ - 0000012

7 class YellowPages { // อาจต้องประกาศค่าเพิ่มเติม public YellowPages() { // โหลดข้อมูล..... } public string[] Search(string name) { // หลับหูหลับตาค้นมาให้จงได้ return ……; } ข

8 SearchButton_Click() { YellowPages yp = new YellowPages(); string[] result = yp.Search(textBox1.Text); for(int i = 0; i < result.Length; i++) listBox1.Items.Add(result[i]); } ก

9 SearchButton_Click() { // YellowPages yp = new YellowPages(); // string[] result = yp.Search(textBox1.Text); string[] result = {“nancy - 081xx”, “lula – 089xx”}; for(int i = 0; i < result.Length; i++) listBox1.Items.Add(result[i]); } ก

10 2. ออกแบบดีๆ ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมดีๆ ซักอัน ( ไม่ ต้องเป็น UML ก็ได้ )

11 2. ออกแบบดีๆ ดูตัวอย่างโปรแกรมชาวบ้าน ที่ Open source สอนไม่ไหว.... – ออกแบบโปรแกรมไม่เก่งเหมือนกัน งั้น ?

12 ทำคนละฟอร์ม ( หรือมากกว่า ) 3. ซุยหลายฟอร์ม แหวน – 0812222 แห้ว – 08112341 แหงะ - 0000012 ก ข แห แหวน 0812222 ใต้สะพานข้ามแยก เกษตร

13 3. ซุยหลายฟอร์ม SearchButton_Click() { Form2 info = new Form2(); info.Show(); info.DisplayInfo(“ แหวน ”); } Form1 Form2 public void DisplayInfo(string name) { // do something }

14 ทบทวน : Object is pass-by- reference class Hero { public int HP;... } Hero skelKing = new Hero(); skelKing.HP = 100; StormSeeker(skelKing); skelKing.HP = ?? void StormSeeker(Hero x) { x.HP = x.HP - 200; }

15 4. ซุยลงแขก

16 2 คน 1 ฟอร์ม Chat Client Demonstration!

17 Chat Client ChatAPI.GetMessage() Chat Server ChatAPI.PostMessage()

18 ChatAPI.GetMessage(); คืนค่าเป็น array ของ 20 ข้อความล่าสุด 1 string = 1 ข้อความ string[] msgs = ChatAPI.GetMessage(); msgs[0] == "118>nattster> สวัสดีครับน้องๆ ทุกคน " msgs[1] == "119>nattster> นี่คือโจทย์ Chatroom Client" msgs[2] == "120>b4lmung> ข้าคือ maid guy" msgs[3] == "121>nattster>@b4lmung มา maidguy อะไรกันแถวนี้ :P“ …

19 ChatAPI.PostMessage(name, message); name = ชื่อคนส่งข้อความ message = ข้อความ คืนค่าเป็น enum ชื่อ Response – Response.OK ส่งข้อความเรียบร้อย

20 textBox1 listBox1 กข UserList Update(ListBox ulist). ChatBox Update(TextBox mtext). ทุกๆ 2 วินาที

21 class ChatBox { public void Update(TextBox mtext) { mtext.Text = “ นี่คือข้อความจ๊ะ ”; } }

22 ไปลองทำกันได้แล้ว... ใช้ SVN ด้วยนะ ซุยโลด, ออกแบบดีๆ, ซุยหลายฟอร์ม, ซุยลงแขก

23 หนทางสู่สุดยอด Chat Client

24 UserList แสดงว่าส่งแล้วกี่ข้อความ แสดงว่าส่งครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ( วัน + เวลา ) ถ้าไม่ได้ส่งข้อความเลย ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา ให้ลบออกจาก List – แปลว่าไม่ได้ chat แล้ว

25 MessageList แสดงข้อความจากห้อง ….. เท่านั้น – “#dota นี่คือห้อง dota ข้อความทุกอันที่ปะหน้าว่า #dota แปลว่าคุยในห้องนี้ ” เปลี่ยนไปใช้ RichTextBox – ใส่สีสันให้ข้อความ – /yellow นี่คือข้อความสีเหลือง – /red นี่คือข้อความสีแดง

26 Chat ได้หลายหน้าต่าง ( พร้อมกัน ) เราอาจเปิดหลายๆ หน้าต่างสำหรับห้องแต่ละ ห้อง

27 สร้างฟอร์ม Chat กันสองต่อสอง สมมติว่า nattster จะคุยกับ b4lmung อาจส่ง ข้อความหากันแบบนี้ nattster: @b4lmung หวัดดี b4lmung: @nattster บูชาเมดเถอะลูก nattster: @b4lmung สาธุ ! ทำหน้าต่างแสดงเฉพาะข้อความระหว่างเราสอง คน ( เว่อร์ ) เข้ารหัสข้อความ


ดาวน์โหลด ppt ทำโปรเจคเป็นทีม. สอนไม่ได้ … ลองฝึกทำดีกว่า – แต่ ….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google