งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน 12.34= (1 x 10 1 ) + (2 x 10 0 ) + (3 x 10 -1 ) + (4 x 10 -2 ) = 10 + 2 + 0.3 + 0.04 101.01 2 = (1 x 2 2 ) + (0 x 2 1 ) + (1 x 2 0 ) + (0 x 2 -1 ) + (1 x 2 -2 ) = 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 = 5.25 ความหมายของตัวเลขใน หลักต่าง ๆ

2 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การแปลงเลขฐานสิบเป็น ฐานสอง จงเปลี่ยนค่า 13 10 ให้เป็นเลขฐานสอง 2 13 6 เศษ 1 3 เศษ 0 1 เศษ 1 0 เศษ 1 ดังนั้น 13 10 = 1101 2 จงเปลี่ยนค่า 0.25 10 ให้เป็นเลขฐานสอง 0.25 x 2 0.50 x 2 1.00.01 ดังนั้น 0.25 10 = 0.01 2

3 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การบวกและลบ เลขฐานสอง จงบวกเลข 1011.101 2 กับ 110.011 2 1 0 1 1. 1 0 1 + 1 1 0. 0 1 1 1 0 0 1 0. 0 0 0 จงลบเลข 1001.11 กับ 101.1 1 0 0 1. 1 1 - 1 0 1. 1 0 1 0 0. 0 1

4 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การคูณและหาร เลขฐานสอง จงคูณเลขฐานสอง 1.01 x 10.1 1. 0 1 x1 0. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1. 0 0 1 จงหารเลขฐานสอง 11001  101 101 101  11001 101

5 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล เลขฐานแปดและ เลขฐานสิบหก เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปดเลขฐานสิบหก 000000 0 100011 1 200102 2 300113 3 401004 4 501015 5 601106 6 701117 7 8100010 8 9100111 9 10101012 A 11101113 B 12110014 C 13110115 D 14111016 E 15111117 F

6 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บิต, ไบต์, นิบเบิล, เวิร์ด

7 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การแทนค่าเลขลบใน ระบบฐานสอง 2 ’ Complement 0011 = 3, 1101 = -3 0101 = 5, 1011 = -5 Sign and Amplitude 0011 = 3, 1011 = -3 0101 = 5, 1101 = -5 * หมายเหตุ : เลขทั้งหมดเป็นเลขขนาด 4 บิต *

8 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ข้อกำหนดของ 2’Complement ต้องกำหนดจำนวนบิตสูงสุดที่ใช้ งาน ( บิตที่ล้นออกมาในการ คำนวณจะหายไป ) ใช้บิตนัยสำคัญสูงสุดเป็นตัวบอก เครื่องหมาย เลขที่ตรงกันข้ามจะต้องบวกกัน ได้ศูนย์

9 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล เลข BCD 00110110 + 00011001 = 01010101 00110110 - 00011001 = 00010111

10 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล IEEE754 SEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM (-1 * S)1.M * 2 E- B B = 127 ( กรณี ของ 32 bit) 0 10000000 0100000000000000000000 = (-1*0)1.01 * 2 128 - 127 = 2.5


ดาวน์โหลด ppt 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google