งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน 12.34= (1 x 10 1 ) + (2 x 10 0 ) + (3 x ) + (4 x ) = = (1 x 2 2 ) + (0 x 2 1 ) + (1 x 2 0 ) + (0 x 2 -1 ) + (1 x 2 -2 ) = = 5.25 ความหมายของตัวเลขใน หลักต่าง ๆ

2 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การแปลงเลขฐานสิบเป็น ฐานสอง จงเปลี่ยนค่า ให้เป็นเลขฐานสอง เศษ 1 3 เศษ 0 1 เศษ 1 0 เศษ 1 ดังนั้น = จงเปลี่ยนค่า ให้เป็นเลขฐานสอง 0.25 x x ดังนั้น =

3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การบวกและลบ เลขฐานสอง จงบวกเลข กับ จงลบเลข กับ

4 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การคูณและหาร เลขฐานสอง จงคูณเลขฐานสอง 1.01 x x จงหารเลขฐานสอง  

5 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล เลขฐานแปดและ เลขฐานสิบหก เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปดเลขฐานสิบหก A B C D E F

6 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บิต, ไบต์, นิบเบิล, เวิร์ด

7 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การแทนค่าเลขลบใน ระบบฐานสอง 2 ’ Complement 0011 = 3, 1101 = = 5, 1011 = -5 Sign and Amplitude 0011 = 3, 1011 = = 5, 1101 = -5 * หมายเหตุ : เลขทั้งหมดเป็นเลขขนาด 4 บิต *

8 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ข้อกำหนดของ 2’Complement ต้องกำหนดจำนวนบิตสูงสุดที่ใช้ งาน ( บิตที่ล้นออกมาในการ คำนวณจะหายไป ) ใช้บิตนัยสำคัญสูงสุดเป็นตัวบอก เครื่องหมาย เลขที่ตรงกันข้ามจะต้องบวกกัน ได้ศูนย์

9 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล เลข BCD = =

10 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล IEEE754 SEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM (-1 * S)1.M * 2 E- B B = 127 ( กรณี ของ 32 bit) = (-1*0)1.01 * = 2.5


ดาวน์โหลด ppt 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google