งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IRC - Internet Relay Chat. ICR คือ ? IRC เป็นระบบสนทนาที่รองรับผู้ใช้ หลายคน (Multi User) บน อินเทอร์เน็ต ที่รวมถึง กฎ แบบแผน (protocol ) และซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IRC - Internet Relay Chat. ICR คือ ? IRC เป็นระบบสนทนาที่รองรับผู้ใช้ หลายคน (Multi User) บน อินเทอร์เน็ต ที่รวมถึง กฎ แบบแผน (protocol ) และซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IRC - Internet Relay Chat

2 ICR คือ ? IRC เป็นระบบสนทนาที่รองรับผู้ใช้ หลายคน (Multi User) บน อินเทอร์เน็ต ที่รวมถึง กฎ แบบแผน (protocol ) และซอฟต์แวร์ client/server บนเว็บ โดยติดต่อแบบ Client to Server เพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสาร โดยผ่าน Protocol โดยผ่าน ช่วง port 6666 - 7000 อาจจะมากกว่านี้ หรือน้อยกว่า ได้ขึ้นอยู่ผู้ให้บริการตั้งตนเอง เป็น IRC Server ส่วน IRC Client เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่อง ผู้ใช้งานprotocol

3 IRC protocol เป็น open protocol ใน Application layer ซึ่งใช้ TCP (Transmission Control Protocol) ใน Transport layer ซึ่งเนื่องด้วยเป็น open protocol ทำให้ สามารถเขียน server ขึ้นมาเองได้ หรือ download มาก็ตามprotocol Application layerTCP ใน Transport layerprotocol ICR คือ ?

4 หลักการทำงาน 1. เชื่อมต่อไปยังแม่ข่ายเพื่อยืนยันตัวตนและส่ง สารบัญไฟล์ที่เราแชร์ไว้ไปด้วย 2. หากเราต้องการหาไฟล์สักไฟล์หนึ่งเมื่อเราระบุ Keyword โปรแกรมจะส่งคำร้องไปยังแม่ข่าย จากนั้น แม่ข่ายจะส่งรายชื่อไฟล์พร้อมข้อมูลตัวตนของคนที่มี ไฟล์ที่ตรงกับ Keyword ที่เราระบุกลับมา 3. เมื่อเราพบไฟล์ที่ต้องการแล้วตัวโปรแกรมจะใช้ ข้อมูลที่ได้จากแม่ข่ายติดต่อไปยังคนนั้นๆโดยตรงเพื่อ ร้องขอไฟล์

5 ลักษณะเด่นของ IRC ความหลายหลายของโปรแกรม Client และ Server ที่ใครๆจะเขียนขึ้นมาใหม่ก็ได้ โดยดูจากเอกสารพวก RFC และอื่นๆ RFC การทำงานแบบกระจาย โพรโทคอล IRC ออกแบบมา ให้ server เชื่อมต่อกันเองได้ด้วย มันก็เป็นประโยชน์ ตอนคนคุยกันเยอะๆ ก็สามารถแยกเป็นหลายๆ server เพื่อแบ่งภาระได้ ถึงแม้ว่าจะแบ่งเป็นหลาย server แต่ ก็ยังคุยกันข้าม server โดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่างได้ อยู่ดี เป็นโพรโทคอลเปิดที่เราจะเขียน server ขึ้นมาเองก็ ได้ หรือ download มา หรือจะซื้อมาก็ตาม ไม่จำเป็น ที่เราต้องไปซื้อกันคนขายเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

6 ความ Classic ของมันทำให้ยังมีคนนิยมให้อยู่ใน หลายๆ งาน เช่น การประชุมผ่านเน็ตเพื่อช่วยกัน ทำงาน IRC เราเหมือนเข้าไปอยู่กลางตลาด เราจะคุยกับใคร ก็ได้ โดยไม่ต้องรู้จักกันมาก่อน IRC มีห้องสนทนาอยู่มากมาย หลายหมื่นห้อง ในแต่ ละ Server ฉะนั้น ทำให้เราสามารถเลือกเข้าสนทนา ในกลุ่มห้องที่เราสนใจได้มากมาย โดยไม่ต้องกังวลว่า จะไม่สามารถสนทนากับไครที่ไม่รู้จักได้ เพราะ IRC คือเครือข่ายเปิด ลักษณะเด่นของ IRC

7 จุดด้อยของ IRC เป็นแหล่งกระจาย Malware( หรือไวรัส ) โดย Botnet หรือกลุ่มของเครื่องที่ติดไวรัส เนื่องจาก Protocol ในการติดต่อ IRC เป็นการติดต่อ แบบ UDP ซึ่งมีความเร็ว และไม่ต้องการความถูกต้อง นักในการสื่อสาร ทำให้เครื่องที่เป็น Botnet แทบไม่ รู้ตัวว่าตนเองได้เชื่อมต่อ Server IRC ที่ไหน ยากในการควบคุม ทราบได้ยากในการค้นหาตัวตนที่ แท้จริง

8 จุดด้อยของ IRC รูปซ้าย : เครื่องจู่โจมเข้าไปยัง IRC server ส่วนเครื่องอื่นๆที่ เข้ามายัง server ที่ถูกจู่โจมได้รับ malware ติดไปด้วย รูปขวา : เครื่องจู่โจมส่ง Bot commands ควบคุมไปยังเครื่อง อื่นๆด้วย spam ที่ฝั่งไว้ ในเครื่อง Botnet เพื่อกระจายไวรัส ต่อไป

9 ตัวอย่าง Application IRC OrnateIRC ICQ Netmeeting PIRCH MIRC IRC IRC II


ดาวน์โหลด ppt IRC - Internet Relay Chat. ICR คือ ? IRC เป็นระบบสนทนาที่รองรับผู้ใช้ หลายคน (Multi User) บน อินเทอร์เน็ต ที่รวมถึง กฎ แบบแผน (protocol ) และซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google