งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Future Agriculture Wullop Santipracha March 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Future Agriculture Wullop Santipracha March 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Future Agriculture Wullop Santipracha March 2008

2 4 F form bio-production Food Feed Fiber for paper Fuel through gasification process which process C source to bio-fuel

3 Production welfare animal welfare clean water Product & envi (Diseases & MOs)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 บุคลากรที่ต้องการ ผู้จัดการการผลิตตามระบบ มาตรฐานการผลิตที่ดี ผู้การจัดการสินค้า นักวิเคราะห์เคมี ดิน น้ำ สาร ตกค้าง จุลินทรีย์ นักวิเคราะห์นโยบาย แผน การค้า ระหว่างประเทศ นักควบคุมคุณภาพ

29 บัณฑิต เกษตร บัณฑิต นักวิชาการ คณะเกษตร ม. ทั่วไป บัณฑิต นัก ปฏิบัติ ม. ราชมงคล บัณฑิตเกษตร นัก จัดการ = บัณฑิตเกษตร นัก จัดการ = บัณฑิตเกษตร นักวิชาการ + ความรู้มาตรฐาน การผลิต ความรู้มาตรฐาน การผลิต QA และเข้าใจการ วิเคราะห์เคมีและ จุลินทรีย์QA และเข้าใจการ วิเคราะห์เคมีและ จุลินทรีย์ ความรู้ธุรกิจ การตลาด logistics กฎหมาย ความรู้ธุรกิจ การตลาด logistics กฎหมาย ทักษะ IT ทักษะ IT ภาษาที่สาม ( จีน ) ภาษาที่สาม ( จีน ) บัณฑิต เทคโนโลยี เกษตรที่มี วิทยาศาสตร์ ส. สุรนารี, ม. วลัย ลักษณ์

30 สิ่งที่ต้องการ ในวันนี้ อนาคตของงานในแต่ละสาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชา เนื้อหาทักษะที่จะปรับลงในหลักสูตร สิ่งที่ต้องปรับการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย สาขาของอาจารย์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติ กระบวนจัดการเรียนการสอน / ฝึกทักษะ การ บรรยาย การเรียนรู้ การปฏิบัติ การฝึกทักษะ การ ประเมินผล วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิคส์ ชีวะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ( พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย เพียงพอหรือไม่ ) ทักษะการบริการจัดการ การทำงาน การนำเสนอ งาน

31 การสัมมนา วันที่ 26 มีค. การวิจัยของแต่ละภาควิชา ทิศทางใน 5-10 ปี ทำอะไร ได้อะไร เพื่ออะไร บัณฑิตศึกษา ความร่วมมือกับหน่วยงาน กิจกรรมกับต่างประเทศ การยกระดับ การเกษตรไทย ทั้งหมดมีเป้าหมายที่ การยกระดับ การเกษตรไทย เพื่อให้ได้เป้าหมายและ แผนไปสัมมนาประชาคมของคณะต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Future Agriculture Wullop Santipracha March 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google