งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่สำคัญในไก่ การแพร่โรคของสัตว์ปีก 1. ทางไข่ (egg/ vertical transmission) 1.1Ovarian/ uterine transmission เช่น CRD, Pullorum, Leucosis เป็นต้น 1.2Shell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่สำคัญในไก่ การแพร่โรคของสัตว์ปีก 1. ทางไข่ (egg/ vertical transmission) 1.1Ovarian/ uterine transmission เช่น CRD, Pullorum, Leucosis เป็นต้น 1.2Shell."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคที่สำคัญในไก่

3 การแพร่โรคของสัตว์ปีก 1. ทางไข่ (egg/ vertical transmission) 1.1Ovarian/ uterine transmission เช่น CRD, Pullorum, Leucosis เป็นต้น 1.2Shell penetration เชื้อจาก ลำไส้ผ่านทางเปลือกไข่และไปสู่ไข่ เช่น Paratyphoid, colibacillosis 2. ทางอากาศ (Air-borne transmission) เช่น IB ND CRD ILT เป็นต้น

4 3. ทางวัสดุรองพื้นและอุจจาระ 3.1 ทางวัสดุรองพื้น เช่น บิด MD IBD Salmonellosis ไข่พยาธิ 3.2 ทางอุจจาระ เช่น บิดและพยาธิ อหิวาต์ไก่ IBD Salmonellosis ND 4. ทางอาหารและน้ำ 4.1 ทางอาหาร เช่น สารพิษจากเชื้อ รา 4.2 ทางน้ำ เช่น E.coli

5 5. ทางพาหะ เช่น ยุงเป็นตัวนำโรคมาเลเรียไก่และ ฝีดาษไก่ แมลงสาบเป็นตัวนำพ ย าธินัยน์ตาไก่ 6 ทางกล เช่น ติดไปกับ มือ หน้า เสื้อผ้า รองเท้า *** ถุงอาหาร กรง กระบอกฉีดยา

6 โรคที่สำคัญในไก่ 1. โรคที่ทำให้เกิด โลหิตเป็นพิษ โรคนิวคาสเซิล โรคอหิวาต์เป็ดไก่ 2. โรคในระบบ ทางเดินหายใจ โรคนิวคาสเซิล โรค Infectious bronchitis โรคหวัดหน้าบวม โรคหวัดเรื้อรัง 3. โรคในระบบ ทางเดินอาหาร Salmonellosis Colibacillosis Coccidiosis พยาธิ 4. โรคอื่นๆ Infectious Bursal Disease Lymphomatosis Pox


ดาวน์โหลด ppt โรคที่สำคัญในไก่ การแพร่โรคของสัตว์ปีก 1. ทางไข่ (egg/ vertical transmission) 1.1Ovarian/ uterine transmission เช่น CRD, Pullorum, Leucosis เป็นต้น 1.2Shell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google