งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.. สนุกกับงานวิจัย เร้าใจกับ วิทยาศาสตร์.. รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษา รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษาภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".. สนุกกับงานวิจัย เร้าใจกับ วิทยาศาสตร์.. รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษา รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษาภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .. สนุกกับงานวิจัย เร้าใจกับ วิทยาศาสตร์.. รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษา รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษาภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง

2 เนื้อหาคุยกันวันนี้.... สนุกได้อย่างไร ? สนุกได้อย่างไร ? เร้าใจจริงหรือ ? เร้าใจจริงหรือ ? อือหือ … ( คิดเอา เอง ) อือหือ … ( คิดเอา เอง )

3 สนุกได้อย่างไร ? สนุกจากการค้นพบ สนุกจากความคิดขบ สนุกกับความท้าทายที่ประสบ สนุกเพราะพบคุณค่างาน

4 สนุกจากการค้นพบ สนุกจากการค้นพบ

5 Superconductivity Then, April 1911, a single experiment on a frozen strand of mercury showed a tremendous drop in R around 4.2 K Heike Kammerlingh Onnes first succeeded in liquifying 4 He (4.2 K) in 1908 (July 10 to be precise)

6 Superconductivity R~ 0 Ω

7 Superconductivity

8 Superconductor

9 Superconductivity: Superconductivity: Meissner Effect

10 Meissner Effect

11 MAGLEV—Magnetic Levitation

12 สนุกจากความคิดขบ สนุกจากความคิดขบ

13 THEORY OF EVERYTHING (TOE) Gravitational Force Gravitational Force Electromagnetic Force Electromagnetic Force Weak Nuclear Force Weak Nuclear Force Strong Nuclear Force Strong Nuclear Force

14 RED TILAPIA

15 M.C. Esher’s Mathematical Art

16

17

18 สนุกกับความท้าทาย ที่ประสบ สนุกกับความท้าทาย ที่ประสบ

19 HUMAN GENOME: http://www.ornl.gov/sci/techres ources/Human_Genome/home. shtml

20 BIO COMPUTING Genetic Algorithms (GAs) Genetic Algorithms (GAs) DNA Computing DNA Computing Molecular Computing Molecular Computing Quantum Computing Quantum Computing Cellular Neural Network (CNN) Cellular Neural Network (CNN)

21 CNN Application

22 DESKTOP FACTORY

23 MAN & MACHINE: Living in Harmony MAN & MACHINE: Living in Harmony

24 Information Robot Information Robot

25 สนุกเพราะพบคุณค่า งาน สนุกเพราะพบคุณค่า งาน สนุกเพราะพบคุณค่า งาน สนุกเพราะพบคุณค่า งาน

26 เร้าใจจริงหรือ เร้าใจจริงหรือ ? เร้าใจจริงหรือ

27 จะออกแบบสร้างหุ่นยนต์ อย่างไรให้ SEXY? กฎอัตราส่วน 0.7 กฎอัตราส่วน 0.7

28 กฏสัดส่วนของเทพเจ้า

29 อือหือ … ( คิดเอาเอง ) อือหือ … ( คิดเอาเอง )

30 NO FUND, NO FUN

31 NO MON, NO FUN NO MONEY, NO FUNNY

32 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt .. สนุกกับงานวิจัย เร้าใจกับ วิทยาศาสตร์.. รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษา รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษาภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google