งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศรีนครินทร์ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 21 วัน ( 3.83 %) As of APRIL 2011 รายการผลงานที่ทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศรีนครินทร์ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 21 วัน ( 3.83 %) As of APRIL 2011 รายการผลงานที่ทำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 21 วัน ( 3.83 %) As of APRIL 2011 รายการผลงานที่ทำได้ คิด เป็น % งานเสาเข็มตอก 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 6.99% งานพื้น POST TENSION 1.33% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 0.20% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 0.26% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0.00% งานกระจกอลูมิเนียม 0.00% งานลิฟท์ 0.00% งานตกแต่ง 0.00% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 6.21% กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 3 0 กันยายน 2555 สถานะปัจจุบัน : กำลังดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร ALLAMANDA 2,3,4,5 และ 6

2 ภาพรวม โครงการ ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ As of APRIL 2011

3 ALLAMANDA 2 ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ As of APRIL 2011 งาน ฐาน ราก

4 ALLAMANDA 3 ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ As of APRIL 2011 งาน โครงสร้าง ชั้น 1

5 ALLAMANDA 4 ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ As of APRIL 2011 งาน โครงสร้าง ชั้น 1

6 ALLAMANDA 5 ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ As of APRIL 2011 งาน โครงสร้าง ชั้น 3

7 ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ As of APRIL 2011 ALLAMANDA 6 งาน โครงสร้าง ชั้น 2


ดาวน์โหลด ppt ศรีนครินทร์ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 21 วัน ( 3.83 %) As of APRIL 2011 รายการผลงานที่ทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google