งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด
Supalai Tiwanon As of Sep 2010 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก.ค. 2554 สถานะปัจจุบัน :เร็วกว่าแผน % 18 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 (277 วัน) รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 45.24% งานพื้น Post-Tension 87.40% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 20.78% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 29.64% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานลิฟต์ สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 40.78%

2 Supalai Tiwanon As of Sep 2010 ภาพรวมโครงการ

3 As of Sep 2010 Supalai Tiwanon งานโครงสร้าง อาคาร1

4 As of Sep 2010 Supalai Tiwanon งานโครงสร้าง อาคาร2

5 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010
ความก้าวหน้างานเหล็กเสริมพื้น surge tank อาคารจอดรถ และ สโมสร ความก้าวหน้างานคอนกรีต ผนัง ramp อาคารจอดรถ และ สโมสร

6 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 ความก้าวหน้างานเท lean
อาคารจอดรถ และ สโมสร ความก้าวหน้างานวางเหล็ก พื้นชั้น 1 อาคารจอดรถและสโมสร

7 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานโครงสร้าง
ความก้าวหน้างานเทคอนกรีต พื้นชั้น20 โซน 2 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานเสารับพื้น ชั้นดาดฟ้า โซน1 อาคาร 1

8 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานโครงสร้าง
ความก้าวหน้างานตั้งนั่งร้านรับพื้นชั้น21 โซน 2 อาคาร 2 ความก้าวหน้างานเหล็กเสริมพื้น ชั้น19 อาคาร 2

9 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานสถาปัตย์
ความก้าวหน้างานskim ท้องพื้น ชั้น16 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานskim ท้องพื้น ชั้น16 อาคาร 2

10 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานสถาปัตย์
ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น15 อาคาร 2 ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น14 อาคาร 1

11 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานสถาปัตย์
ความก้าวหน้างานติดตั้งราวระเบียง ชั้น10 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานติดตั้งราวระเบียง ชั้น 9 อาคาร 2

12 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานสถาปัตย์
ความก้าวหน้างานปูกระเบื้องห้องพัก ชั้น5 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานปูกระเบื้องห้องพัก ชั้น5 อาคาร 2

13 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานสถาปัตย์
ความก้าวหน้างานทาสีรองพื้นห้องพัก ชั้น 4 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานทาสีรองพื้นห้องพัก ชั้น 3 อาคาร 2

14 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานสถาปัตย์
ความก้าวหน้างานฉาบภายนอก อาคาร 1 ความก้าวหน้างานฉาบภายนอก อาคาร 2

15 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010 งานสถาปัตย์
ความก้าวหน้างานปูพื้นทรายล้างระเบียง ชั้น3 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานติดตั้งประตูห้องพัก ชั้น 3อาคาร 2


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google