งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 2.96% 18 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 (277 วัน ) รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 2.96% 18 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 (277 วัน ) รายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 2.96% 18 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 (277 วัน ) รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 45.24% งานพื้น Post-Tension 87.40% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 20.78% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 29.64% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 40.78% Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

2 ภาพรวมโครงการ Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

3 งานโครงสร้าง อาคาร 1 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

4 งานโครงสร้าง อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

5 ความก้าวหน้างานเหล็กเสริมพื้น surge tank อาคารจอดรถ และ สโมสร ความก้าวหน้างานคอนกรีต ผนัง ramp อาคารจอดรถ และ สโมสร Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

6 ความก้าวหน้างานเท lean อาคารจอดรถ และ สโมสร ความก้าวหน้างานวางเหล็ก พื้น ชั้น 1 อาคารจอดรถและสโมสร Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

7 ความก้าวหน้างานเทคอนกรีต พื้นชั้น 20 โซน 2 อาคาร 1 งานโครงสร้าง ความก้าวหน้างานเสารับพื้น ชั้น ดาดฟ้า โซน 1 อาคาร 1 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

8 ความก้าวหน้างานตั้งนั่งร้านรับ พื้นชั้น 21 โซน 2 อาคาร 2 งานโครงสร้าง ความก้าวหน้างานเหล็กเสริมพื้น ชั้น 19 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

9 ความก้าวหน้างาน skim ท้องพื้น ชั้น 16 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างาน skim ท้องพื้น ชั้น 16 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

10 ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น 14 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น 15 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

11 ความก้าวหน้างานติดตั้งราวระเบียง ชั้น 10 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานติดตั้งราวระเบียง ชั้น 9 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

12 ความก้าวหน้างานปูกระเบื้องห้องพัก ชั้น 5 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานปูกระเบื้องห้องพัก ชั้น 5 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

13 ความก้าวหน้างานทาสีรองพื้นห้องพัก ชั้น 4 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานทาสีรองพื้นห้องพัก ชั้น 3 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

14 ความก้าวหน้างานฉาบภายนอก อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานฉาบภายนอก อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010

15 ความก้าวหน้างานปูพื้นทรายล้าง ระเบียง ชั้น 3 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานติดตั้งประตู ห้องพัก ชั้น 3 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Sep 2010


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 2.96% 18 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 (277 วัน ) รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google