งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด
August 2010 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 33 วัน เท่ากับ % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ   % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม  81.19 % งานพื้น Post-Tension งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร  59.90 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย  80.52 % งานกระจกอลูมิเนียม 31.53 % งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  - งานลิฟท์ 70.25 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด  70.04 %

2 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report ภาพรวมอาคาร A และ B 2

3 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานสวนดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น งานก่ออิฐ 100% งานฝ้าเปลือยและ กล่องฝ้า 95% งานฉาบปูน ภายใน 90% งานฝ้าทางเดิน 90% และฝ้าห้องน้ำ 20% งานฉาบปูน ภายนอก 70% งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 90% งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น 3-19 (30%) งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 70% งานทาสีรองพื้นภายนอก ชั้น 3-16 (30%) งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ชั้น 5 ภาพรวมอาคาร A

4 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานชั้นดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น

5 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานฉาบภายนอก 70% 5

6 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทางเดิน 90% อาคาร B งานปูกระเบื้องทางเดิน 80% 6

7 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. ห้องน้ำ 30% 7

8 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานบันได ST-1 50% อาคาร A งานบันได ST-2 40% 8

9 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้น 5 9

10 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง 10

11 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานสวนดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น งานก่ออิฐ 100% งานฉาบปูน ภายใน 95% งานฝ้าเปลือยผิว และฝ้ากล่อง 95% งานฉาบปูน ภายนอก 80% งานฝ้าทางเดิน 90% ฝ้าห้องน้ำ 20 % งานทาสีรองพื้น ภายใน 50% งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 80% งานทาสีรองพื้น ภายนอก 30% งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 85% งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ชั้น 3 ภาพรวมอาคาร B

12 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานชั้นดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น 12

13 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานปูกระเบื้องพื้นและผัง 75% 13

14 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานภายนอก 14

15 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานฝ้าเปลือยผิวและฝ้ากล่องปิดท่องานระบบ 95% อาคาร B งานฝ้าชั้น % 15

16 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทางเดิน 90% 16

17 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 17

18 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง 18

19 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานภายนอก งานรั้วและกำแพงกันดิน 40% 19

20 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานภายนอก งานถังเก็บน้ำใต้ดิน 20

21 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานก่อสร้างอาคารสโมสร 21


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google