งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 33 วัน เท่ากับ 70.04 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 33 วัน เท่ากับ 70.04 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 33 วัน เท่ากับ 70.04 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ 100.00 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 81.19 % งานพื้น Post-Tension 100.00 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 59.90 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกัน อัคคีภัย 80.52 % งานกระจกอลูมิเนียม 31.53 % งานระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ - งานลิฟท์ 70.25 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 70.04 % August 2010

2 2 ภาพรวมอาคาร A และ B Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

3 3 ภาพรวมอาคาร A งานก่ออิฐ 100% งานฉาบปูน ภายใน 90% งานฉาบปูน ภายนอก 70% งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น 3-19 (30%) งานสวนดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น งานทาสีรองพื้นภายนอก ชั้น 3-16 (30%) งานฝ้าเปลือยและ กล่องฝ้า 95% งานฝ้าทางเดิน 90% และฝ้าห้องน้ำ 20% งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 90% งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 70% งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ชั้น 5 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

4 4 อาคาร A งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

5 5 อาคาร A งานฉาบภายนอก 70% Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

6 6 อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทางเดิน 90% Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report อาคาร B งานปูกระเบื้องทางเดิน 80%

7 7 อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. ห้องน้ำ 30% Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

8 8 อาคาร A งานบันได ST-1 50% อาคาร A งานบันได ST-2 40% Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

9 9 อาคาร A งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้น 5 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

10 10 อาคาร A งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

11 11 ภาพรวมอาคาร B งานฉาบปูน ภายใน 95% งานฉาบปูน ภายนอก 80% งานฝ้าเปลือยผิว และฝ้ากล่อง 95% งานก่ออิฐ 100% งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 80% งานทาสีรองพื้น ภายใน 50% งานฝ้าทางเดิน 90% ฝ้าห้องน้ำ 20 % งานทาสีรองพื้น ภายนอก 30% งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 85% งานสวนดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ชั้น 3 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

12 12 อาคาร B งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

13 13 อาคาร B งานปูกระเบื้องพื้นและผัง 75% Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

14 14 อาคาร B งานภายนอก Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

15 15 อาคาร B งานฝ้าเปลือยผิวและฝ้ากล่อง ปิดท่องานระบบ 95% อาคาร B งานฝ้า ชั้น 8 75% Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

16 16 อาคาร B งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทางเดิน 90% Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

17 17 อาคาร B งานติดตั้ง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

18 18 อาคาร B งานติดตั้งประตู และหน้าต่าง Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

19 19 งานภายนอก งานรั้วและ กำแพงกันดิน 40% Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

20 20 งานภายนอก งานถัง เก็บน้ำใต้ดิน Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report

21 21 งานก่อสร้างอาคาร สโมสร Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Jul 2010 – 20 Aug 2010 Project Report


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 33 วัน เท่ากับ 70.04 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google