งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 โครงการ ศุภาลัย รัชโยธิน รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 โครงการ ศุภาลัย รัชโยธิน รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ รัชโยธิน รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 24.15 % งานพื้น Post-Tension 12.61 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 1.60 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 2.71 % งานกระจกอลูมิเนียม - งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ - งานลิฟต์ - สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 15.30 % Supalai Park @ Ratchayothin กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 31 วัน เท่ากับ 4.01 % As of January 2011

2 Supalai Park @ Ratchayothin As of January 2011 ภาพรวมของโครงการ

3 Supalai Park @ Ratchayothin As of January 2011 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง TOWER (PART.1) ผนัง SHEAR-WALL ดำเนินการถึงชั้น 9 งานเสาดำเนินการถึงชั้น 5 ( รับพื้นชั้น 6) งานพื้น Post-Tension ดำเนินการถึงชั้น 6

4 Supalai Park @ Ratchayothin As of January 2011 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง TOWER (PART.2) ผนัง LIFT-CORE ดำเนินการถึงชั้น 7 งานเสาดำเนินการถึงชั้น 4 ( รับพื้นชั้น 5) งานพื้น Post-Tension ดำเนินการถึงชั้น 4

5 Supalai Park @ Ratchayothin As of January 2011 ผนัง SHEAR-WALL ดำเนินการถึงชั้น 7 งานเสาดำเนินการถึงชั้น 4 ( รับพื้นชั้น 5) งานพื้น Post-Tension ดำเนินการถึงชั้น 4 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง TOWER (PART.3)

6 Supalai Park @ Ratchayothin As of January 2011 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.4) ในส่วนของงานโครงสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อน้ำดี ส่วนงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการเทคอนกรีตปิดฝาบ่อเรียบร้อย แล้ว ความก้าวหน้างานในส่วนงานบ่อน้ำดี ดำเนินการในส่วนผนังบ่อ

7 Supalai Park @ Ratchayothin As of January 2011 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.4) ในส่วนของงานโครงสร้าง ที่จอดรถ กำลังดำเนินงานในส่วนงานเสาและนั่งร้าน รับพื้นชั้น 2 ในส่วนของ CAR PARK


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 โครงการ ศุภาลัย รัชโยธิน รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google