งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศรีนครินทร์ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2555 : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 44 วัน ( 9.08%) As of January 2012 รายการผลงานที่ทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศรีนครินทร์ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2555 : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 44 วัน ( 9.08%) As of January 2012 รายการผลงานที่ทำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศรีนครินทร์ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2555 : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 44 วัน ( 9.08%) As of January 2012 รายการผลงานที่ทำได้ คิด เป็น % งานเสาเข็มตอก % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม % งานพื้น POST TENSION % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 70.43% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย % งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0.00 % งานกระจกอลูมิเนียม % งานลิฟท์ % งานตกแต่ง 0.00 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 52.89% กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555 สถานะปัจจุบัน : กำลังดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม อาคาร ALLAMANDA 2,3,4,5, 6 และ งานภายนอก

2 ภาพรวม โครงการ ศรีนครินทร์ As of January 2012

3 ALLAMANDA 2 ศรีนครินทร์ งานโครงสร้างถึงผนังห้องเครื่อง Lift งานผนังก่ออิฐถึงชั้น 12 งานฉาบ ภายในถึงชั้น 8 งานปูกระเบื้องถึงชั้น 5 และงานระบบติดตั้งระบบ สุขาภิบาลน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิงครบ 100% As of January 2012

4 ALLAMANDA 3 ศรีนครินทร์ งานโครงสร้าง 100 % งานก่ออิฐถึงชั้นดาดฟ้า งานฉาบภาย 100% งานปูกระเบื้องถึงชั้น 12 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ถึงชั้น 4 และงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิง 100% As of January 2012

5 ALLAMANDA 4 ศรีนครินทร์ งานโครงสร้างถึง ฝาถังเก็บน้ำ งานผนังก่ออิฐถึงชั้น 12 งานฉาบผนัง ภายถึงชั้น 10 งานปูกระเบื้องถึงชั้น 9 งานติดตั้ง สุขภัณฑ์ถึงชั้น 2 งานระบบสุขภิบาลติดตั้งระบบน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิง ครบ 100% As of January 2012

6 ALLAMANDA 5 ศรีนครินทร์ งานโครงสร้าง 100 % งานก่ออิฐ 100% งานฉาบภายนอกถึงชั้นดาดฟ้า งานปูกระเบื้อง 100% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ถึง ชั้น 9 และงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิง 100% As of January 2012

7 ศรีนครินทร์ ALLAMANDA 6 งานโครงสร้าง 100 % งานก่ออิฐ 100% งานฉาบภายนอกถึงชั้นดาดฟ้า งานปูกระเบื้อง 100% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ถึง ชั้น 9 และงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิง 100% As of January 2012

8 ศรีนครินทร์ Externals Work งานสโมสรถึงโครงสร้างหลังคา งานบ่อ Septic A ถึงผนังรอบนอก Step 1 งานบ่อ Septic B ถึงผนังรอบนอก Step 1 งานบ่อ Treatment ถึงผนัง รอบนอก Step 1 งานถังน้ำใต้ดิน A ถึงผนังรอบนอก Step 2 As of January 2012


ดาวน์โหลด ppt ศรีนครินทร์ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2555 : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 44 วัน ( 9.08%) As of January 2012 รายการผลงานที่ทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google