งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

As of January 2012 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "As of January 2012 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of January 2012 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555 สถานะปัจจุบัน : กำลังดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม อาคาร ALLAMANDA 2,3,4,5,6 และ งานภายนอก สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่  20 มกราคม  : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 44 วัน ( 9.08%) รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเสาเข็มตอก % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม % งานพื้น POST TENSION งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 70.43% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 72.42 % งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0.00 % งานกระจกอลูมิเนียม 19.32 % งานลิฟท์ 36.36 % งานตกแต่ง สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 52.89%

2 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of January 2012 ภาพรวมโครงการ

3 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of January 2012 ALLAMANDA 2 งานโครงสร้างถึงผนังห้องเครื่อง Lift งานผนังก่ออิฐถึงชั้น 12 งานฉาบภายในถึงชั้น 8 งานปูกระเบื้องถึงชั้น และงานระบบติดตั้งระบบสุขาภิบาลน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิงครบ 100%

4 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of January 2012 ALLAMANDA 3 งานโครงสร้าง 100 % งานก่ออิฐถึงชั้นดาดฟ้า งานฉาบภาย 100% งานปูกระเบื้องถึงชั้น งานติดตั้งสุขภัณฑ์ถึงชั้น 4 และงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิง 100%

5 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of January 2012 ALLAMANDA 4 งานโครงสร้างถึง ฝาถังเก็บน้ำ งานผนังก่ออิฐถึงชั้น 12 งานฉาบผนังภายถึงชั้น 10 งานปูกระเบื้องถึงชั้น งานติดตั้งสุขภัณฑ์ถึงชั้น 2 งานระบบสุขภิบาลติดตั้งระบบน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิงครบ 100%

6 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of January 2012 ALLAMANDA 5 งานโครงสร้าง 100 % งานก่ออิฐ 100% งานฉาบภายนอกถึงชั้นดาดฟ้า งานปูกระเบื้อง 100% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ถึงชั้น 9 และงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิง 100%

7 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of January 2012 ALLAMANDA 6 งานโครงสร้าง 100 % งานก่ออิฐ 100% งานฉาบภายนอกถึงชั้นดาดฟ้า งานปูกระเบื้อง 100% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ถึงชั้น 9 และงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำดี น้ำเสีย ท่อดับเพลิง 100%

8 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of January 2012 Externals Work งานสโมสรถึงโครงสร้างหลังคา งานบ่อ Septic A ถึงผนังรอบนอก Step 1 งานบ่อ Septic B ถึงผนังรอบนอก Step 1 งานบ่อ Treatment ถึงผนังรอบนอก Step 1 งานถังน้ำใต้ดิน A ถึงผนังรอบนอก Step 2


ดาวน์โหลด ppt As of January 2012 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google