งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supalai Park Asoke-Ratchada

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supalai Park Asoke-Ratchada"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สถานะปัจจุบัน : กำลังดำเนินการก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้าง,ติดตั้งงานระบบประปาและงานระบบ ไฟฟ้าและงาน สถาปัตย์ ฯ(งานก่ออิฐ,งานฉาบผนัง,ปูกระเบื้องผนัง ,พื้น ,ติดตั้งวงกบประตู) สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ก.ค : ความล่าช้ารวมทั้งโครงการ -4 (วัน %) โครงการ อโศก-รัชดา รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % 1. งานเสาเข็มเจาะ 100 % 2. งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 45.82% 3. งานพื้น Post-Tension 67.08 % 4. งานกระจกอลูมิเนียม 0 % 5. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 13.96 % 6.งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 40.78 % 7. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 6.21% 8. งานลิฟต์ 10 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 26.84%

2 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July Supalai Park Asoke-Ratchada รูปแสดง :ภาพรวมทั้งโครงการฯ

3 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July Supalai Park Asoke-Ratchada รูปแสดง :ภาพด้านหลังโครงการโครงการฯ

4 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July Supalai Park Asoke-Ratchada รูปแสดง :ภาพด้านข้างที่ติดกับบ้านพักอาศัย

5 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July Supalai Park Asoke-Ratchada รูปแสดง :ภาพร้านค้าชั้นล่าง

6 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July Supalai Park Asoke-Ratchada รูปแสดง :ภาพถนนรอบโครงการฯด้านหลังที่ติดกับคลองสามเสน

7 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July Supalai Park Asoke-Ratchada รูปแสดง :ภาพด้านหน้าโครงการฯ รูปแสดง :ภาพด้านข้างที่ติดกับบ้านพักอาศัย

8 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July รูปแสดง :ภาพโถงทางเดินห้องพักอาศัยชั้นที่ 7

9 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July รูปแสดง :ภาพบันได ST-1 ที่ชั้น 11และ บันได ST-2 ชั้น 13

10 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July รูปแสดง :ภาพงานก่ออิฐมวลเบาและเดินท่องานระบบประปาสุขาภิบาลที่ชั้น 15

11 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July รูปแสดง :ภาพห้องน้ำห้องพักอาศัยทั่วไป

12 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July รูปแสดง :ภาพห้องพักอาศัยทั่วไปที่ทำการ SKLIM ผิวท้องพื้นแล้ว

13 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July รูปแสดง :ภาพสระว่ายน้ำชั้นที่ 4

14 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July รูปแสดง :ภาพติดตั้งงานท่อระบบอัคคีภัยและเตรียมพื้นที่งานก่อสร้างชั้น 17

15 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July รูปแสดง :ภาพติดตั้งไม้แบบท้องพื้นชั้น 21 zone 2 และ lift core ชั้น 25

16 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July Supalai Park Asoke-Ratchada รูปแสดง : ภาพติดตั้งบานประตูอลูมิเนียมที่ห้องพักทั่วไปชั้น 5 ห้องตัวอย่าง

17 Supalai Park Asoke-Ratchada
As of July Supalai Park Asoke-Ratchada รูปแสดง : ภาพห้องพักทั่วไปชั้น 5 ห้องตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt Supalai Park Asoke-Ratchada

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google