งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

City home Rattanathibeth June 2010 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "City home Rattanathibeth June 2010 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 City home Rattanathibeth June 2010 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ ) 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 82.9% งานพื้น Post-Tension 100% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 35.3% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 64% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 35% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 65.1% กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 40 วัน เท่ากับ 6.69%

2 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 1 งานภายนอก อาคาร 1

3 City home Rattanathibeth ภาพที่ 2 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร 1 June 2010

4 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 3 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น 24 อาคาร 1

5 City home Rattanathibeth June2010 ภาพที่ 4 งานสถาปัตย์ห้องครัว ชั้น 9 อาคาร 1

6 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 5 งานสถาปัตย์ห้องพัก อาคาร 1

7 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 6 งานสถาปัตย์บันได อาคาร 1

8 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 7 งานโครงสร้างชั้น Roof อาคาร 1

9 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 8 งานภายนอก อาคาร 2

10 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 9 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร 2

11 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 10 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น 23 อาคาร 2

12 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 11 งานสถาปัตย์ราวระเบียง ชั้น 20 อาคาร 2

13 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 12 งานสถาปัตย์ห้องพัก อาคาร 2

14 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 13 งานชั้น Roof อาคาร 2

15 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 14 งานโครงสร้าง Club House

16 City home Rattanathibeth June 2010 ภาพที่ 15 งานเทคอนกรีตพื้นถนนรอบโครงการ


ดาวน์โหลด ppt City home Rattanathibeth June 2010 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google