งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %
กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 40 วัน เท่ากับ 6.69% สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20  มิถุนายน  2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม (เฉพาะงานเข็มเจาะ) 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 82.9% งานพื้น Post-Tension งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 35.3% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 64% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานลิฟต์ 35% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 65.1% City home Rattanathibeth June 2010

2 City home Rattanathibeth ภาพที่ 1 งานภายนอก อาคาร1
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 1 งานภายนอก อาคาร1

3 City home Rattanathibeth ภาพที่ 2 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร1
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 2 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร1

4 City home Rattanathibeth ภาพที่ 3 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น24 อาคาร1
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 3 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น24 อาคาร1

5 City home Rattanathibeth
June2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 4 งานสถาปัตย์ห้องครัว ชั้น9 อาคาร1

6 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 5 งานสถาปัตย์ห้องพัก อาคาร1

7 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 6 งานสถาปัตย์บันได อาคาร1

8 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 7 งานโครงสร้างชั้นRoof อาคาร1

9 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 8 งานภายนอก อาคาร2

10 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 9 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร2

11 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 10 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น23 อาคาร2

12 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 11 งานสถาปัตย์ราวระเบียง ชั้น 20 อาคาร2

13 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 12 งานสถาปัตย์ห้องพัก อาคาร2

14 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 13 งานชั้นRoof อาคาร2

15 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 14 งานโครงสร้างClub House

16 City home Rattanathibeth
June 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 15 งานเทคอนกรีตพื้นถนนรอบโครงการ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google