งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด
September 2010 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 12 วัน เท่ากับ % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ   % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม  86.71 % งานพื้น Post-Tension งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร  78.75 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย  85.46 % งานกระจกอลูมิเนียม 53.10 % งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  - งานลิฟท์ 70.25 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด  76.86 %

2 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report ภาพรวมอาคาร A และ B 2

3 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานสวนดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น งานก่ออิฐ 100% งานฝ้าเปลือยและ กล่องฝ้า 100% งานฉาบปูน ภายใน 100% งานฝ้าทางเดิน 100% และฝ้าห้องน้ำ 80% งานฉาบปูน ภายนอก 90% งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 95% งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น 3-19 (50%) งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 80% งานทาสีรองพื้นภายนอก ชั้น 3-16 (45%) งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 50% งานติดตั้งประตู ห้องพัก 80% ภาพรวมอาคาร A ภาพรวมอาคาร A และ B 3

4 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานชั้นดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น 4

5 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานพื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ปาเก้ลามิเนต อาคาร A งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง 5

6 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานฉาบภายนอกและงานทาสีภายนอก 6

7 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทางเดิน อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชั้น 19 7

8 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. ห้องน้ำ อาคาร A งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 8

9 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง อาคาร A งานทาสีภายใน 9

10 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานบันได ST-1 อาคาร A งานบันได ST-2 10

11 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานสวนดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น งานก่ออิฐ 100% งานฉาบปูน ภายใน 100% งานฝ้าเปลือยผิว และฝ้ากล่อง 100% งานฉาบปูน ภายนอก 90% งานฝ้าทางเดิน 100% ฝ้าห้องน้ำ 75 % งานทาสีรองพื้น ภายใน 60% งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 95% งานทาสีรองพื้น ภายนอก 45% งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 85% งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 40% งานติดตั้งประตู ห้องพัก 80% ภาพรวมอาคาร B 11

12 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานชั้นดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น 12

13 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานปูกระเบื้องทางเดิน อาคาร B งานปูกระเบื้องพื้นและผัง 13

14 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานสีภายใน อาคาร B งานทาสีภายนอก 14

15 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานฝ้าชั้น 8 อาคาร B งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทางเดิน 15

16 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. ห้องน้ำ อาคาร B งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 16

17 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานบันได ST-1 อาคาร B งานบันได ST-2 17

18 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานสี Texture Paint (External wall) 18

19 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานภายนอก งานรั้วและกำแพงกันดิน งานภายนอก งานถนนรอบโครงการ 19

20 Supalai City Resort Ramkhamhaeng
Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานก่อสร้างอาคารสโมสร 20


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google