งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 12 วัน เท่ากับ 76.86 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 12 วัน เท่ากับ 76.86 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 12 วัน เท่ากับ 76.86 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ 100.00 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 86.71 % งานพื้น Post-Tension 100.00 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 78.75 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกัน อัคคีภัย 85.46 % งานกระจกอลูมิเนียม 53.10 % งานระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ - งานลิฟท์ 70.25 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 76.86 % September 2010

2 2 ภาพรวมอาคาร A และ B Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report

3 3 ภาพรวมอาคาร A และ B Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report ภาพรวมอาคาร A งานก่ออิฐ 100% งานฉาบปูน ภายใน 100% งานฉาบปูน ภายนอก 90% งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น 3-19 (50%) งานสวนดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น งานทาสีรองพื้นภายนอก ชั้น 3-16 (45%) งานฝ้าเปลือยและ กล่องฝ้า 100% งานฝ้าทางเดิน 100% และฝ้าห้องน้ำ 80% งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 95% งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 80% งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 50% งานติดตั้งประตู ห้องพัก 80%

4 4 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร A งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น

5 5 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร A งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง อาคาร A งานพื้น ค. ส. ล. ผิวขัดมัน ปาเก้ลามิเนต

6 6 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร A งานฉาบภายนอกและงาน ทาสีภายนอก

7 7 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทางเดิน อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชั้น 19

8 8 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. ห้องน้ำ อาคาร A งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์

9 9 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร A งานติดตั้งประตูและ หน้าต่าง อาคาร A งานทาสีภายใน

10 10 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร A งานบันได ST-1 อาคาร A งานบันได ST-2

11 11 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report ภาพรวมอาคาร B งานฝ้าเปลือยผิว และฝ้ากล่อง 100% งานก่ออิฐ 100% งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 95% งานฝ้าทางเดิน 100% ฝ้าห้องน้ำ 75 % งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 85% งานติดตั้งประตู ห้องพัก 80% งานฉาบปูน ภายใน 100% งานฉาบปูน ภายนอก 90% งานทาสีรองพื้น ภายใน 60% งานทาสีรองพื้น ภายนอก 45% งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 40% งานสวนดาดฟ้าและงานบัวปูนปั้น

12 12 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร B งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น

13 13 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร B งานปูกระเบื้องพื้น และผัง อาคาร B งานปูกระเบื้อง ทางเดิน

14 14 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร B งานทาสีภายนอก อาคาร B งานสี ภายใน

15 15 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร B งานฝ้าชั้น 8 อาคาร B งานฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทางเดิน

16 16 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร B งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ห้องน้ำ อาคาร B งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

17 17 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร B งานบันได ST-1 อาคาร B งานบันได ST-2

18 18 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report อาคาร B งานสี Texture Paint (External wall)

19 19 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report งานภายนอก งานรั้วและกำแพงกัน ดิน งานภายนอก งานถนนรอบโครงการ

20 20 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Aug 2010 – 20 Sep 2010 Project Report งานก่อสร้างอาคารสโมสร


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 12 วัน เท่ากับ 76.86 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google