งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

City home Rattanathibete MAY 2009 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "City home Rattanathibete MAY 2009 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 City home Rattanathibete MAY 2009 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มตอก ) 29.5% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0% งานพื้น Post-Tension 0% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 0% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 0% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟท์ 0% 29.5% กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 พฤษจิกายน 2553 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ ( เฉพาะงานเข็มตอก ) เร็วกว่าแผนงาน. 67 วัน เท่ากับ 29.5 % ( เริ่มงานก่อนระยะเวลาในสัญญาจ้าง ) : - งานเสาเข็มเจาะยังไม่ดำเนินการเจาะ สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มตอก ) 29.5% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0% งานพื้น Post-Tension 0% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 0% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 0% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟท์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด ( เฉพาะงานเข็ม ตอก ) 29.5% กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ธันวาคม 2553 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ ( เฉพาะงานเข็มตอก ) เร็วกว่าแผนงาน 67 วัน เท่ากับ 29.5 % ( เริ่มงานก่อนระยะเวลาในสัญญาจ้าง ) : - งานเสาเข็มเจาะยังไม่ดำเนินการเจาะ

2 City home Rattanathibeth MAY 2009 ภาพที่ 1 ทำการตอกเข็มบริเวณอาคารสโมสร

3 City home Rattanathibeth MAY 2009 ภาพที่ 2 ทำการรื้อบ้านพักคนงานเดิมเพื่อเตรียมทำงาน เสาเข็มเจาะของอาคาร 1

4 City home Rattanathibeth MAY 2009 ภาพที่ 3 พื้นที่เตรียมทำงานเสาเข็มเจาะของอาคาร 2

5 City home Rattanathibete MAY 2009 ภาพที่ 4 พื้นที่โดยรวมของโครงการฯ


ดาวน์โหลด ppt City home Rattanathibete MAY 2009 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google