งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนอน ซ้อน จำนวนผู้เล่น : สิบคนขึ้นไป ( จั่งสิม่วน ) การคัดโต : วิธี จ้ำ ปิ่ง จ้ำ ดอง สถานที่และการเตรียม : เดิ่น หรือบริเวณกว้าง ๆ.... หลังจากได้ผู้ที่เป็นหนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนอน ซ้อน จำนวนผู้เล่น : สิบคนขึ้นไป ( จั่งสิม่วน ) การคัดโต : วิธี จ้ำ ปิ่ง จ้ำ ดอง สถานที่และการเตรียม : เดิ่น หรือบริเวณกว้าง ๆ.... หลังจากได้ผู้ที่เป็นหนอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนอน ซ้อน จำนวนผู้เล่น : สิบคนขึ้นไป ( จั่งสิม่วน ) การคัดโต : วิธี จ้ำ ปิ่ง จ้ำ ดอง สถานที่และการเตรียม : เดิ่น หรือบริเวณกว้าง ๆ.... หลังจากได้ผู้ที่เป็นหนอน แล้ว คนที่เหลือ ยืนเป็นวงกลม เป็นคู่ๆ ผู้นึงยืนทางหน้า ผู้นึงยืน ซ้อนอยู่ทางหลัง โดยแต่ละคู่ ยืนระยะห่างกัน พอสมควร ( ยืนให้ เป็นวงใหญ่ๆ โลด หนอนจั่งแล่นเมื่อยดี ) เหลือไว้อีกผู้นึงที่เป็นผู้ เศษ เอาไว้แล่นล่อ แล่นซ้อน อย่างเช่น ถ้ามีผู้เล่นเทิงเหมิดสิบ คน ตัดหนอนออกไป กะเหลือเก้าคน จับคู่กัน กะได้สี่คู่ เศษผู้นึ งพอดี.... หรือถ้ามีผู้เล่นเทิงเหมิดสิบเอ็ดคน ตัดหนอนออกไป กะเหลือสิบคน จับคู่กันกะได้ห้าคู่พอดี แต่ถ้าจัดเป็นห้าคู่ กะสิบ่มี คนแล่นล่อ แล่นซ้อน หนอนกะแต้มเอาไผบ่ได้ มันกะเล่นบ่ได้ กรณีแบบนี้ กะให้คนสองคน เป็นผู้เศษ เป็นผู้แล่นซ้อน ( หรือถ้า มีคนเล่นหลายคักๆ ผู้แล่นซ้อนกะควรสิมีสองคนขึ้นไป )

3

4 กติกา : ผู้ที่ยืนซ้อนกันอยู่สองคน ถือว่าปลอดภัย หนอนสิแต้มเอาบ่ ได้ หนอน แต้มเอาได้เฉพาะผู้ที่บ่ได้ยืนซ้อนกัน ( ผู้ที่กำลังหา หม่องซ้อน ) หรือคนหลังสุดที่ยืน ซ้อนสาม หรือ ถ้ายืนซ้อน กันห้าคน กะสามารถแต้มเอา คนที่สาม คนที่สี่ หรือคนที่ห้า กะได้ ถ้าฮู้โตว่า เจ้าของ เป็นคนที่สาม ( นับจากคนหน้า ) ก่อน หนอนสิมาแต้ม ให้ฟ้าวแล่นหา หม่องซ้อนใหม่ ทันที การเข้าซ้อนคู่ที่เขายืนซ้อนกันอยู่แล้ว ต้องซ้อนทางหน้า ( ถ้าซ้อนทางหลัง เจ้าของกะสิเป็นคนที่สาม กะอาจสิถื กแต้มได้ ) หนอน ต้องแต้มถืกผู้อื่น ( ผู้เข้าข่ายแต้มได้ ) จั่งสิพ้นความ เป็นหนอน ผู้ที่ถืกหนอนแต้ม ต้องกลายเป็นหนอนแทน การแต้ม ห้ามแต้มคืน หรือว่าห้ามแต้มเอาผู้เก่า ( ที่เพิ่งพ้น ความเป็นหนอน )

5 วิธีการเล่น : หนอน ไล่คุมแต้มเอาผู้ที่เข้าข่ายแต้มได้ ซึ่งกะคือผู้เศษ ผู้ เศษย่านถืกหนอนแต้ม กะต้องแล่นไปซ้อนทางหน้า คู่ที่เขา ซ้อนสองอยู่แล้ว... ถ้าเข้ายืนซ้อนบ่ทัน หนอนแต้มได้ก่อน ผู้ นั้น กะต้องกลายเป็นหนอนแทน ถ้าเข้ายืนซ้อนทัน กะสิเฮ็ดให้กลุ่มนั้น กลายเป็นซ้อนสามคน คนผู้ทางหลังของกลุ่มที่ซ้อนสาม หรือคนที่สามกะเข้าข่าย แต้มได้ คนผู้นั้นย่านถืกแต้ม กะต้องฟ้าวแล่นไปหาซ้อนทาง หน้าคู่อื่น.... ถ้า ในขณะที่ผู้อื่น เข้ามายืนซ้อนทางหน้า แล้วผู้ ทางหลังซึ่งเป็นคนที่สาม แล่นหนีบ่ทัน ถืกหนอนแต้มได้ ผู้ นั้น กะต้องกลายเป็นหนอนแทน..... หนอนกะแล่นไล่คุมไปเรื่อย คนเล่นกะแล่นหนี แล่นซ้อนไป เรื่อยๆ.... หนอนแต้มถืกผู้ได๋ที่เข้าข่ายแต้มได้ ผู้นั้น กะต้อง กลายเป็นหนอนแทน แล้วกะไล่คุมแต้มผู้อื่นต่อไป... ผู้เล่นที่ต้องการอยากแกล้ง ผู้ได๋ ( ที่ยืนทางหลังของคู่ ) กะ มักสิเข้าไปซ้อนทางหน้าคู่นั้น เพื่อให้ผู้นั้น ถืกหนอนแต้ม กะมี...

6 หมายเหตุ การแล่นเข้ายืนซ้อนทางหน้า ไปเรื่อยๆ บ่ทันดน สิเฮ็ดให้ วง จ้อมเข้าๆ หรือวงน้อยลงๆ ดังนั้น ผู้เป็นหัวหน้าพาหมู่เล่น กะให้สังเกตเบิ่งวงนำ ถ้าวงจ้อมเข้าพอสมควรแล้ว กะให้ฮ้องบ อก ให้เซาจักคราว แล้วให้ทุกคน ถอยหลัง ขยายวงออกไป ให้ใหญ่คือตอนแรก แล้วจั่งค่อยเล่นต่อ

7 วิเคราะห์ ถ้าผู้เล่นมี 18 คน ก็จะมีคู่อยู่ 8 คู่ 1 คน จะเป็นหนอนและอีกหนึ่งคนจะเป็นตัวเศษ สำหรับความ น่าจะเป็นนั้น หนอนและตัวเศษมีโอกาสแพ้และชนะ เท่ากัน

8


ดาวน์โหลด ppt หนอน ซ้อน จำนวนผู้เล่น : สิบคนขึ้นไป ( จั่งสิม่วน ) การคัดโต : วิธี จ้ำ ปิ่ง จ้ำ ดอง สถานที่และการเตรียม : เดิ่น หรือบริเวณกว้าง ๆ.... หลังจากได้ผู้ที่เป็นหนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google