งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา โรงเรียนฉวาง รัชดาภิเษก

3 การวิ่งผลัด 4X100 เมตร ( การส่ง - รับคทา ) เรื่อง พฤติกรรมบ่งชี้ ด้านทักษะ

4 การยืนเตรียมรับ คทา ( กรณีรับด้วยมือขวา ) ยืนเท้าซ้ายอยู่ หน้าชิดขอบ ด้านซ้ายของช่อง วิ่ง ปลายเท้าทั้งสองชี้ เฉียงไป ทางขวา เล็กน้อยงอเข่าโล้ ตัว ไป ข้างหน้าเล็กน้อย แขนขวายกขึ้นข้างหลัง แขนซ้ายอยู่ ข้างหน้า งอข้อศอกเล็กน้อย ก้มศีรษะ สายตามองลอดช่องแขนขวาไปยังที่ หมายที่กำหนดไว้

5 ลักษณะผู้ส่ง ผู้ส่ง วิ่งด้วย ความเร็ว สูงสุด เมื่อได้ ระยะส่ง ผู้ ส่งให้ สัญญาณ เหยียดแขนพร้อมกับฟาดคทาจาก บนลงสู่ล่าง ให้คทา เข้าช่องกลางระหว่างนิ้วหัวแม่มือ กับนิ้วชี้ของผู้รับ

6 ลักษณะของ ผู้รับ เหยียดแขนในลักษณะหงายมือ ให้หัวแม่มือและนิ้วชี้กางแยกออก

7 ลักษณะท่าทาง หลังจากส่งคทา เมื่อคทาสัมผัสมือ ผู้รับกำคทาแล้วดึง ไปจากมือผู้ส่ง ผู้ส่งเมื่อส่งคทาแล้ว ให้ชะลอความเร็วลงวิ่งตามช่องวิ่งของ ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google