งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ
ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) พ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2 การวิ่งผลัด 4X100 เมตร (การส่ง - รับคทา)
พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะ เรื่อง การวิ่งผลัด 4X100 เมตร (การส่ง - รับคทา)

3 การยืนเตรียมรับคทา (กรณีรับด้วยมือขวา)
ยืนเท้าซ้ายอยู่หน้าชิดขอบด้านซ้ายของช่องวิ่ง ปลายเท้าทั้งสองชี้เฉียงไป ทางขวาเล็กน้อยงอเข่าโล้ตัว ไปข้างหน้าเล็กน้อย แขนขวายกขึ้นข้างหลัง แขนซ้ายอยู่ข้างหน้า งอข้อศอกเล็กน้อย ก้มศีรษะ สายตามองลอดช่องแขนขวาไปยังที่หมายที่กำหนดไว้

4 ผู้ส่ง วิ่งด้วยความเร็ว สูงสุด เมื่อได้ระยะส่ง ผู้ส่งให้สัญญาณ
ลักษณะผู้ส่ง ผู้ส่ง วิ่งด้วยความเร็ว สูงสุด เมื่อได้ระยะส่ง ผู้ส่งให้สัญญาณ เหยียดแขนพร้อมกับฟาดคทาจากบนลงสู่ล่าง ให้คทาเข้าช่องกลางระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของผู้รับ

5 เหยียดแขนในลักษณะหงายมือ ให้หัวแม่มือและนิ้วชี้กางแยกออก
ลักษณะของผู้รับ เหยียดแขนในลักษณะหงายมือ ให้หัวแม่มือและนิ้วชี้กางแยกออก

6 ลักษณะท่าทางหลังจากส่งคทา
เมื่อคทาสัมผัสมือ ผู้รับกำคทาแล้วดึงไปจากมือผู้ส่ง ผู้ส่งเมื่อส่งคทาแล้ว ให้ชะลอความเร็วลงวิ่งตามช่องวิ่งของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google