งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

3 การขว้างจักร ( การถือจักร, การ ปล่อยจักร ) เรื่อง พฤติกรรมบ่งชี้ ด้านทักษะ

4 การถือจักร ใช้นิ้วทั้งหมดกาง ออก นิ้วหัวแม่มือวาง ทาบตัวจักร นิ้วที่เหลือทั้ง 4 นิ้วเกี่ยวขอบจักร ด้วยข้อนิ้ว สุดท้าย หักข้อมือให้ขอบจักรติดเหนือข้อมือ ฝ่ามือต้องไม่สัมผัสกับจักร

5 การยืนเตรียม ขว้าง ยืนแยกเท้า ห่างกัน ประมาณ 1 ก้าว หันข้างซ้าย ไปยัง ทิศทางที่จะ ขว้าง วางจักรบนมือซ้าย มือขวา วางอยู่บนจักร ห่างจาก ไหล่ซ้าย น้ำหนักอยู่บนเท้า ซ้าย

6 การเหวี่ยงจักร เมื่อสุดระยะที่มือขวาเหวี่ยงไป ข้างหลัง ให้เหวี่ยงไป ข้างหน้า มือซ้ายรองรับจักรเหมือนเดิม พร้อมกับถ่าย น้ำหนักตัวไปยัง เท้าซ้าย เหวี่ยงจักรไป ด้านหลัง ย่อ เข่าทั้งสอง มือซ้ายเหวี่ยง ตามมือขวา ถ่ายน้ำหนักตัว อยู่บนเท้าขวา

7 การปล่อยจักร ขว้างจักร โดยเหยียด เท้าขวาและ เท้าซ้าย เหวี่ยงจักรไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ในลักษณะคว่ำฝ่ามือ แขนตึง แอ่น หน้าอก วาดแขนซ้ายและไหล่ซ้าย ไปข้างหลัง


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google