งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ
ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2 การขว้างจักร (การถือจักร,การปล่อยจักร)
พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะ เรื่อง การขว้างจักร (การถือจักร,การปล่อยจักร)

3 หักข้อมือให้ขอบจักรติดเหนือข้อมือ ฝ่ามือต้องไม่สัมผัสกับจักร
การถือจักร ใช้นิ้วทั้งหมดกางออก นิ้วหัวแม่มือวางทาบตัวจักร นิ้วที่เหลือทั้ง 4 นิ้วเกี่ยวขอบจักรด้วยข้อนิ้วสุดท้าย หักข้อมือให้ขอบจักรติดเหนือข้อมือ ฝ่ามือต้องไม่สัมผัสกับจักร

4 การยืนเตรียมขว้าง ยืนแยกเท้าห่างกันประมาณ 1 ก้าว หันข้างซ้ายไปยัง ทิศทางที่จะขว้าง วางจักรบนมือซ้าย มือขวาวางอยู่บนจักร ห่างจากไหล่ซ้าย น้ำหนักอยู่บนเท้าซ้าย

5 การเหวี่ยงจักร เหวี่ยงจักรไปด้านหลัง ย่อเข่าทั้งสอง มือซ้ายเหวี่ยงตามมือขวา ถ่ายน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวา เมื่อสุดระยะที่มือขวาเหวี่ยงไปข้างหลัง ให้เหวี่ยงไป ข้างหน้า มือซ้ายรองรับจักรเหมือนเดิม พร้อมกับถ่าย น้ำหนักตัวไปยังเท้าซ้าย

6 ขว้างจักรโดยเหยียดเท้าขวาและเท้าซ้าย
การปล่อยจักร ขว้างจักรโดยเหยียดเท้าขวาและเท้าซ้าย เหวี่ยงจักรไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ในลักษณะคว่ำฝ่ามือ แขนตึง แอ่นหน้าอก วาดแขนซ้ายและไหล่ซ้ายไปข้างหลัง


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google