งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

3 พฤติกรรมบ่งชี้ ด้านทักษะเรื่อง การขว้างจักร ( การขว้างจักรแบบสลับ เท้า )

4 การขว้างจักรแบบ สลับเท้า ถือจักรตามถนัด ยืนแยกเท้าห่าง กัน ประมาณ 1 ช่วง ไหล่ น้ำหนักอยู่ที่เท้า ทั้งสอง บิดลำตัว เหวี่ยงจักรไปทางซ้าย ขวา

5 การขว้างจักร ขว้างจักร โดย เหยียดเท้าทั้ง สองขึ้น เหวี่ยง จักรไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว ในลักษณะคว่ำ มือ บิดไหล่ สะโพก แขนตึง แอ่นอก วาดแขนซ้ายและไหล่ซ้าย ไปข้างหลัง

6 การสลับเท้า เมื่อจักร ถูกปล่อย จากมือไป แล้ว ลำตัวจะ ถูกเหวี่ยง ไป ทางซ้าย ก้าวเท้าขวาสลับกับเท้าซ้าย โดยเหวี่ยงเท้าซ้ายไปข้างหลัง

7 การทรงตัวหลัง ขว้างจักร กางแขนซ้ายออก ย่อตัวและเข่า เล็กน้อย เพื่อการทรงตัว


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google