งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

3 การกระโดดไกล ( แบบแอ่นตัว ) พฤติกรรมบ่งชี้ ด้านทักษะ เรื่อง

4 ลักษณะการจรดเท้า เมื่อเหยียบกระดานเริ่ม ขาที่ ใช้กระโดดงอเล็กน้อย ส่วนขา อีกข้างกระตุกเข่าและเหวี่ยงไป ข้างหน้า

5 การ ลอยตัว ใน อากาศ เมื่อเท้าทั้งสองพ้นจากพื้น เหวี่ยงแขนทั้งสองเหวี่ยงขึ้น เหนือศีรษะ แดะหน้าอก เงยหน้าขึ้น แอ่น ลำตัวไปข้างหน้า

6 เหวี่ยงแขนทั้งสองไป ข้างหน้า ก้มหน้า พับ ลำตัว เหยียดปลายเท้าทั้ง สองไปข้างหน้า การพับลำตัว

7 การลง สู่พื้น เมื่อเท้าทั้งสองสัมผัสพื้น ดึงแขน ทั้งสองไปข้างหน้า งอเข่าและ ก้มหน้า ทิ้งน้ำหนักตัวไป ข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google