งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนโปรแกรม ด้วย microC. สร้างโครงงานหรือโปรเจคใหม่ โดยคลิกที่ Project > New Project…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนโปรแกรม ด้วย microC. สร้างโครงงานหรือโปรเจคใหม่ โดยคลิกที่ Project > New Project…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนโปรแกรม ด้วย microC

2 สร้างโครงงานหรือโปรเจคใหม่ โดยคลิกที่ Project > New Project…

3 Project Name ใส่ชื่อ Project ที่เราจะสร้าง Project Path เลือกตำแหน่ง ที่จะใช้บันทึกไฟล์ Description คือ รายละเอียด เพิ่มเติม Device เลือกเป็น PIC16F627A Clock กำหนดเป็น 4.00 MHz เลือก Default แล้วเลือก OK

4 เขียนโค้ดโปรแกรมลงใน หน้าต่างโค้ดโปรแกรม

5 Page 1 void checkagain(void); int Read_LDR(void); main() { int LDR_value; TRISB = 0x00; CMCON = 0x07; while(1) { LDR_value = Read_LDR(); if (LDR_value<60) { delay_ms(10000); checkagain(); } else { delay_ms(10000); PORTB.F0 = 0; } Page 2 void checkagain(void); int Read_LDR(void); main() { int LDR_value; TRISB = 0x00; CMCON = 0x07; while(1) { LDR_value = Read_LDR(); if (LDR_value<60) { delay_ms(10000); checkagain(); } else { delay_ms(10000); PORTB.F0 = 0; } Page 3 int Read_LDR(void) { int i; i =0; TRISA = 0xF0; PORTA.F0 = 1; Delay_ms(1000); TRISA = 0xF1; while(PORTA.F0 == 1) { i++; } i = i/2; return i ; } void checkagain(void) { int LDR_value; TRISB = 0x00; CMCON = 0x07; { LDR_value = Read_LDR(); if (LDR_value<60) { PORTB.F0 = 1; } else { PORTB.F0 = 0; } Source Code

6 เมื่อเขียนโค้ดเสร็จให้ทำการ Compile โดยใช้คำสั่ง Project > Build


ดาวน์โหลด ppt เขียนโปรแกรม ด้วย microC. สร้างโครงงานหรือโปรเจคใหม่ โดยคลิกที่ Project > New Project…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google