งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft Windows XP. บทที่ 4 / สไลด์ที่ 2 2 การปิด Windows XP 1. คลิกปุ่ม Start 2. Windows จะให้เลือกว่าจะเลิก การใช้งานแบบใด ดังนี้ - Turn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft Windows XP. บทที่ 4 / สไลด์ที่ 2 2 การปิด Windows XP 1. คลิกปุ่ม Start 2. Windows จะให้เลือกว่าจะเลิก การใช้งานแบบใด ดังนี้ - Turn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft Windows XP

2 บทที่ 4 / สไลด์ที่ 2 2 การปิด Windows XP 1. คลิกปุ่ม Start 2. Windows จะให้เลือกว่าจะเลิก การใช้งานแบบใด ดังนี้ - Turn Off ปิดเครื่องเลย - Stand By เข้าสู่สภาวะประหยัด พลังงาน - Restart เปิดเครื่องใหม่

3 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 3 3 การ hang ของ Windows XP 1. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del 2. หน้าต่างของ Windows Task Manager ขึ้นมาคลิกเลือกแท็ป Applications 3. เลือกดูหัวข้อใน Task ว่ามีโปรแกรม ใดขึ้นคำว่า Not Responding หรือไม่ 4. ถ้ามีคลิกเลือกโปรแกรมนั้น แล้ว เลือก End Task 5. จากนั้นปิดโปรแกรม Windows Task Manager โดยคลิกที่ปุ่มปิด

4 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 4 4 ส่วนประกอบ Windows XP Deskt op Ic on taskbar ปุ่ม start

5 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 5 5 การใช้เมาส์ (Mouse) 1. Click เป็นการกดปุ่มเมาส์ทางซ้ายมือ 1 ครั้ง 2. Double Click คือ การกดปุ่มเมาส์ ทางซ้ายมือติด ๆ กัน 2 ครั้ง 3. Tipple Click คือ การกดปุ่มเมาส์ทาง ซ้ายมือ ติดๆ กัน 3 ครั้ง 4. Drag คือ คลิกปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลาก เมาส์ 5. Right Click คือ การกดปุ่มขวาของ เมาส์

6 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 6 6 การใช้คีย์บอร์ด 1. ปุ่ม Ctrl และปุ่ม Alt มักใช้ร่วมกับปุ่ม ตัวอักษร 2. ปุ่ม Shift ใช้พิมพ์ตัวพิพม์ใหญ่ หรือ ตัวอักษรที่อยู่แถวบนของปุ่ม 3. ปุ่ม Caps Lock คล้ายปุ่ม Shift แต่ ไม่ต้องกดค้างไว้ 4. ปุ่ม Num ใช้เปลี่ยนปุ่มในชุด Numeric Key 5. ปุ่ม Enter ใช้เปิดสิ่งที่เลือกไว้หรือขึ้น ย่อหน้าใหม่ 6. ปุ่ม Esc ใช้ยกเลิกหรือหยุดงานที่ กำลังทำค้างอยู่หรือ ทำนานเกินไป 7. ปุ่ม Print Screen ใช้เก็บภาพแสดง บนหน้าจอขณะนั้นไปไว้ คลิปบอร์ด

7 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 7 7 การใช้งานโปรแกรมอื่น 1. การเรียกใช้โปรแกรมผ่านปุ่ม start 2. การเรียกใช้โปรแกรมโดยการ ใช้คำสั่ง run 3. การเรียกใช้โปรแกรมโดยการ ดับเบิลคลิกที่ Icon

8 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 8 8 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Title Bar Menu Bar Tool Bar Min Max, restore close พื้นที่ จัดเก็บ Path เส้นทาง หรือพื้นที่ Icon Command Task Status bar Scroll bar

9 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 9 9 การจัดการโฟลเดอร์และ ไฟล์ 1. การอ้างอิงถึงชื่อไดร์ฟ โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ 1.Click 2. เลือก เส้นทาง

10 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 10 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ 2. ไอคอนประเภท ต่างๆ 1. ไอคอนแทน ไดรว์ 2. ไอคอนแทน โฟลเดอร์ 3. ไอคอนแทนไฟล์ 4. ไอคอนแทนไฟล์ โปรแกรม โปรแกรมบราวเซอร์ (Internet Explorer Shortcut เรียกใช้โปรแกรม Screen Hunter

11 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 11 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ 3. กำหนดรูปแบบแสดงสิ่ง ต่างๆ ในโฟลเดอร์ 1.Click 2. เลือก รูปแบบ

12 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 12 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ 1 Filmst rip( รูป ) 2. Thumbnails 3. Tiles 4. Icon 5. List 6. Details

13 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 13 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ 4.1. การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ - คลิกเมาส์ปุ่มขวาตรงพื้นที่ว่าง - เลือก New ตามด้วย Folder - จะได้โฟลเดอร์ใหม่ชื่อ New Folder ให้พิมพ์ชื่อ โฟลเดอร์ใหม่ได้ตามต้องการ 4. การทำงานกับ โฟลเดอร์

14 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 14 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ 4.2 การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ - เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ - คลิก ขวา เลือก Delete - ยืนยันการลบโดยคลิกปุ่ม Yes

15 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 15 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ 4.3 การก๊อปปี้ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ - เลือกไฟล์หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการ คลิก ขวา เลือก copy - เลือกพื้นที่ที่เก็บ คลิก ขวา เลือก paste

16 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 16 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ 4.4 การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือ โฟลเดอร์ - คลิกบริเวณชื่อไฟล์หรือ โฟลเดอร์ ( ไม่ใช่ตัวไอคอน ) แล้ว พิมพ์ชื่อที่ต้องการ

17 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 17 10 การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP 1. วิธีตั้งภาพ วอลล์เปเปอร์ คลิกขวา ที่ Desktop 3 2 1 4 5 6

18 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 18 การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP 2. การเลือกใช้สีพื้นหลัง (Background color) 3 5 4 6 คลิกขวา ที่ Desktop 2 1

19 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 19 การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP 3. การเลือกและปรับตั้ง Screen Saver คลิกขวา ที่ Desktop 2 1 3 4 8 5 7 6

20 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 20 การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP 4. วิธีปรับตั้งความละเอียดของสี และจอภาพ คลิกขวา ที่ Desktop 2 1 3 3. เลือกส่วนต่าง ๆ 4

21 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 21 11 การปรับแต่ง Control Panel 1 การตั้งเวลาและ Time Zone 1 3 2 4 5 7 6. เลือกวันเวลา

22 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 22 12 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP Accessories

23 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 23 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP Calculator โปรแกรมที่ใช้คำนวณ เหมือน เครื่องคิดเลขทั่วไป

24 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 24 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP โปรแกรมสร้าง เอกสาร 1. Notepad

25 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 25 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP โปรแกรมสร้าง เอกสาร 2. WordPad

26 การใช้งาน Microsoft Windows XP บทที่ 4 / สไลด์ที่ 26 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP โปรแกรมวาดและตกแต่ง รูปภาพ (Paint)


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft Windows XP. บทที่ 4 / สไลด์ที่ 2 2 การปิด Windows XP 1. คลิกปุ่ม Start 2. Windows จะให้เลือกว่าจะเลิก การใช้งานแบบใด ดังนี้ - Turn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google