งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft Windows XP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft Windows XP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft Windows XP

2 2 การปิด Windows XP 1. คลิกปุ่ม Start
Turn Off ปิดเครื่องเลย Stand By เข้าสู่สภาวะประหยัดพลังงาน Restart เปิดเครื่องใหม่ การใช้งาน Microsoft Windows XP

3 3 การ hang ของ Windows XP 1. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del
2. หน้าต่างของ Windows Task Manager ขึ้นมาคลิกเลือกแท็ป Applications 3. เลือกดูหัวข้อใน Task ว่ามีโปรแกรมใดขึ้นคำว่า Not Responding หรือไม่ 4. ถ้ามีคลิกเลือกโปรแกรมนั้น แล้วเลือก End Task 5. จากนั้นปิดโปรแกรม Windows Task Manager โดยคลิกที่ปุ่มปิด การใช้งาน Microsoft Windows XP

4 4 ส่วนประกอบ Windows XP Icon Desktop ปุ่ม start taskbar
การใช้งาน Microsoft Windows XP

5 5 การใช้เมาส์ (Mouse) 1. Click เป็นการกดปุ่มเมาส์ทางซ้ายมือ 1 ครั้ง
2. Double Click คือ การกดปุ่มเมาส์ทางซ้ายมือติด ๆ กัน 2 ครั้ง 3. Tipple Click คือ การกดปุ่มเมาส์ทางซ้ายมือ ติดๆ กัน 3 ครั้ง 4. Drag คือ คลิกปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ 5. Right Click คือ การกดปุ่มขวาของเมาส์ การใช้งาน Microsoft Windows XP

6 6 การใช้คีย์บอร์ด 1. ปุ่ม Ctrl และปุ่ม Alt มักใช้ร่วมกับปุ่มตัวอักษร
2. ปุ่ม Shift ใช้พิมพ์ตัวพิพม์ใหญ่ หรือ ตัวอักษรที่อยู่แถวบนของปุ่ม 3. ปุ่ม Caps Lock คล้ายปุ่ม Shift แต่ไม่ต้องกดค้างไว้ 4. ปุ่ม Num ใช้เปลี่ยนปุ่มในชุด Numeric Key 5. ปุ่ม Enter ใช้เปิดสิ่งที่เลือกไว้หรือขึ้นย่อหน้าใหม่ 6. ปุ่ม Esc ใช้ยกเลิกหรือหยุดงานที่กำลังทำค้างอยู่หรือ ทำนานเกินไป 7. ปุ่ม Print Screen ใช้เก็บภาพแสดงบนหน้าจอขณะนั้นไปไว้ คลิปบอร์ด การใช้งาน Microsoft Windows XP

7 7 การใช้งานโปรแกรมอื่น
1. การเรียกใช้โปรแกรมผ่านปุ่ม start 2. การเรียกใช้โปรแกรมโดยการใช้คำสั่ง run 3. การเรียกใช้โปรแกรมโดยการดับเบิลคลิกที่ Icon การใช้งาน Microsoft Windows XP

8 8 ส่วนประกอบของหน้าต่าง
Min Max, restore Title Bar close Menu Bar Tool Bar Path เส้นทาง หรือพื้นที่ พื้นที่จัดเก็บ Icon Command Task Scroll bar Status bar การใช้งาน Microsoft Windows XP

9 9 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์
1. การอ้างอิงถึงชื่อไดร์ฟ โฟลเดอร์โฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ 1.Click 2. เลือกเส้นทาง การใช้งาน Microsoft Windows XP

10 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์
2. ไอคอนประเภทต่างๆ 1. ไอคอนแทนไดรว์ 2. ไอคอนแทนโฟลเดอร์ 3. ไอคอนแทนไฟล์ 4. ไอคอนแทนไฟล์โปรแกรม โปรแกรมบราวเซอร์(Internet Explorer Shortcut เรียกใช้โปรแกรม Screen Hunter การใช้งาน Microsoft Windows XP

11 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์
3. กำหนดรูปแบบแสดงสิ่งต่างๆ ในโฟลเดอร์ 1.Click 2. เลือกรูปแบบ การใช้งาน Microsoft Windows XP

12 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์
1 Filmstrip(รูป) 2. Thumbnails 3. Tiles 6. Details 4. Icon 5. List การใช้งาน Microsoft Windows XP

13 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์
4. การทำงานกับโฟลเดอร์ 4.1. การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ - คลิกเมาส์ปุ่มขวาตรงพื้นที่ว่าง - เลือก New ตามด้วย Folder - จะได้โฟลเดอร์ใหม่ชื่อ New Folder ให้พิมพ์ชื่อ โฟลเดอร์ใหม่ได้ตามต้องการ การใช้งาน Microsoft Windows XP

14 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์
4.2 การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ - เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ - คลิก ขวา เลือก Delete - ยืนยันการลบโดยคลิกปุ่ม Yes การใช้งาน Microsoft Windows XP

15 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์
4.3 การก๊อปปี้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ - เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ คลิก ขวา เลือก copy - เลือกพื้นที่ที่เก็บ คลิก ขวา เลือก paste การใช้งาน Microsoft Windows XP

16 การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์
4.4 การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ - คลิกบริเวณชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ (ไม่ใช่ตัวไอคอน) แล้วพิมพ์ชื่อที่ต้องการ การใช้งาน Microsoft Windows XP

17 10 การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP
1. วิธีตั้งภาพวอลล์เปเปอร์ 1 คลิกขวา ที่ Desktop 3 2 5 4 6 การใช้งาน Microsoft Windows XP

18 การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP
2. การเลือกใช้สีพื้นหลัง (Background color) คลิกขวา ที่ Desktop 2 1 3 4 5 6 การใช้งาน Microsoft Windows XP

19 การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP
5 3. การเลือกและปรับตั้ง Screen Saver 3 คลิกขวา ที่ Desktop 2 1 4 7 6 8 การใช้งาน Microsoft Windows XP

20 การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows XP
3 4. วิธีปรับตั้งความละเอียดของสีและจอภาพ คลิกขวา ที่ Desktop 2 1 3. เลือกส่วนต่าง ๆ 4 การใช้งาน Microsoft Windows XP

21 11 การปรับแต่ง Control Panel
1 การตั้งเวลาและ Time Zone 3 2 4 5 1 7 6.เลือกวันเวลา การใช้งาน Microsoft Windows XP

22 12 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP Accessories
การใช้งาน Microsoft Windows XP

23 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP
Calculator โปรแกรมที่ใช้คำนวณ เหมือนเครื่องคิดเลขทั่วไป การใช้งาน Microsoft Windows XP

24 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP
โปรแกรมสร้างเอกสาร 1. Notepad การใช้งาน Microsoft Windows XP

25 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP
โปรแกรมสร้างเอกสาร 2. WordPad การใช้งาน Microsoft Windows XP

26 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP
โปรแกรมวาดและตกแต่งรูปภาพ (Paint) การใช้งาน Microsoft Windows XP


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft Windows XP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google