งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 แรงจูงใจในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 แรงจูงใจในการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 แรงจูงใจในการทำงาน

2 แรงจูงใจในการทำงาน - ความหมายและแรงจูงใจในการทำงาน
- ความหมายและแรงจูงใจในการทำงาน - แรงจูงใจกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม - องค์ประกอบของแรงจูงใจ - แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ - การประยุกต์จิตวิทยาแรงจูงใจในงานธุรกิจ

3 แรงจูงใจในการทำงาน สภาวะการต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการนำไปสู่การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

4 องค์ประกอบของแรงจูงใจ
องค์กร ความต้องการ แรงจูงใจ พฤติกรรม เป้าหมาย ตัวบุคคล ข้อมูลย้อนกลับ + - Needs Motive Goal แรงขับ บุคคล

5 การจัดอันดับของทักษะและคุณสมบัติ ของผู้บริหารระดับสูง
การจัดอันดับของทักษะและคุณสมบัติ ของผู้บริหารระดับสูง ทักษะ (Skill) 1. ความเป็นผู้นำและการจูงใจ % 2. ระบบข้อมูล (สารสนเทศ) % 3. การติดต่อสื่อสาร 11.2% 4. ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ 10.8% 5. การเงิน % 6. ความรอบรู้ในสิ่งแวดล้อม % 7. การวางแผน % คุณสมบัติส่วนตัว 1. ความสามารถในการทำงาน % 2. มีพลังและแรงขับ % 3. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง % 4. สมรรถภาพทางสติปัญญา % 5. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร % 6. การสร้างบูรณภาพ %

6 ทฤษฎีเอ็กซ์ (X) และทฤษฎีวาย (Y)
1. ไม่ชอบทำงาน ชอบทำงาน 2. บังคับ ข่มขู่ สั่งการ ควบคุม มีสำนึก ควบคุมตนเองได้ 3.ไม่มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 4. ชอบความมั่นคงปลอดภัย ภูมิใจกับคำยกย่องมากกว่าเงิน 5. ไม่ทะเยอทะยาน แสวงหางาน (ความรับผิดชอบ) 6. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง มีจินตนาการ ฉลาด 7. ………………… ……………….. คุณคือ ?………….

7 ระบบการจูงใจของญี่ปุ่น
1. คน 2. วัตถุดิบ 3. ทุนทรัพย์ 1. ระบบการจ้างงานตลอดชีวิต 2. ระบบการทำงานเป็นกลุ่ม 3. ระบบการตัดสินใจ 4. ระบบความรับผิดชอบสูง 5. การยึดถือผลประโยชน์ของงาน 6. ค่านิยม 7. การมีส่วนร่วมในองค์กร 8. ความเชื่อมั่นต่อฝ่ายบริหาร

8 เครื่องมือ / เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจ
การใช้เทคนิคควบคุมงาน - การให้รางวัล (เอาใจ) - การลงโทษ (ไม่เอาใจ) 2. การใช้อำนาจหน้าที่ 3. การให้ผลตอบแทนที่เป็นเงิน หรือตีค่าเป็นเงินได้ 4. การจูงใจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

9 ข้อหลีกเลี่ยงในการสร้างแรงจูงใจ
1.อย่าดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา 2.อย่าวิจารณ์หรือนินทาผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งคนใดต่อหน้าผู้อื่น 3.อย่าลืมให้ความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 4.อย่าทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดว่าผู้บริหารสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น 5.อย่าแสดงความเสน่หาหรือลำเอียง

10 6.อย่าลืมให้ความเจริญก้าวหน้าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
7.อย่าชิงดีชิงเด่นกับผู้ใต้บังคับบัญชา 8.อย่าได้ละทิ้งมาตรฐาน 9.อย่าโลเลในการตัดสินใจ

11 เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางแผนในการจัดแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร ท่านมีวิธีการกับแผนดังกล่าวอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 แรงจูงใจในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google