งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary ประโยชน์ของการทำพจนานุกรมข้อมูล เพื่อจัดเก็บรายละเอียดในระบบ เพื่อแสดงความหมายพื้นฐานของ ส่วนประกอบในระบบ เพื่อทำเอกสารบอกคุณลักษณะของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary ประโยชน์ของการทำพจนานุกรมข้อมูล เพื่อจัดเก็บรายละเอียดในระบบ เพื่อแสดงความหมายพื้นฐานของ ส่วนประกอบในระบบ เพื่อทำเอกสารบอกคุณลักษณะของระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary ประโยชน์ของการทำพจนานุกรมข้อมูล เพื่อจัดเก็บรายละเอียดในระบบ เพื่อแสดงความหมายพื้นฐานของ ส่วนประกอบในระบบ เพื่อทำเอกสารบอกคุณลักษณะของระบบ เพื่อประเมินและค้นหาสิ่งที่ควรปรับปรุงใน ระบบ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดหายจาก ระบบ

2 2 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary ส่วนประกอบของ พจนานุกรมข้อมูล ข้อมูลย่อย (Data Element) เป็นส่วนประกอบ พื้นฐาน ที่ไม่สามารถแบ่งแยกให้เล็กลงไปได้ บางครั้งเรียกว่าเขตข้อมูล (Field) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) คือ กลุ่ม ข้อมูลย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน และการรวมกัน กำหนดลักษณะของระบบ เช่น โครงสร้างข้อมูล ของใบกำกับ ประกอบด้วย วันที่ออกใบกำกับ ผู้ขาย ที่อยู่ผู้ขาย และรายการสินค้า

3 3 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary โครงสร้าง ข้อมูล ข้อมูลย่อย ประวัติผู้ป่วย ว / ด / ป ชื่อ ผู้ป่วย ที่อยู่ รายละเอียด การรักษา แพทย์ผู้รักษา แผนที่ ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัด ขนาดของพื้นที่

4 4 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary สิ่งที่ต้องกำหนดในข้อมูลย่อย ชื่อข้อมูล (Data Name) รายละเอียดข้อมูล (Data Description) เอเลียน (Aliens) ขนาด หรือ ความยาวข้อมูล (Length) ค่าของข้อมูล (Data Value) เช่น 1- ไฮเวย์ 2- ถนน 3- ตรอกซอย

5 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary สิ่งต้องกำหนดใน โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยการนำ ข้อมูลย่อยหลาย ๆ ตัว ที่มีความสัมพันธ์มา รวมเข้าด้วยกันหรือเป็นการรวมระหว่าง โครงสร้าง การรวมกันทำให้เกิด ความสัมพันธ์ 4 แบบ คือ ความสัมพันธ์แบบลำดับ (Sequence Relationship) ความสัมพันธ์แบบทางเลือก (Selection Relationship) ความสัมพันธ์แบบวนซ้ำ (Iteration Relationship) และ ความสัมพันธ์แบบออพชันนอล (Optional Relationship)

6 6 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary เครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมข้อมูล เพื่อลดจำนวนคำบรรยายที่มีระหว่างข้อมูลย่อย และ แสดงความสัมพันธ์ของ โครงสร้างให้เห็นเด่นชัด นักวิเคราะห์จึงใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในพจนานุกรมข้อมูล สัญลักษณ์ความหมาย = ประกอบด้วย หรือ เท่ากับ + และ { } มีการซ้ำของส่วนย่อยข้อมูล [ | ] เลือกส่วนย่อยของข้อมูลตัวใด ตัวหนึ่ง ( ) ออพชันนอล คือ มี หรือไม่มีก็ได้ * หมายเหตุ

7 7 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary แผนที่ = หมายเลขตำแหน่ง + { พิกัด } + ขนาดของพื้นที่ + ชนิดของภาพ ชนิดของภาพ = [ จุด | เส้น | พื้นที่แบบ Polygon ] ประวัติผู้ป่วย = รหัสผู้ป่วย + แพทย์ที่ รักษา +{ วันที่รับการรักษา + รายละเอียดกา รักษา } รายละเอียดการักษา = [ ให้ยา | X-ray| ฉายรังษี | อัลต้าซาว ] ใบบันทึกการตรวจโรค = ใบตรวจโรค * อาจ เรียกว่า OPD card*


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary ประโยชน์ของการทำพจนานุกรมข้อมูล เพื่อจัดเก็บรายละเอียดในระบบ เพื่อแสดงความหมายพื้นฐานของ ส่วนประกอบในระบบ เพื่อทำเอกสารบอกคุณลักษณะของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google