งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนมัลติมิเดีย อ 43101 ภาษาอังกฤษรอบรู้ Meaning of the signs โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนมัลติมิเดีย อ 43101 ภาษาอังกฤษรอบรู้ Meaning of the signs โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนมัลติมิเดีย อ 43101 ภาษาอังกฤษรอบรู้ Meaning of the signs โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1

2 PEDESTRIA NS USE OTHER SIDE OF ROAD 1. This road is for pedestrians only. 2. Drivers should look out for pedestrians. 3. It is dangerous for pedestrians to use this road. 4. Pedestrians should walk on the opposite pavement. ตอบข้อ 4. คนเดินเท้าควรเดินบนทาง เท้าที่อยู่ตรงข้าม

3 pavement [N] ; บาทวิถี Syn. sidewalk Relate. ทางเดิน, ฟุตบาท pavement [N] ; วัสดุ สำหรับปูหรือราดถนน Syn. paving pavement [N] ; ถนนราดยาง Syn. road pedestrian [N] ; คนเดินถนน Syn. footer; walker pedestrian [ADJ] ; เกี่ยวกับ การเดิน Syn. walking pedestrian [ADJ] ; จืดชืด Syn. prosaic Ant. interesting Relate. ราบเรียบ

4 ASSISTANTS NEEDED because of new opening hours apply inside 1. The shop will need extra staff when it opens. 2. This shop has just opened and jobs are available. 3. The shop will open late because of job interviews 4. The shop is opening for longer and needs extra staff.. ตอบข้อ 4. ร้านเปิดนานขึ้นและ ต้องการคนงานเพิ่มขึ้น

5 assistant [N] ; ผู้ช่วย Syn. helper Relate. ผู้ช่วยเหลือ assistant [ADJ] ; ซึ่งช่วยเหลือ Syn. assisting; helping Relate. ซึ่งคอย สนับสนุน extra [ADV] ; อย่างพิเศษ Syn. Exceptionally extra [ADJ] ; เป็น พิเศษ Syn. more Relate. เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ extra [N] ; สิ่งที่ เพิ่มเติมเข้ามา staff [ADJ] ; ซึ่งว่าจ้างเป็น พนักงาน ประจำ staff [N] ; เส้นขวาง 5 เส้น ที่ใช้เป็นโน้ตเพลง staff [N] ; เสาค้ำ Syn. rod; pole; stick Relate. ไม้ค้ำ staff [N] ; เสนาธิการ Syn. army afficer Relate. คณะเสนาธิการ staff [N] ; คณะผู้ ทำงาน Syn. employees; workers Relate. คนงาน staff [VT] ; จัดหา คณะทำงาน Syn. employ; hir

6 BOAT HIRE Insurance included Fuel extra No hidden charges. 1. The hire charge covers all the costs apart from fuel. 2. The hire charge covers all the cost except insurance. 3. The hire charge covers all the cost inculding fuel and insurance. 4. The hire charge covers all the cost except fuel and insurance. ตอบข้อ 1. ค่าเช่ารวมค่าใช้จ่าย ทั้งหมดแต่ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง

7 Will the last person to leave please switch off the lights 1. Don’t turn the light off. 2. Leave the lights on when you go. 3. Switch the lights on when you are in the room. 4. Do not leave the lights on if the room is empty. ตอบข้อ 4. อย่าเปิดไฟทิ้งไว้ถ้าไม่มี ใครอยู่ในห้อง

8 Latecomers : Use back entrance upstairs please 1. Latecomers must sit at the back. 2. Latecomers must wait on the stairs. 3. If you are late, you must use a difference entrance. 4. If you are late, you must go back to the entrance. ตอบข้อ 3. ถ้าคุณมาสายให้ไปเข้า ทางอื่น

9 Visas will only be issued to holders of return air tickets 1. Get a visa before you flight. 2. You can’t fly without a visa. 3. Book a return flight before you ask for a visa. 4. Apply for a visa before you book your return flight. ตอบข้อ 3. จองเที่ยวบินขากลับก่อนที่ ท่านจะขอวีซ่า

10 issue [N] ; ปัญหา Syn. problem; worry Relate. ความวิตกกังวล issue [N] ; ฉบับ Syn. edition; copy; number Relate. ชุด, จำนวน issue [VT] ; ออก ( แถลงการณ์, ประกาศ ) Syn. announce; broadcast; put out issue [N] ; ลูกหลาน Syn. children; offspring; descendant Relate. ผู้สืบสกุล issue [N] ; ผล Syn. outcome; consequence; result Relate. ผลประโยชน์, ผล สุดท้าย issue [VT] ; แจกจ่าย ( เสื้อผ้า, อาหาร ) แก่ทหาร Syn. distribute; give out issue [VI] ; ไหลออก Syn. flow out; emerge Ant. return Relate. ปรากฏออกมา, โผล่ ออกมา issue [N] ; การแจกจ่าย Syn. distribution; promulgation Relate. การออกมา, การ ประกาศ issue [VT] ; ตีพิมพ์เพื่อ จำหน่ายหรือแจก Syn. publish; print Relate. จัดทำ, พิมพ์ออกมา issue [N] ; ประเด็น Syn. topic; point; subject Relate. หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมา พิจารณา issue [VI] ; ตีพิมพ์ Syn. publish Relate. พิมพ์, จัดทำ

11 Buffet Services (drinks and snacks) comes through the train Restaurant at front beyond First class 1. Buffet Services available in the Restaurant. 2. Buffet Services available only the first class. 3. Buffet Services available any where in the train. 4. Buffet Services available at the front of the train. ตอบข้อ 4. มีอาหารบริการทุกมื้อที่หัว ขบวนรถไฟ

12 available [ADJ] ; มี อยู่ Relate. ที่หาง่าย available [ADJ] ; ใช้ประโยชน์ได้ Syn. usable; accessible; convenient Ant. unavailable Relate. ที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ buffet [N] ; อาหารที่ ลูกค้าต้องบริการตัวเอง beyond [PREP] ; อยู่ทางนั้น Relate. เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป ( ใช้แสดงตำแหน่งหรือ ทิศทาง ) beyond [N] ; ที่ที่อยู่ไกล Relate. ที่ที่ห่างไกล, สุดขอบฟ้า beyond [PREP] ; นอกจาก ( มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือ คำถาม ) Syn. apart from Ant. Including beyond [PREP] ; ช้ากว่า ( แสดงถึงเวลา ) Relate. หลัง beyond [PREP] ; ที่เหนือกว่า ( แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด ) Relate. มากกว่า beyond [ADV] ; ที่อยู่ไกล ออกไป Syn. further Relate. ยังไกลออกไป

13 Good Bye


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนมัลติมิเดีย อ 43101 ภาษาอังกฤษรอบรู้ Meaning of the signs โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google