งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ รูปภาพความหมาย ประโยชน์สถิติโทษ. โดย เด็กชายพุทธิพงษ์ นฤภัย และ เด็ก ชายปพธีร์ เมืองพรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ รูปภาพความหมาย ประโยชน์สถิติโทษ. โดย เด็กชายพุทธิพงษ์ นฤภัย และ เด็ก ชายปพธีร์ เมืองพรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ รูปภาพความหมาย ประโยชน์สถิติโทษ

2

3

4

5 โดย เด็กชายพุทธิพงษ์ นฤภัย และ เด็ก ชายปพธีร์ เมืองพรม

6

7 ความหมายของ เทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงาน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับ ต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นการ ประยุกต์ นำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มา ใช้ และก่อให้เกิด ประโยชน์ ในทาง ปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์ กล่าวคือเทคโนโลยี เป็นการนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มา ใช้ในการประดิษฐ์ สิ่งของต่าง ๆให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ส่วน ที่เป็นข้อแตกต่าง อย่างหนึ่งของ

8 1. ทำไห้มีความสุข 2. ทำให้มีความบรรเทิง 3. ทำไห้รับรู้เรื่องราว 4. ทำไห้เรารู้การเรียน ต่าง

9 สถิติการไช้คอมพิวเตอร์ของ นักเรียนชั้นป.4

10 1. ทำไห้สายตาเสียก่อนวัยอัน ควร 2. ทำไห้เราติดเกมส์มาก เกินไป 3. หรือฟังเพลงอาจ รบกวนผู้อื่น 4. อาจทำไห้เสีย เงินได้ 5. ทำผลการเรียนไม่ดี


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ รูปภาพความหมาย ประโยชน์สถิติโทษ. โดย เด็กชายพุทธิพงษ์ นฤภัย และ เด็ก ชายปพธีร์ เมืองพรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google