งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนู ผู้จัดทำ รูปภาพ ความหมาย ประโยชน์ สถิติ โทษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนู ผู้จัดทำ รูปภาพ ความหมาย ประโยชน์ สถิติ โทษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนู ผู้จัดทำ รูปภาพ ความหมาย ประโยชน์ สถิติ โทษ

2

3

4

5 โดย เด็กชายพุทธิพงษ์ นฤภัย และ เด็กชายปพธีร์ เมืองพรม
เทคโนโลยี โดย เด็กชายพุทธิพงษ์ นฤภัย และ เด็กชายปพธีร์ เมืองพรม

6

7 ความหมายของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของ

8 ประโยชน์ของเทคโนโลยี
1.ทำไห้มีความสุข 2.ทำให้มีความบรรเทิง 3.ทำไห้รับรู้เรื่องราว 4.ทำไห้เรารู้การเรียนต่าง

9 สถิติการไช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นป.4

10 โทษของการไช้เทคโนโลยี
1.ทำไห้สายตาเสียก่อนวัยอันควร 2.ทำไห้เราติดเกมส์มากเกินไป 3.หรือฟังเพลงอาจรบกวนผู้อื่น 4.อาจทำไห้เสียเงินได้ 5.ทำผลการเรียนไม่ดี


ดาวน์โหลด ppt เมนู ผู้จัดทำ รูปภาพ ความหมาย ประโยชน์ สถิติ โทษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google