งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ช ปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์ โดย ด. ช ศรุต ประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ช ปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์ โดย ด. ช ศรุต ประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด. ช ปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์ โดย ด. ช ศรุต ประเสริฐ

2

3 เทคโนโลยี หมายถึง สิ่ง ที่มุนษย์พัฒนาขึ้น เพื่อ ช่วยในการทำงานหรือ แก้ปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็น สิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่างๆ

4 ทำให้การ ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ทำไห้สามารถผลิตสื่อ การเรียนการสอน ทำให้การทำงาน รวดเร็วยิ่งขึ้น

5 ทำให้นักเรียติดเกมส์คอมพิวเตอร์และอาจเสียการเรียนได้ ทำให้เสียเงิน ทำให้เสียสายตา ทำให้ไม่ตั้งใจเรียน ทำให้นักเรียนมีความโหดร้าย เปิดเว็บไซไม่เหมาะสม

6


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ช ปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์ โดย ด. ช ศรุต ประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google