งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัชชานนท์ สีระวัฒน์ 84 พรรรษา ไม่ว่าวันไหนๆ พ่อก็จะยังคงรักเรา อย่าลืมบอกรักพ่อทุกๆวัน อย่าลืมคิดถึงพ่อทุกๆคืน เพราะเราไม่ใช่แค่เด็กวาน ซืน จะวันมะรืนหรือวันไหนๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัชชานนท์ สีระวัฒน์ 84 พรรรษา ไม่ว่าวันไหนๆ พ่อก็จะยังคงรักเรา อย่าลืมบอกรักพ่อทุกๆวัน อย่าลืมคิดถึงพ่อทุกๆคืน เพราะเราไม่ใช่แค่เด็กวาน ซืน จะวันมะรืนหรือวันไหนๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัชชานนท์ สีระวัฒน์ 84 พรรรษา ไม่ว่าวันไหนๆ พ่อก็จะยังคงรักเรา อย่าลืมบอกรักพ่อทุกๆวัน อย่าลืมคิดถึงพ่อทุกๆคืน เพราะเราไม่ใช่แค่เด็กวาน ซืน จะวันมะรืนหรือวันไหนๆ พ่อก็ยังคงรักเรา

2 รูป

3 คำสอนพ่อ กลอนวันพ่อ คำสอนพ่อกลั่น มาจากรัก คำสอนพ่อ ประจักษ์ให้เห็น คำสอนพ่อสอน เราเช้าเย็น คำสอนพ่อหวังเห็นเราทำดี

4 วันพ่อ สมภพ ของพรราชการได้กำ วันหยุดราชการหนึ่งวันพระ ราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์ เป็นผู้ถวายการประสูติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิง ถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาล ที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุง รัตนโกสินทร์ ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจและเจริญ พระราชจริยาวัตรเป็นเอนก ประการ จำเนียรกาลผ่าน มาถึงปัจจุบันที่สุดจะ พรรณนาให้ครบถ้วนได้ ท่ามกลางมหาสมาคมวัน พระราชพิธีพระบรม ราชาภิเษก

5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ นามเดิมว่า “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอ ดุลยเดช ” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ( ต่อมา ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ) และหม่อม สังวาล ( ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็น สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ) พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชู เขตต์ ( MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติความเป็นมา ของในหลวง

6 อักษรต้องห้าม ส ศ ษ ฬ อ ฮ หมายถึง อักษรนำสิ่งที่ไม่ดีงามมาให้ เช่น ทำให้ถูกกลั่นแกล้ง เดี๋ยวโชคดี เดี๋ยวโชค ร้าย บางคนหน้าที่การงานหรือธุรกิจเจริญก้าวหน้าดี แต่ชีวิตครอบครัวแตกแยก บางคนชีวิตครอบครัวอบอุ่น แต่หน้าที่การงานล้มเหลว เงินทองที่หามาได้ มีอัน ต้องเสียไปโดยไม่มีเหตุผล เป็นต้น อักษรวรรคย์ อุปการะ ย ร ล ว ฤ ฦ หมายถึง การเป็นผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ วงศาคณาญาติ มิตร สหาย ตลอดจนผู้มีพระคุณในหลาย ๆ ด้าน คอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน อักษรวรรคย์ ฤทธี จ ฉ ช ซ ฌ ญ หมายถึง การเป็นผู้ที่อำนาจวาสนา อันเนื่องมาจากการประกอบสัมมาอาชีวะในทาง สุจริต สั่งสมประสบการณ์ที่เข้มข้น มีความเด็ดเดี่ยว จริงจัง กล้าหาญ เข้าถึงตำรับ ตำราคาถาอาคมโบร่ำ โบราณได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่เกรงขามของคนรอบข้าง อักษรวรรคย์ มังคละ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ หมายถึง การเป็นผู้ที่ได้พบแต่สิ่งดี ๆ ที่เป็นสิริมงคลในชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจน การ ประกอบสัมมาอาชีวะในทางสุจริต ทำให้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ อักษรวรรคย์ ไวยะวัฒนะ ก ข ค ฆ ง หมายถึง การเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยร้ายแรงเบียดเบียน ทำให้มีวิถี ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่น อักษรวรรคย์ ทรัพยะ ด ต ถ ท ธ น หมายถึง การเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติ ที่อาจได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และ / หรือ สามารถหาได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีวะในทางสุจริตเพิ่มพูนขึ้น อักษรวรรคย์ วิริยะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะ พยายาม มีความมานะอดทน ขยันขันแข็ง มี ความตั้งอกตั้งใจในการเรียนการศึกษา ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีวะในทาง สุจริต เป็นผู้มี อุดมการณ์เด็ดเดี่ยว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่จนสำเร็จ อักษรวรรคย์ บารมี รูปสระทั้ง ปวง หมายถึง การเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับการยกย่อง ในฐานะของผู้ที่มีคุณ งามความดีใน สาขาใดสาขาหนึ่งจากคนหมู่มาก โดยมีสามี ภรรยา บุตรหลาน ญาติ มิตร ข้าทาส ตลอดจนสัตว์เลี้ยง มี ส่วนส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้มีสถานะดีขึ้น อาชีพการค้า พาณิชย์ บริการ ควรมีอักษรนำหน้าด้วย อักษรในวรรคย์ ทรัพยะ หรือ บารมี อาชีพรับราชการทหารตำรวจ ควรมีอักษรนำหน้าด้วยอักษรใน วรรคย์ ฤทธี หรือ มังคละ อาชีพในทางอุตสาหกรรม ควรมีอักษรนำหน้าด้วยอักษรในวรรคย์ วิริยะ หรือ อุปการะ อาชีพในการรับราชการปกติ ควรมีอักษรนำหน้าด้วยอักษรในวรรคย์ อุปการะ หรือ บารมี อักษรห้าม


ดาวน์โหลด ppt รัชชานนท์ สีระวัฒน์ 84 พรรรษา ไม่ว่าวันไหนๆ พ่อก็จะยังคงรักเรา อย่าลืมบอกรักพ่อทุกๆวัน อย่าลืมคิดถึงพ่อทุกๆคืน เพราะเราไม่ใช่แค่เด็กวาน ซืน จะวันมะรืนหรือวันไหนๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google