งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีไถ่ชีวิต กระบือและมอบ กรรมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ตำบลนาถ่อน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีไถ่ชีวิต กระบือและมอบ กรรมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ตำบลนาถ่อน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีไถ่ชีวิต กระบือและมอบ กรรมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ตำบลนาถ่อน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

2

3

4

5

6

7 เด็กนักเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เมื่อ ประธานประจำแท่นพิธีแล้ว

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 เบื้องหลัง แห่ง ความสำเร็จ

28 สาวไทกวนช่วยมอบสัญญา ให้แก่ประธาน อพปร.

29 อาสาปศุสัตว์ช่วยกางเต้นท์ ตั้ง ซอง ตั้งป้ายต่าง ๆ ครู / อาจารย์ช่วย ประดับผ้า ครูผู้ดูแลเด็กช่วย ประดับผ้า ทุกฝ่ายช่วยกัน ทำงาน

30 สมาชิกทุกคน ร่วมกันทำงาน

31 สมาชิกร่วมกัน สร้างคอก ราง น้ำ รางอาหาร คอกปุ๋ยหมัก ตัวอย่าง

32 การซ้อมรับสัญญา ก่อนวันงาน

33 การเตรียมคอกและนำ สัตว์เข้าคอก

34 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์ จังหวัดนครพม และ นายสาคร ปุริมาตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ๖


ดาวน์โหลด ppt พิธีไถ่ชีวิต กระบือและมอบ กรรมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ตำบลนาถ่อน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google