งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 กันยายน 2556 แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 กันยายน 2556 แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 กันยายน 2556 แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

2

3 3 โรคที่ต้องรู้เร็วและควบคุมให้สงบโดยเร็ว โรคตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

4 โรคที่จะต้องควบคุมให้เกิดน้อยที่สุด 4 โรคตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

5 โรคระบาดที่จะต้องไม่ให้เกิดในประเทศ 5 โรคตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

6 6 จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2556 จำนวนตัวอย่าง

7 7 จำนวนสัตว์ที่ส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. 2555 จำนวนตัวอย่าง สุนัขแมวโค 146/795

8 จำนวนสัตว์ที่ส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. 2556 จำนวนตัวอย่าง 40/1116

9 จำนวนตัวอย่าง 2,416/3,872 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

10 จำนวนตัวอย่าง 2,416/3,872 ชนิดสัตว์โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

11 จำนวนโคที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ A ในปี พ.ศ. 2556 จำนวนสัตว์ 24/76

12 จำนวนโคที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ O ในปี พ.ศ. 2556 จำนวนสัตว์ (สุกร 3 กระบือ 1) 17/76 35/76 = ?

13 20,6241,035,308277,97747,4676,374 จำนวนฝูงที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสในปี พ.ศ. 2555 จำนวนฝูงที่เป็นบวก /12,325 (4%) /2,243 (10%) /653 (4.3%) /4,273 (13.6%) /316 (24.7%) 19,180 ฝูง จำนวนฝูง สัตว์ทั้งหมด

14 557,841 6,333,816 1,241,896 491,779 54,221 จำนวนสัตว์ที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสในปี พ.ศ. 2555 % ตัวสัตว์ที่ตรวจพบ (1,201/258,401) (750/41,691)(134/7,882) (101/8,122) (3,947/151,800) 467,896 ตัวอย่าง จำนวนสัตว์ ทั้งหมด

15 20,6241,035,308277,97747,4676,374 จำนวนฝูงที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสในปี พ.ศ. 2556 /9,842 (3.6%) /1,644 (4%) /756 (0.5%) /464 (5.8%) 16,747 ฝูง /4,041 (5.4%) จำนวนฝูงที่เป็นบวก จำนวนฝูง สัตว์ทั้งหมด

16 557,841 6,333,816 1,241,896 491,779 54,221 จำนวนสัตว์ที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสในปี พ.ศ. 2556 % ตัวสัตว์ที่ตรวจพบ (568/176,305) (212/35,261) 346,953 ตัวอย่าง (45/7,224) (69/8,980) (840/119,183) จำนวนสัตว์ ทั้งหมด

17 โรคบรูเซลโลสิสในคน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2556 88.59% 6.71% จำนวน 149 ราย (60 ราย แสดงอาการ, 89 ราย แสดงผลเลือดเป็นบวก)

18 Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum Mycobacterium microti Mycobacterium canetti Mycobacterium caprae Mycobacterium pinnipedii เชื้อวัณโรคที่ติดคน

19 19

20 20

21 21

22 25

23

24 Emerging and Re-emerging Diseases

25 Zoonosis

26

27

28 จำนวนคนที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ซาอุดิอาระเบียจอร์แดนการ์ตาสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ตูนิเซียอังกฤษฝรั่งเศส จำนวนคน 44/79

29 29 AEC AAHL, Australia NIAH, Japan QIA, Korea FMD-OIE, UK ANSES, France NIAH, Thailand

30 30 ความเชื่อมั่นห้องปฏิบัติการ

31 มุ่งมั่น เป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ในภูมิภาค มุ่งสู่ ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านระบบคุณภาพ มุ่งเป็น องค์กรสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ “เป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ของ ประเทศที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นศูนย์อ้างอิง ด้านสุขภาพสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

32 เป็นเลิศทางวิชาการด้าน สุขภาพสัตว์ในระดับภูมิภาค เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านระบบคุณภาพ มีนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 32

33 27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 13 กันยายน 2556 แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google