งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 และชี้แจง แผนเงิน/แผนงาน ปี 2557 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 และชี้แจง แผนเงิน/แผนงาน ปี 2557 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 และชี้แจง แผนเงิน/แผนงาน ปี 2557 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2 Contents - โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Cold Chain - โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น หัวข้อการนำเสนอ

3 Contents - สทช. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2473 (83 ปี) - ผลิตวัคซีน ตามมาตรฐานการผลิต และทดสอบขององค์การโรคระบาดสัตว์ ระหว่างประะเทศ (OIE standard) - โรงงานผลิตวัคซีน จำนวน 5 โรงงาน ได้แก่ 1. โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับสุกร 2. โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโค-กระบือ 3. โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด 4. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 5. โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ข้อมูลองค์กรของ สทช

4 Contents - โรงงานผลิตวัคซีน จำนวน 5 โรงงาน วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (โค-กระบือ) วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (สุกร) วัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด วัคซีนสัตว์ปีกวัคซีนแบคทีเรีย

5 Contents การทดสอบคุณภาพวัคซีนและคอกสัตว์ทดลองที่มีมาตรฐาน

6 Contents เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ทันสมัย

7 Contents แผนการดำเนินโครงการที่สำคัญ ของ สทช. ประจำปีงบประมาณ 2557

8 Contents โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์

9 Contents โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ แบบเดิมแบบใหม่ ไม่มีที่นั่งพักรอ/ อากาศร้อนติดแอร์ พร้อมระบบ ระบายอากาศ การบริหารการขายของ เจ้าหน้าที่ ขาดความพร้อมด้าน อุปกรณ์ มีเคาเตอร์บริการลูกค้า พร้อมโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งรอ การประชาสัมพันธ์ทำได้ยาก สถานที่คับแคบและแออัด ติดสื่อประชาสัมพันธ์ง่าย เป็น สัดส่วนและอำนวยความ สะดวกแก่ผู้ซื้อวัคซีน

10 Contents โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ ทั้ง 10 แห่ง (นำร่อง) ปศข.สนง.ปศจ. 1สุพรรณบุรีสระบุรีนนทบุรี 2ชลบุรีฉะเชิงเทรา- 5เชียงราย-- 6นครสวรรค์พิษณุโลก- 7ราชบุรีนครปฐม-

11 Contents โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain ตู้เย็น ขนาด 9 คิว จำนวน 345 ตู้ กล่องความเย็น สำหรับขนย้ายวัคซีน กรมปศุ สัตว์

12 Contents โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain ตู้เย็น ขนาด 9 คิว เขต 143 ตู้ เขต 237 ตู้ เขต 382 ตู้ เขต 453 ตู้ เขต 547 ตู้ เขต 628 ตู้ เขต 722 ตู้ เขต 823 ตู้ เขต 910 ตู้ รวม345 ตู้ ตามแบบสำรวจความต้องการของ สนง.ปศจ. จำนวน 56 จังหวัด กรมปศุ สัตว์

13 Contents โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain ห้องเย็นประจำ สนง.ปศข.1-9 สทช. กำหนดแผนสอบเทียบ Validation/Calibration ห้องเย็นของ สนง.ปศข.1-9 ระหว่างเดือน ต.ค.56-ธ.ค.56 (ไตรมาสแรก) - ตรวจสอบสภาพเครื่องทำความเย็น ทุกๆ 3 เดือน

14 Contents โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain ตู้แช่ชีวภัณฑ์ ขนาด 40 คิว ประจำ สนง.ปศจ./ปศข. ทั้ง 90 ตู้ สทช.กำหนดแผนการซ่อมและปรับปรุง ระบบ Microcontroller เป็นระบบ Digitalcontroller

15 Contents โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ประเทศเป้าหมาย : ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมาย : ปศข.1-9 ระยะเวลาเดินทาง ไป-กลับ จำนวน 4 วัน เพื่อศึกษาดูงานการวิจัยและการพัฒนาการใช้วัคซีนในการควบคุมโรค

16 Contact Address: Bureau of Veterinary Biologics, BVB Department of Livestock Development Tel: 044-311-476 Fax; 044-315-931 Email: biologic@dld.go.th www.dld.go.th/biologic Thank you


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 และชี้แจง แผนเงิน/แผนงาน ปี 2557 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google