งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ปฏิบัติงาน เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ 30 เมษายน 2557 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์นครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ปฏิบัติงาน เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ 30 เมษายน 2557 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์นครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ 30 เมษายน 2557 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์นครพนม

2 ที่ฟาร์มเครือข่าย ชนิดสัตว์รวมหมายเหตุ ไก่เป็ดพ่อ, แม่ ลูกเกิด ( สะสม ) พ่อ พันธุ์ แม่ พันธุ์ ขนา ดอื่นๆ ลูก เกิด จำหน่ าย สัตว์ พ่อ พันธุ์ แม่ พันธุ์ ขนา ด อื่นๆ ลูก เกิด จำหน่า ยสัตว์ และ ขนาด อื่นๆ 1 ฟาร์มเป็ดเทศบาร์บารี่ นครพนม ( มงคลฟาร์ม ) - - - - -23467200600 6903,150 2 ชัยขจรฟาร์ม ( ชวาลชัย ฟาร์ม ) - - - - - - - - - - -440 3 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ ต. พิมาน - - - - -31550 - -6871 4 ศูนย์ภูมพลัง ( ธนศักดิ์ ฟาร์ม ) 1740 -50080 - - - - -557750 5 ณัฐธิชัยฟาร์ม ( ไวรบ ฟาร์ม ) - - - - -70350 2,20 0 2,00 01,0002,6208,200 6 ธรรมรงค์ฟาร์ม 5305030 - 8 40 - - -163130 รวม 2270505308096832 1,4 50 2,6 00 1,60 0 4,09 812,741

3 กิจกรรมเครือข่ายสัตว์ พันธุ์สัตว์ดี ที่ฟาร์มเครือข่าย ชนิดสัตว์ รวมหมายเหตุ กระบือ พ่อ, แม่ ลูก เกิดสะสม พ่อ พันธุ์ แม่ พันธุ์ ขนาด อื่นๆ ลูกเกิด จำหน่า ยสัตว์ และขนาด อื่นๆ 1 ฟาร์มมหาวิทยาลัยนครพนม 121 - - -22 - 2 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านคำ ฮาก 54068--113 25 3 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้าน หมูม้น 7106158 - -271 - 4 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านนา ทม 54830 --83 4 5 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือสวยงาม บ้านดอนสมอ 2185293-4480 11 รวม 20400549-4969 40

4 การให้บริการพันธุ์สัตว์แก่ฟาร์ม เครือข่าย 2 เม. ย 2557 2 เม. ย 2557 – สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ นครพนม ได้ส่งมอบ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีพ่อแม่ พันธุ์ของสถานีฯ ( พ่อ 8 ตัว แม่ 40 ตัว ) ให้ธรรม รงค์ฟาร์ม อ. นาแก เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป

5 นส. พ. ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุ สัตว์ มอบพันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี ให้เครือข่าย กลุ่มหนองย่างชิ้น อ. เรณูนคร จำนวน 100 ตัว (25 เม. ย 2557)

6 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม เป็นผู้แทนมอบพันธุ์เป็ด พันธุ์กบินทร์บุรี ให้เกษตรกรบ้านหนองย่างชิ้น อ. เรณูนคร ไปเลี้ยง เพื่อพัฒนา เข้าสู่ฟาร์มเครือข่ายจำนวน 200 ตัว (29 เม. ย 2557)


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ปฏิบัติงาน เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ 30 เมษายน 2557 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์นครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google