งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม
รายงานผลการปฏิบัติงาน เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ เมษายน 2557 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม

2 ที่ ฟาร์มเครือข่าย ชนิดสัตว์ รวม หมายเหตุ ไก่ เป็ด พ่อ,แม่ ลูกเกิด (สะสม) พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ขนาดอื่นๆ ลูกเกิด จำหน่ายสัตว์ และขนาดอื่นๆ 1 ฟาร์มเป็ดเทศบาร์บารี่นครพนม (มงคลฟาร์ม) - 23 467 200 600 690 3,150 2 ชัยขจรฟาร์ม (ชวาลชัยฟาร์ม ) 440 3 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ ต.พิมาน 15 50 68 71 4 ศูนย์ภูมพลัง ( ธนศักดิ์ฟาร์ม ) 17 40 500 80 557 750 5 ณัฐธิชัยฟาร์ม ( ไวรบฟาร์ม ) 70 350 2,200 2,000 1,000 2,620 8,200 6 ธรรมรงค์ฟาร์ม 30 8 163 130 22 530 96 832 1,450 2,600 1,600 4,098 12,741

3 กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์สัตว์ดี
ที่ ฟาร์มเครือข่าย ชนิดสัตว์ รวม หมายเหตุ กระบือ พ่อ,แม่ ลูกเกิดสะสม พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ขนาดอื่นๆ ลูกเกิด จำหน่ายสัตว์ และขนาดอื่นๆ 1 ฟาร์มมหาวิทยาลัยนครพนม 21 - 22 2 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านคำฮาก 5 40 68 113 25 3 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านหมูม้น 7 106 158 271 4 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาทม 48 30 83 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอ 185 293 480 11 20 400 549 969

4 การให้บริการพันธุ์สัตว์แก่ฟาร์มเครือข่าย
2 เม.ย 2557 – สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม ได้ส่งมอบ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีพ่อแม่พันธุ์ของสถานีฯ (พ่อ 8 ตัว แม่ 40 ตัว)ให้ธรรมรงค์ฟาร์ม อ.นาแก เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป

5 นส.พ. ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบพันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี ให้เครือข่ายกลุ่มหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จำนวน 100 ตัว (25 เม.ย 2557)

6 เข้าสู่ฟาร์มเครือข่ายจำนวน 200 ตัว (29เม.ย 2557)
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนมอบพันธุ์เป็ด พันธุ์กบินทร์บุรีให้เกษตรกรบ้านหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร ไปเลี้ยงเพื่อพัฒนา เข้าสู่ฟาร์มเครือข่ายจำนวน 200 ตัว (29เม.ย 2557)


ดาวน์โหลด ppt สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google