งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Maximum Likelihood แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาล 6 ว. กลุ่มวิจัยและ พัฒนาสัตว์เล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Maximum Likelihood แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาล 6 ว. กลุ่มวิจัยและ พัฒนาสัตว์เล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Maximum Likelihood แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาล 6 ว. กลุ่มวิจัยและ พัฒนาสัตว์เล็ก

2 Topics Definitions Demonstration in EXCEL Example of ML in ASREML

3 Definition Maximum = มากที่สุด Likelihood = ความ เป็นไปได้ ML = เป็นไปได้ มาก ที่สุด

4 x 2 = 1225 X = รากที่ 2 ของ 1225 เลขอะไรเอ่ย ? คูณกับ ตัวเอง แล้วได้ 1225 10×10 = 100 น้อยเกินไป เป็นไปไม่ได้ 100×100 = 10000 มากเกินไป เป็นไป ไม่ได้ ลองใหม่ 30×30 = 900 เริ่มใกล้เคียง มี โอกาส ลองใหม่ 40 × 40 = 1600 มากไปหน่อย มีเลขตัวเดียวเท่านั้น ที่คูณตัวเองแล้วได้ ผลลัพธ์ลงท้ายด้วย 5 คือ ? มีค่าระหว่าง 30 และ 40 เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจาก 35

5 2x 3 + 5x 2 – 2x = 5 a) 1 c)5.3 b)5 d)7

6 การแจกแจง ปกติ Normal or Gaussian distribution by Abraham de Moivre 1734Abraham de Moivre

7

8

9 คุณสมบัติของการแจก แจงปกติ สมมาตร mean=mode=median 68.2689..% 1 SD 95.4499..% 2 SD. 99.7300..% 3 SD. 99.9936..% 4 SD. 99.9999..% 5 SD. 99.9999998% 6 SD. 99.9999999% 7 SD.

10 Probability Density Function

11

12 สาธิต ML ใน MS-EXCEL สุ่มตัวเลขขึ้นมา 1 ชุด จำนวน 10 ตัว (Y i ) หาค่า pdf ของทุกค่า Y i เมื่อ กำหนดให้ Mean และ SD มีค่า ณ จุดต่างๆ หาความเป็นไปได้ ที่ชุดข้อมูลนี้ จะ มีค่า Mean และ SD ดังกล่าว เปรียบเทียบความเป็นไปได้ (ML)

13


ดาวน์โหลด ppt Maximum Likelihood แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาล 6 ว. กลุ่มวิจัยและ พัฒนาสัตว์เล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google