งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
Maximum Likelihood แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาล 6ว. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก

2 Topics Definitions Demonstration in EXCEL Example of ML in ASREML

3 Definition Maximum = มากที่สุด Likelihood = ความเป็นไปได้

4 x2 = 1225 X = รากที่ 2 ของ 1225 เลขอะไรเอ่ย? คูณกับ ตัวเอง แล้วได้ 1225 10×10 = 100 น้อยเกินไป เป็นไปไม่ได้ 100×100 = มากเกินไป เป็นไปไม่ได้ ลองใหม่ 30×30 = 900 เริ่มใกล้เคียง มีโอกาส ลองใหม่ 40×40 = 1600 มากไปหน่อย มีเลขตัวเดียวเท่านั้น ที่คูณตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์ลงท้ายด้วย 5 คือ ? มีค่าระหว่าง 30 และ 40 เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจาก 35

5 2x3 + 5x2 – 2x = 5 1 5.3 5 7

6 การแจกแจงปกติ Normal or Gaussian distribution
by Abraham de Moivre 1734

7

8

9 คุณสมบัติของการแจกแจงปกติ
สมมาตร mean=mode=median % 1 SD % 2 SD. % 3 SD. % 4 SD. % 5 SD. % 6 SD. % 7 SD.

10 Probability Density Function

11 Probability Density Function

12 สาธิต ML ใน MS-EXCEL สุ่มตัวเลขขึ้นมา 1 ชุด จำนวน 10 ตัว (Yi)
หาค่าpdfของทุกค่า Yi เมื่อกำหนดให้ Mean และ SD มีค่า ณ จุดต่างๆ หาความเป็นไปได้ ที่ชุดข้อมูลนี้ จะมีค่า Mean และ SD ดังกล่าว เปรียบเทียบความเป็นไปได้ (ML)

13


ดาวน์โหลด ppt แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google