งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“GREEN ENERGY PARK” Energy station Project. Site Location Insprilation mood Conceptual Design Idea Sketch Master Plan 1 floor Master Plan 2 floor System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“GREEN ENERGY PARK” Energy station Project. Site Location Insprilation mood Conceptual Design Idea Sketch Master Plan 1 floor Master Plan 2 floor System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project

2 Site Location Insprilation mood Conceptual Design Idea Sketch Master Plan 1 floor Master Plan 2 floor System & Electrical Plan Isometric Present Perspective Present Material Board Working Working!!

3 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project ที่ตั้ง ถ. บรรทัดทอง แนวเขตที่ดิน เหนือถ. เพชรบุรี ใต้อาคารพาณิชย์และ ห้างสรรพสินค้าตะวันออกอาคาร พาณิชย์ ตะวันตก ถ. บรรทัดทอง พื้นที่ 1 ไร่ การใช้ที่ดิน ปั้มน้ำมัน ป. ต. ท บรรทัดทอง เก่า Site Location

4 “GREEN ENERGY PARK” Energy Station Project โครงการออกแบบสถานี ให้บริการพลังงานสีเขียว

5 “GREEN ENERGY PARK” Energy Station Project การนำธรรมชาติเข้ามาผสมผสาน เป็นหนึ่งเดียวกับโครงการ

6 “GREEN ENERGY PARK” Energy Station Project

7 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project Idea design

8 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project Feedback “ แนวคิดยังแรงได้อีกพื้นที่ยัง extreme ได้อีก challenge ตัวเอง ทีมมากกว่านี้ได้อีก ”

9 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project Idea Devolopme nt

10 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project Idea Sketch + Functional = Lay-out Plan Sketch ครั้งที่ 1

11 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project Lay-out Plan Sketch แก้ไขครั้งที่ 3 Lay-out Plan Sketch แก้ไขครั้งที่ 2

12 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project Energy Stytem Zone Toliet & Waiting Zone Office Private Zone Energy station Zone SKETCH Energy station Master Plan 1 floor

13 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project

14

15

16

17

18

19

20 ISOMETRIC 1 floor Present

21 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project ENERGY STATION ISOMETRIC Present

22 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project 1. ENERGY STATION 2. SELF SERVICE PUMP 3. ที่เติมลม 4. STORAGE 5. UNDER GROUND OIL CONTAINER 6. OFFICE 7. MINIMART 8. ESCALATOR 9.SLOPE 10. W.C. FIRST FLOOR 1st floor

23 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project SECOND FLOOR 2nd floor 11. BALCONY 12. ช่องแสงธรรมชาติ 13. CAFETERIA 14. MINIMART 2 nd Floor

24 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project THIRD FLOOR 3 rd floor 15. COFFEE SHOP OUTDOOR 16. EXIBITION 17. ACTIVITY ZONE 18. GARDEN

25 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project GREEN ENERGY STATION IN DAY Perspective Present

26 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project GREEN ENERGY STATION IN NIGHT Perspective Present

27 “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project

28

29

30 THANK YOU* 04490014 04490017 04490026 04490036


ดาวน์โหลด ppt “GREEN ENERGY PARK” Energy station Project. Site Location Insprilation mood Conceptual Design Idea Sketch Master Plan 1 floor Master Plan 2 floor System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google