งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธอุดมสุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าจัดสร้างพระพุทธอุดมสุข พระราชทานประจำต้นสกุล ‘ รพีพัฒน์ ’ จัดสร้างสมัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธอุดมสุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าจัดสร้างพระพุทธอุดมสุข พระราชทานประจำต้นสกุล ‘ รพีพัฒน์ ’ จัดสร้างสมัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระพุทธอุดมสุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าจัดสร้างพระพุทธอุดมสุข พระราชทานประจำต้นสกุล ‘ รพีพัฒน์ ’ จัดสร้างสมัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๘ แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ ณ. วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างปี พ. ศ. ๒๔๓๔ - ๒๔๓๕ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรก ฤทธิ์ที่ ๒ ในเจ้าจอมมารดาตลับ เป็นที่ ๑๔ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้น สกุล ‘ รพีพัฒน์ ’ ม. จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ เป็นโอรสองค์ที่ ๖ ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กับหม่อม อ่อน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้พระราชทานพระพุทธอุดมสุขให้แก่ ม. จ. อากาศ ดำเกิง รพีพัฒน์ กรมปศุสัตว์ เป็นวังเก่าของ ม. จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ เคยประทับอยู่ พระพุทธอุดมสุข จึงอยู่คู่ กรมปศุสัตว์จนถึงปัจจุบัน

3 เนื่องในโอกาสกรมปศุสัตว์สถาปนาครบรอบ 72 ปี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้จัดสร้าง พระพุทธอุดมสุขจำลองพระบูชา และพระกริ่ง เพื่อประจำหน่วยงาน ของกรมปศุสัตว์, เอกชนและผู้สนใจ เพื่อเป็นศิริมงคล เป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้สนใจ ให้มีความอุดมสุขตลอดไป พระพุทธอุดมสุข ปางมารวิชัย ประดิษฐานบัวหงายประดับกลีบ ที่มีการเพิ่มมุมของฐานล่าง ที่รองรับฐานบัวอีกชุดหนึ่ง ซึ่งมีเทวา ประจำวัน ทั้ง 7 วันรอบฐาน 9 เหลี่ยม 1. เทวดาพระอาทิตย์ทรงราชสีห์ 2. เทวดาพระจันทร์ทรงม้า 3. เทวดาพระอังคารทรงกระบือ 4. เทวดาพระพุธทรงช้าง 5. เทวดาพระพฤหัสบดีทรงกวางทอง 6. เทวดาพระศุกร์ทรงโค 7. เทวดาพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ 8. เทวดาพระราหู ทรงครุฑดำ คนเกิดพุธกลางคืน 9. เทวดาพระเกตุนาคราชเทวดาประจำวัน

4

5

6

7

8 แผนที่


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธอุดมสุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าจัดสร้างพระพุทธอุดมสุข พระราชทานประจำต้นสกุล ‘ รพีพัฒน์ ’ จัดสร้างสมัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google