งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการพิธีเททองหล่อ ครบรอบวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ๗๒ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการพิธีเททองหล่อ ครบรอบวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ๗๒ ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการพิธีเททองหล่อ ครบรอบวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ๗๒ ปี
พระพุทธอุดมสุข ครบรอบวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ๗๒ ปี

2 พระพุทธอุดมสุข พระพุทธอุดมสุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าจัดสร้างพระพุทธอุดมสุข พระราชทานประจำต้นสกุล ‘ รพีพัฒน์ ’ จัดสร้างสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ.วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๕ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่ ๒ ในเจ้าจอมมารดาตลับ เป็นที่ ๑๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นสกุล ‘ รพีพัฒน์ ’ ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ เป็นโอรสองค์ที่ ๖ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กับหม่อมอ่อน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้พระราชทานพระพุทธอุดมสุขให้แก่ ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ กรมปศุสัตว์ เป็นวังเก่าของ ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ เคยประทับอยู่ พระพุทธอุดมสุข จึงอยู่คู่กรมปศุสัตว์จนถึงปัจจุบัน

3 พระพุทธอุดมสุข (ต่อ) เนื่องในโอกาสกรมปศุสัตว์สถาปนาครบรอบ 72 ปี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้จัดสร้างพระพุทธอุดมสุขจำลองพระบูชา และพระกริ่ง เพื่อประจำหน่วยงานของกรมปศุสัตว์,เอกชนและผู้สนใจ เพื่อเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้สนใจ ให้มีความอุดมสุขตลอดไป พระพุทธอุดมสุข ปางมารวิชัย ประดิษฐานบัวหงายประดับกลีบ ที่มีการเพิ่มมุมของฐานล่าง ที่รองรับฐานบัวอีกชุดหนึ่ง ซึ่งมีเทวาประจำวัน ทั้ง 7 วันรอบฐาน 9 เหลี่ยม 1.เทวดาพระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ 2.เทวดาพระจันทร์ ทรงม้า 3.เทวดาพระอังคาร ทรงกระบือ 4.เทวดาพระพุธ ทรงช้าง 5.เทวดาพระพฤหัสบดี ทรงกวางทอง 6.เทวดาพระศุกร์ ทรงโค 7.เทวดาพระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ 8.เทวดาพระราหู ทรงครุฑดำ คนเกิดพุธกลางคืน 9.เทวดาพระเกตุนาคราช เทวดาประจำวัน

4 พระพุทธอุดมสุข

5 ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระมหามณีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

6 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
ประธานฝ่ายฆราวาส นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์

7 กำหนดการพิธีเททองหล่อพระพุทธอุดมสุข ณ โรงหล่อพระบุญเรือน หงส์มณี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. สาธุชนพร้อมกัน ณ บริเวณเททองหล่อในโรงหล่อพระบุญเรือน หงษ์มณี เวลา ๑๕.๑๕ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๖.๐๙ น. พิธีเททองหล่อพระพุทธอุดมสุข - พระสมเด็จมหามณีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร - นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส อธิบดีกรมปศุสัตว์

8 แผนที่


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการพิธีเททองหล่อ ครบรอบวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ๗๒ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google