งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปร อิสระเพียงตัวเดียว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา (ordinary differential equation) สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปร อิสระมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปร อิสระเพียงตัวเดียว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา (ordinary differential equation) สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปร อิสระมากกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปร อิสระเพียงตัวเดียว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา (ordinary differential equation) สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปร อิสระมากกว่า 1 ตัว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (partial differential equation)

5

6

7

8

9

10 จง แสดง ว่า เป็นคำตอบของ สมการเชิงอนุพันธ์ บน ช่วง วิธี ทำ : จากจากจากจาก จะ ได้ ดัง นั้น เพราะฉ ะนั้น เป็นคำตอบ ของสมการ บน ช่ว ง สำหรับทุก X ซึ่ง เป็นจำนวนจริง

11 จงแสดงว่าสมการเชิงอนุพันธ์ มีความสัมพันธ์ เป็นคำตอบ วิธีทำ : เราหาอนุพันธ์ทุกพจน์ของสมการ เมื่อเทียบกับ X จะได้ หรือหรือ ซึ่งแสดงว่า ความสัมพันธ์ เป็นคำตอบของ สมการเชิงอนุพันธ์

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปร อิสระเพียงตัวเดียว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา (ordinary differential equation) สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปร อิสระมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google