งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา (ordinary differential equation) สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา (ordinary differential equation) สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา (ordinary differential equation) สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (partial differential equation)

5

6

7

8

9

10 วิธีทำ : จงแสดงว่า เป็นคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ บนช่วง จะได้ ดังนั้น
จาก สำหรับทุก X ซึ่งเป็นจำนวนจริง เพราะฉะนั้น เป็นคำตอบของสมการ บนช่วง

11 จงแสดงว่าสมการเชิงอนุพันธ์
มีความสัมพันธ์ เป็นคำตอบ วิธีทำ : เราหาอนุพันธ์ทุกพจน์ของสมการ เมื่อเทียบกับ X จะได้ หรือ ซึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์ เป็นคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว เรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา (ordinary differential equation) สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google