งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เราทำการจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทัศนศึกษาและเขียนภาพทิวทัศน์ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เราทำการจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทัศนศึกษาและเขียนภาพทิวทัศน์ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เราทำการจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทัศนศึกษาและเขียนภาพทิวทัศน์ต่างๆ

2 ประมวลภาพชุดวัด - วัดพระแก้ว - วัดโพธิ์ - วัดราชบพิตร - วัดสุทัศน์

3

4

5 ประมวลภาพ ชุดวัด - วัดมหาธาตุ - วัดระฆังฯ - วัดราชนัดดา ราม - วัดเทพธิดา ราม

6

7

8

9

10

11

12 ภาพทิวทัศน์ของสวนต่างๆในเขตพระนคร ครั้งที่ 5 : สวนสาธารณะ : ราชอุทยาน สราญรมย์ ครั้งที่ 6 : สวนสาธารณะ : สวนรมณีย นาถ ครั้งที่ 7 : สวนสาธารณะ : พลับพลามหา เจษฎาบดินทร์ ครั้งที่ 8 : สวนสาธารณะ : สวนสันติชัย ปราการ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ท่าน้ำ : ท่าสะพานพุทธ ท่าน้ำ : ท่าสะพานพระปิ่นเกล้าฯ ( มองเข้าไปทางวัด อรุณฯ ) ท่าน้ำ : ท่าสะพานพระปิ่นเกล้าฯ ( มองไปทางสะพาน พระรามแปด )

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 ทิวทัศน์จากมุมสูง ( จากบรมบรรพต )

42

43

44

45

46

47

48 รูปด้านของอาคารเก่า

49

50

51

52

53

54 ถนนราชดำเนิน : มองจากสะพานพระปิ่นเกล้าฯไปยังอนุเสาวรีย์ ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน : มองจากถนนหลานหลวงเข้ามายังอนุเสาวรีย์ ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน : บริเวณวงเวียนอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย

55

56

57

58

59

60 การประเมินผล 3. กลุ่มที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย ( คล้ายๆสมาธิสั้น, ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ตนเขียน โดยดูจากคะแนนที่ค่อนข้างเทลงมาทาง C และต่ำกว่า C ลงมา ) แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 1. กลุ่มที่มีความตั้งใจสม่ำเสมอ ( คะแนนดีและค่อนข้างคงที่ไม่วูบวาบ ) 2. กลุ่มที่มีความตั้งใจไม่ค่อยแน่นอน ( มักแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อมเช่น - สถานที่, อากาศ, แสง ) ในกลุ่มที่ 2 นี้จะมี 2 กลุ่มย่อย 2.1 กลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีฝีมือดีขึ้นอีกถ้าฝึกฝนต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยตนเอง 2.2 กลุ่มที่ฝีมือค่อนข้างดีแต่คงที่ไม่แสดงพัฒนาการของงานให้เห็นเด่นชัด ( ทำงานไม่ค่อยเต็มที่เหมือนกลัวตัวเองจะเก่งเกินไปเพื่อนๆไม่คบ )

61 แต่ละกลุ่มมีใครกันบ้าง ? กลุ่มที่ 1: มี 9 คน คิดเป็น 23.68% ของทั้งห้อง 445001,445002,445007,445008,445009,445010,445019,445023,445034 กลุ่มที่ 2: มี 15 คน คิดเป็น 39.47% ของทั้งห้อง 445003,445004,445011,445013,445014,445015,445020,445021,445022, 445025,445028,445031,445033,445036,445037 กลุ่มที่ 3: มี 13 คน คิดเป็น 34.21% ของทั้งห้อง 445005,445006,445012,445016,445017,445018,445026,445027,445029,445030, 445032,445035,445038

62 2. ติดค่า I เฉพาะนักศึกษากลุ่มที่ 3 โดยต้องทำการ SKETCH ภาพส่งตามใบสั่งงาน คะแนนสูงสุดมีโอกาสถึง A เพราะต้องใช้เวลาในช่วงปิดภาคเพื่อทำงาน 1. ทำงานแก้ไขปรับปรุงงานของตนเองโดยให้สิทธิ์เพียง 20% ของงานรวม (2 ชิ้น ) เงื่อนไขคือต้องทำด้วยกันทุกคนทั้งห้อง แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรดี ?

63 1. SKETCH ทิวทัศน์ตึก, อาคารสำคัญ 1.1 กระทรวงกลาโหม 1.2 กรมแผนที่ทหาร 1.3 อาคารกรมการรักษา ดินแดน 2. SKETCH งานจากหนังสือภาพลายเส้น 2.1 ต้นไม้, ไม้ดอก, ไม้ใบ 2.2 คนอิริยาบทต่างๆ ( นั่ง, ยืน, เดิน, นอน, วิ่งฯลฯ ) 2.3 FURNITURE STREET( เช่นถังขยะ, เก้าอี้ม้านั่ง, ป้ายรถ, รถยนต์, จักรยานฯลฯ 3. SKETCH งานแก้ไขดัดแปลงจากงานต้นฉบับที่เป็นรูปภาพด้วยวิธีการต่างๆ 3.1 การปรับปรุงงานด้วยการตัดทอน FEATURE บางอย่างของภาพลง 3.2 การปรับปรุงงานด้วยการแก้ไขดัดแปลงที่ตัวงานผสมกับการตัดทอน FEATURE ตัวอย่างใบสั่งงาน

64

65

66

67

68

69

70

71 สวัสดี จบ เทอม


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เราทำการจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทัศนศึกษาและเขียนภาพทิวทัศน์ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google