งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PP ( material / PP ) PET.CPP ( material.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PP ( material / PP ) PET.CPP ( material."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PP ( material / PP ) PET.CPP ( material /PET.CPP ) กระบวนการผลิต ( production ) Thermoforming ( process / thermoforming ) Sheet Extrusion ( process / sheet ex.) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology ถาดรองขนมโมจิ - บรรจุภัณฑ์ PET ( material / PET ) HIPS ( material / HIPS ) Film Extrusion ( process / film ex.) รูปผลิตภัณฑ์ ( product image )

2 ถาดรองขนมโมจิ - บรรจุภัณฑ์ หน้าที่ของชิ้น ส่วนประกอบ ถาดพลาสติก - ทำมาจาก high – impact polystyrene ( HIPS ) มีลักษณะแข็ง ยืดหยุ่นได้ ใช้เป็น ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุขนม สามารถบรรจุขนม ได้ 5 ชิ้น มีหน้าที่ในการรองรับผลิตภัณฑ์ อาหารแห้งต่างๆ และไม่ทำให้อาหารหกเลอะ เทอะ หากไม่มีถาดพลาสติกจะทำให้ผลิตภัณฑ์ เสียรูปได้ และเสียหายในการขนส่ง นอกจากนี้ ยังทำให้อาหารคงรูปได้ในระยะยาว ถุงหุ้มพลาสติก - ทำมาจาก PET.CPP โดยจะแยกออกเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกเป็น PET เคลือบอยู่ มีหน้าที่ป้องกัน ไม่ให้ความชื้นเข้าในผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันสิ่ง แปลกปลอมไม่ให้เข้าไปปนเปื้อนอาหารด้านใน ชั้นในของถุงพลาสติกทำจาก PP ซึ่งมีความ เหนียว สามารถที่จะพิมพ์สีลงไปบนชิ้นถุงได้ ปิด ผนึกด้วยความร้อนได้ และยังมีผลต่อการตลาด อีกด้วย รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

3 FLOW CHART ถาดรองขนมโมจิ - บรรจุภัณฑ์ รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology กระบวนการผลิต ( production )

4 รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology ถาดรองขนมโมจิ - บรรจุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PP ( material / PP ) PET.CPP ( material.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google