งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Family Echinostomatidae - ได้แก่ Echinostoma malayanum Echinostoma revolutum Echinostoma ilocanum Hypodereaum conoideum.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Family Echinostomatidae - ได้แก่ Echinostoma malayanum Echinostoma revolutum Echinostoma ilocanum Hypodereaum conoideum."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Family Echinostomatidae - ได้แก่ Echinostoma malayanum Echinostoma revolutum Echinostoma ilocanum Hypodereaum conoideum

2 - เป็นพวกที่มี spined รอบ collar เรียก ว่า Horseshoe-shaped- collar - แต่ละชนิดแตกต่าง กันที่ spine รูปร่างของ testes และชนิดของ Intermediate host - พบว่านอกจากคนแล้ว definitive host ได้แก่ สุนัข และสัตว์ ปีก

3 การแพร่กระจาย (Distribution) - พบแถวตะวันออก ไกล และเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้

4 รูปร่าง (Morphology) - เป็นพยาธิใบไม้ขนาด กลาง - ลักษณะที่สำคัญของ พยาธิตัวเต็มวัย ส่วนหัวมีลักษณะที่ เรียกว่า Horseshoe- shaped-collar ( สามารถ ใช้ใน การแยกชนิดพยาธิ ได้ )

5 ส่วนหัวของพยาธิ Echinostoma spp. ( ประยงค์ ระดมยศ และคณะ 2535)

6 - Testes อยู่บริเวณ ครึ่งล่างของลำตัว ( ส่วน posterior) รูปร่าง แตกต่างกันไปในแต่ละ ชนิด ดังนี้ Echinostoma malayanum Branch Echinostoma revolutum Oval Echinostoma ilocanum Lobed Hypodereaum conoideum Elongate- oval

7

8

9 E. ilocanu m E. malayan um E. revolut um (Radomyos et al., 1997)

10 Hypoderaeum conoideum (Radomyos et al., 1997)

11 วงชีวิต (Life cycle) - ตัวแก่อาศัยอยู่ในลำไส้ เล็ก ของสัตว์จำพวก นก เป็ด ไก่ หนู สุนัข และคน - พยาธิออกไข่ ปนกับ อุจจาระ ออกสู่ภายนอก ร่างกาย - ไข่มีขนาด เล็กกว่า F. buski ( ประมาณ 90-100 X 50-70 um) - ตัวอ่อนระยะ miracidium ไชเข้าหอย ( แตกต่างกันไปแล้วแต่ ชนิด )

12 - cercaria เปลี่ยนเป็น metacercaria โดยมี โฮสต์ (2 nd I.H.) ต่างกันไปในแต่ละชนิด พยาธิสภาพ (Pathology) - มีความผิดปกติใน ระบบ G.I. Tract

13 อาการ (Sign and Symtom) - ปวดท้อง - Diarrhea การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - ตรวจหาไข่ใน อุจจาระผู้ป่วย

14 Minute Intestinal Flukes

15 เป็นพยาธิใบไม้ ที่มีขนาดเล็ก รูปร่าง (Morphology) - ลักษณะพิเศษมี Testes 1 อัน (Haplo = 1, orchis = testes) - มี sucker พิเศษ เรียกว่า Gonotyl

16

17 Haplochis taichui Haplochis pumilio (Radomyos et al., 1997)

18 Ventral sucker (Gonotyl) (Radomyos et al., 1997)

19 วงชีวิต (Life cycle) - Adult worm อยู่ใน ลำไส้คน หรือ สัตว์ (Definitive host) - 1 st Intermediate host คือ หอยน้ำจืด ( มี รายงานว่าเป็นหอยชนิด Melanoides tuberculata) - 2 nd Intermediate host คือ ปลาน้ำจืด ใน Family Cyprinidae

20 Adult worm ใน Definitive host ไข่ ลงน้ำ หอย I.H. กิน ไข่พยาธิ ได้ miracidium cercaria ว่ายน้ำออกจาก หอย ไชเข้าปลาน้ำจืด เป็น metacercaria ในปลา

21 พยาธิสภาพ (Pathology) - อาการของโรคขึ้นอยู่กับ จำนวนปรสิตในร่างกาย - มีรายงานว่าสามารถทำให้ เกิด Superficial necrosis of mucosa ( เกิด การหลุดตายของเนื้อเยื่อ ) ทำให้ถ่ายเป็นมูก - ไข่ของพยาธิสามารถหลุดเข้า กระแสเลือด ( ทาง mesenteric venules) และ ไปยังหัวใจ สมอง และ ไขสันหลัง

22 - ถ้าไข่พยาธิไปที่หัวใจ สามารถทำให้เกิด Acute dilatation ทำให้มีอาการ คล้าย Cardiac beri-beri - ถ้าไปที่สมอง ทำให้เกิด Cerebral hemorrhage - พบมีรายงานว่า พยาธิตัว แก่สามารถหลุด เข้าไปใน กระแสเลือดได้

23 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - ตรวจหาไข่พยาธิ - ขนาด ประมาณ 28 X 14 um - ไข่มี operculum มี knob ( ด้าน posterior end) การรักษา (Treatment) - มีรายงานการให้ยา Tetrachlorethylene - อาจให้ยา Praziquantel

24 Knob Operc ulum

25 Metacercaria อยู่ในเนื้อปลา (Radomyos et al., 1997)

26 การควบคุมและ ป้องกัน (Control and Prevention) 1. ป้องกันการกินอาหาร ที่ไม่สุก โดย เฉพาะปลาดิบ 2. จัดการสุขาภิบาลให้ดี 3. ทำลายโฮสต์กึ่งกลาง

27 - ทำให้เกิดโรค Heterophyiasis - พบครั้งแรก โดย Bilharz ปี 1851 การแพร่กระจาย (Distribution) - พบแถวลุ่มน้ำไนล์ อียิปต์ ตุรกี - แถวตะวันออก พบใน ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์

28 รูปร่าง (Morphology) - ขนาดเล็กมาก หัวเรียว หางป้าน - ความยาว ไม่เกิน 2 mm - กว้าง ประมาณ ½ mm วงชีวิต (Life cycle) - Adult worm อาศัยอยู่ ในลำไส้ของโฮสต์ - ไข่ถูกหอยกินเข้าไป - second intermediat host คือ ปลาน้ำกร่อย

29 Heterophyes heterophyes (Radomyos et al., 1997)

30 พยาธิสภาพ (Pathology) - ทำให้เยื่อเมือกลำไส้อักเสบ เน่าและหลุดลอก - พบการพลัดหลงของไข่ไป ยัง circulation ไปสู่ organ ต่างๆทำให้ถึงตาย ได้ อาการ (Sign and Symtom) - ผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง กด เจ็บ ท้องเสีย - อุจจาระมีมูก บางทีมีเลือด ถ้ามีพยาธิมาก อาการจะคล้ายเป็นบิด

31 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - ตรวจหาไข่พยาธิ ในอุจจาระ การรักษา (Treatment) 1. Tetrachlorethylen e 2. Niclosamide 3. Praziquantel

32 การควบคุมและ ป้องกัน Control and Prevention) 1. ไม่รับประทานปลาดิบใน ท้องถิ่นที่มีพยาธิ 2. จัดการสุขาภิบาลให้ดี 3. ให้ความรู้กับประชาชน

33 - มีรายงานในประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี แมนจูเรีย จีน ไต้หวัน ไซบีเรีย - ไม่มีรายงานว่าพบใน ประเทศไทย (Radomyos et al., 1997)

34 - พบครั้งแรกปี ค. ศ. 1951 ที่ประเทศ อินโดนีเซีย - ในประเทศไทยพบครั้งแรก ที่จังหวัดอุดรธานี ค. ศ. 1969 โดย Manning, G.S. จาก การ Autopsy ผู้ป่วย ที่ตาย จาก Liver fluke infection - วงชีวิต ยังไม่ทราบแน่นอน เชื่อว่า 2 nd I.H. คือ Naiad ( ตัวอ่อนของแมลงปอ )

35 - พบพยาธิชนิดนี้จาก การ Autopsy ผู้ป่วยที่เป็น Liver fluke - เชื่อว่ามีวงชีวิตคล้าย Phaneropsolus bonnei - 2 nd I.H. คือ Naiad ( ตัวอ่อนของแมลงปอ )

36 Phaneropsol us bonnei Prosthodendriu m molenkampi (Radomyos et al., 1997)

37 ตัวอ่อนแมลงปอ (naiad) (Radomyos et al., 1997)

38 เอกสารอ้างอิง ประยงค์ ระดมยศ, อัญชลี ตั้ง ตรงจิตร, พลรัตน์ วิไลรัตน์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และ แทน จงศุภชัยสิทธ์. 2538. Atlas of Medical Parasitology with 456 colour illustrations 2 nd edition กรุงเทพฯ 171 หน้า.

39


ดาวน์โหลด ppt Family Echinostomatidae - ได้แก่ Echinostoma malayanum Echinostoma revolutum Echinostoma ilocanum Hypodereaum conoideum.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google