งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปลือกโลก(crust) ประกอบด้วย Oxygen 45.2 ซิลิกอน 27.2 อลูมิเนียม 8.2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปลือกโลก(crust) ประกอบด้วย Oxygen 45.2 ซิลิกอน 27.2 อลูมิเนียม 8.2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลือกโลก(crust) ประกอบด้วย Oxygen 45.2 ซิลิกอน 27.2 อลูมิเนียม 8.2
ซิลิกอน อลูมิเนียม เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม

2 มนุษย์อยู่ส่วนใดของโลก?

3 โลก ส่วนประกอบของโลก

4 โลก ประกอบด้วยส่วนใหญ่ 3 ส่วน
โลก ประกอบด้วยส่วนใหญ่ 3 ส่วน ส่วนที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ คือ เปลือกโลกที่มนุษย์ดำรงอยู่ได้ เพราะแรงดึงดูดจากโลกและความกว้างใหญ่ของโลก ทำให้เราไม่รู้สึกว่า โลกโค้ง และ เราอยู่บนส่วนโค้งของวงกลม

5 ส่วนประกอบของเปลือกโลก ประกอบด้วย

6 ส่วนที่ทำให้เปลือกโลก ขรุขระมีลักษณะเป็นภูเขา ที่ราบสูง หุบเขา ทะเล ต่างๆ เหล่านี้ เกิดจากการเคลื่อนไหวของของเหลวจากรอบแก่นกลาง ( outer core ) ซึ่งเป็นส่วนที่มีความร้อนสูงมาก

7 ปรากฏการณ์ต่างๆ

8 ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ

9 หินอัคนี ( igneous rock )
ไฟ ( Fire ) เป็นหินชนิดแรกของโลก Primary rock

10 อัคนี ไฟหรือแทรกตามรอยแยกของหิน ) การเกิดหินอัคนี
แมกม่า ( หินหลอมละลายภายในโลก ) ลาวา ( ของเหลวแทรกซึมออกมาจากการระเบิดของภูเขา ไฟหรือแทรกตามรอยแยกของหิน ) อัคนี อัคนีภายใน อัคนีภายนอก Intrusive extrusive

11 ข้อสังเกตของหินอัคนี
1. อัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน 2. ไม่มีซากพืช 3. ไม่มีฟองอากาศ 4. เป็นผลึก

12 หินชั้น

13 ข้อสังเกตหินชั้น มีส่วนประกอบของน้ำปะปนหักพังง่าย
ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่มีกับลม น้ำ ธารน้ำแข็ง มีลักษณะเป็นชั้นแตกต่างกัน ตามส่วนประกอบ มีรูพรุน มี ฟองอากาศ มีซากพืช สัตว์ปะปน เช่น หินปูน ตัวการ ( Agents ) ที่ทำให้เกิดหินชั้น คือ อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น

14 หินชั้น ตะกอน ผ่านกระบวนการ หินชั้น พังทลาย ทับถม บีบอัด เชื่อม

15 ทราย โคลน ตะกอน shale ( หินดาน ) บริเซีย ( breccia ) ฝุ่นผงภูเขาไฟ กรวด หินกรวด

16 ระเหย Halite Rock salt + gypsum ตัวอย่าง หินปูน หินทราย หินกรวด
เกลือหิน Halite Rock salt + gypsum ยิปซัม ตัวอย่าง หินปูน หินทราย หินกรวด เป็นหินชนิดที่สอง secondary rock จากตัวการธรรมชาติ

17 จาก ความร้อน แรงกดดัน หินแปร Metamorphic rock เป็นหินชนิดที่ 3
Tertiary rock เกิดจาการแปรรูป จากแรงภายในโลก จาก ความร้อน แรงกดดัน หินปูน หินอ่อน ( mable ) ไนส์ ( gneiss ) ชีส ( Schist ) ถ้ามีแร่ธาตุปะปน หินอัคนี ( แกรนิต )

18 หินดินดาน หินชนวน (slate )

19 แร่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เราควรรู้จัก

20 แร่ใยหินหรือแร่ประกอบหิน
( Asbestos ) เป็นแร่ประกอบจากหินซิลิกาทึ่ใช้ในการทำปูนซีเมนต์ หรือทำกระเบื้อง ปูพื้นที่เรียก ไวนิล ( Vinyl ) ทำให้เป็นโรคปอด เป็นจุด หายใจลำบาก หัวใจล้มเหลว ถ้าคนสูบบุหรี่จะเกิดปัญหาเร็ว เพราะจะเร่งให้ปอดมีปัญหาเป็นมะเร็งได้ง่าย

21 โคบอลท์ ใช้เล่นกับเครื่องเสียงต่างๆ มีความเหนียวมาก โคบอลท์บริสุทธิ์เป็นแร่ประกอบในสารกัมมันตรังสีที่ใช้สำหรับการฉายรังสี (X-Ray ) เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

22 โครเมียม ( Chromium ) ใช้ในเครื่องใช้พวกเหล็กผสม (Stainlesss steel )
มีความเหนียวแข็งและมีความมันวาว เช่น ใช้ในรถยนต์ประเภทกันชนเป็นต้น

23 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเหล็กและแร่
อัลลอย ( Alloy ) เป็นโลหะผสมกันมากกว่า 2 ชนิด แรกเริ่มที่พบ คือ สัมฤทธิ์ ( Bronze ) เป็นส่วนผสมของดีบุก และทองแดง แบตเตอรี่ ที่ใช้ในวิทยุเทปต่างๆ ประกอบด้วยมังกานิส ไดออกไซด์ ( Manganese dioxide ) กราฟไฟท์ ( Graphite ) รวมทั้งโลหะและแร่ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt เปลือกโลก(crust) ประกอบด้วย Oxygen 45.2 ซิลิกอน 27.2 อลูมิเนียม 8.2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google