งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปลือกโลก (crust) ประกอบ ด้วย Oxygen 45.2 ซิลิกอน 27.2 อลูมิเนียม 8.2 เหล็ก 5.8 แคลเซียม 5.1 แมกนีเซียม 2.8 โซเดียม 2.3 โปตัสเซียม 1.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปลือกโลก (crust) ประกอบ ด้วย Oxygen 45.2 ซิลิกอน 27.2 อลูมิเนียม 8.2 เหล็ก 5.8 แคลเซียม 5.1 แมกนีเซียม 2.8 โซเดียม 2.3 โปตัสเซียม 1.7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลือกโลก (crust) ประกอบ ด้วย Oxygen 45.2 ซิลิกอน 27.2 อลูมิเนียม 8.2 เหล็ก 5.8 แคลเซียม 5.1 แมกนีเซียม 2.8 โซเดียม 2.3 โปตัสเซียม 1.7

2

3 ส่วนประกอบของโลก

4 โลก ประกอบด้วยส่วนใหญ่ 3 ส่วน ส่วนที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ คือ เปลือกโลกที่มนุษย์ดำรงอยู่ได้ เพราะแรงดึงดูดจากโลกและ ความกว้างใหญ่ของโลก ทำให้เรา ไม่รู้สึกว่า โลกโค้ง และ เราอยู่บนส่วนโค้ง ของวงกลม

5 ส่วนประกอบของ เปลือกโลก ประกอบด้วย

6 ส่วนที่ทำให้เปลือกโลก ขรุขระมี ลักษณะเป็นภูเขา ที่ราบสูง หุบ เขา ทะเล ต่างๆ เหล่านี้ เกิดจาก การเคลื่อนไหวของของเหลว จากรอบแก่นกลาง ( outer core ) ซึ่งเป็นส่วนที่มีความร้อนสูง มาก ส่วนที่ทำให้เปลือกโลก ขรุขระมี ลักษณะเป็นภูเขา ที่ราบสูง หุบ เขา ทะเล ต่างๆ เหล่านี้ เกิดจาก การเคลื่อนไหวของของเหลว จากรอบแก่นกลาง ( outer core ) ซึ่งเป็นส่วนที่มีความร้อนสูง มาก

7

8 ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ

9 หินอัคนี ( igneous rock ) เป็นหินชนิดแรกของโลก Primary rock ไฟ ( Fire )

10 การเกิดหินอัคนี แมกม่า ( หินหลอมละลายภายใน โลก ) ลาวา ( ของเหลวแทรกซึมออกมาจาก การระเบิดของภูเขา ไฟหรือแทรกตามรอยแยกของ หิน ) อัคนี อัคนีภายใน อัคนีภายนอก Intrusive extrusive

11 ข้อสังเกต ของหินอัคนี 1. อัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน 2. ไม่มีซากพืช 3. ไม่มี ฟองอากาศ 4. เป็นผลึก

12 หินชั้น

13 ข้อสังเกตหิน ชั้น มีส่วนประกอบของน้ำปะปนหักพังง่าย ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่มีกับลม น้ำ ธารน้ำแข็ง มีลักษณะเป็นชั้นแตกต่างกัน ตามส่วนประกอบ มีรูพรุน มี ฟองอากาศ มีซากพืช สัตว์ปะปน เช่น หินปูน ตัวการ ( Agents ) ที่ทำให้ เกิดหินชั้น คือ อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น

14 หินชั้น ตะกอน ผ่านกระบวนการ หินชั้น พังทลาย ทับถม บีบ อัด เชื่อม

15 ทราย โคลน ตะกอน shale ( หินดาน ) ฝุ่นผง ภูเขาไฟ บริเซีย ( breccia ) กรวดหินกรวด

16 ระเหย เกลือหิน Halite Rock salt + gypsum ยิปซัม » ตัวอย่าง หินปูน หินทราย หิน กรวด » เป็นหินชนิดที่สอง secondary rock » จากตัวการธรรมชาติ

17 หินแปร Metamorphic rock เป็นหินชนิดที่ 3 Tertiary rock เกิดจาการแปรรูป จากแรงภายในโลก จาก ความร้อน แรงกดดัน หินปูน หินอ่อน ( mable ) หินอัคนี ( แกรนิต ) ไนส์ ( gneiss ) ชีส ( Schist ) ถ้ามีแร่ธาตุปะปน

18 หินดินดาน หินชนวน (slate )

19 แร่ที่เราใช้อยู่ใน ปัจจุบันที่เราควรรู้จัก

20 แร่ใยหินหรือแร่ประกอบหิน ( Asbestos ) เป็นแร่ประกอบจากหินซิลิกาทึ่ใช้ ในการทำปูนซีเมนต์ หรือทำ กระเบื้อง ปูพื้นที่เรียก ไวนิล ( Vinyl ) ทำให้เป็นโรคปอด เป็นจุด หายใจลำบาก หัวใจล้มเหลว ถ้าคน สูบบุหรี่จะเกิดปัญหาเร็ว เพราะจะ เร่งให้ปอดมีปัญหาเป็นมะเร็งได้ ง่าย

21 โคบอลท์ ใช้เล่นกับเครื่องเสียงต่างๆ มี ความเหนียวมาก โคบอลท์ บริสุทธิ์เป็นแร่ประกอบในสาร กัมมันตรังสีที่ใช้สำหรับการ ฉายรังสี (X-Ray ) เป็น อันตรายอย่างยิ่ง

22 โครเมียม ( Chromium ) ใช้ในเครื่องใช้พวกเหล็ก ผสม (Stainlesss steel ) ใช้ในเครื่องใช้พวกเหล็ก ผสม (Stainlesss steel ) มีความเหนียวแข็งและมี ความมันวาว เช่น ใช้ใน รถยนต์ประเภทกันชนเป็นต้น มีความเหนียวแข็งและมี ความมันวาว เช่น ใช้ใน รถยนต์ประเภทกันชนเป็นต้น

23 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เหล็กและแร่ อัลลอย ( Alloy ) เป็นโลหะผสมกันมากกว่า 2 ชนิด แรกเริ่มที่พบ คือ สัมฤทธิ์ ( Bronze ) เป็นส่วนผสมของดีบุก และทองแดง แบตเตอรี่ ที่ใช้ในวิทยุเทปต่างๆ ประกอบด้วยมังกานิส ไดออกไซด์ ( Manganese dioxide ) กราฟไฟท์ ( Graphite ) รวมทั้งโลหะและแร่ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt เปลือกโลก (crust) ประกอบ ด้วย Oxygen 45.2 ซิลิกอน 27.2 อลูมิเนียม 8.2 เหล็ก 5.8 แคลเซียม 5.1 แมกนีเซียม 2.8 โซเดียม 2.3 โปตัสเซียม 1.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google