งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

III. การสังเคราะห์ กรดอะมิโน สังเคราะห์ได้เฉพาะกรดอะมิโนไม่จำเป็น ในจำนวนนี้ –Cys มาจากรดอะมิโนจำเป็น Met –Tyr มาจากรดอะมิโนจำเป็น Phe แบ่งเป็น กรดอะมิโนที่ได้จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "III. การสังเคราะห์ กรดอะมิโน สังเคราะห์ได้เฉพาะกรดอะมิโนไม่จำเป็น ในจำนวนนี้ –Cys มาจากรดอะมิโนจำเป็น Met –Tyr มาจากรดอะมิโนจำเป็น Phe แบ่งเป็น กรดอะมิโนที่ได้จาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 III. การสังเคราะห์ กรดอะมิโน สังเคราะห์ได้เฉพาะกรดอะมิโนไม่จำเป็น ในจำนวนนี้ –Cys มาจากรดอะมิโนจำเป็น Met –Tyr มาจากรดอะมิโนจำเป็น Phe แบ่งเป็น กรดอะมิโนที่ได้จาก glycolysis intermediates และ Krebs’cycle intermediates

2 การสังเคราะห์กรดอะมิโน Marks DB, et.al. p.595, 1996

3 1. กรดอะมิโนจาก glycolysis intermediates Se r Gl y Cy s Ala

4 2. กรดอะมิโนจาก Krebs’ cycle intermediates  - KG/Gl u Marks DB, et.al. p.602, 1996 PRP P

5 2.2.2 กรดอะมิโนจาก Krebs’ cycle intermediates  Marks DB, et.al. p.604, 1996

6 ตัวพาหมู่คาร์บอน Folic acid http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/MBW eb/mb2/part1/23-aacarb.ppt

7

8 ตัวพาหมู่คาร์บอน SAM http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/MBWe b/mb2/part1/23-aacarb.ppt

9 ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ THF (1) http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/MBWe b/mb2/part1/23-aacarb.ppt

10 ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ THF (2) http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/MBWe b/mb2/part1/23-aacarb.ppt

11 ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ THF (3) และ SAM http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/MBWe b/mb2/part1/23-aacarb.ppt Cy s

12 ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ SAM http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/MB Web/mb2/part1/23-aacarb.ppt

13 Methyl cycle Davidson V, p.392, 1999


ดาวน์โหลด ppt III. การสังเคราะห์ กรดอะมิโน สังเคราะห์ได้เฉพาะกรดอะมิโนไม่จำเป็น ในจำนวนนี้ –Cys มาจากรดอะมิโนจำเป็น Met –Tyr มาจากรดอะมิโนจำเป็น Phe แบ่งเป็น กรดอะมิโนที่ได้จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google