งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Room Division. ฝ่ายห้องพัก (Room Division) ประกอบด้วย 5 แผนก คือ ประกอบด้วย 5 แผนก คือ แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Room Division. ฝ่ายห้องพัก (Room Division) ประกอบด้วย 5 แผนก คือ ประกอบด้วย 5 แผนก คือ แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Room Division

2 ฝ่ายห้องพัก (Room Division) ประกอบด้วย 5 แผนก คือ ประกอบด้วย 5 แผนก คือ แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกบริการในเครื่องแบบ (Uniformed Service) แผนกบริการในเครื่องแบบ (Uniformed Service) แผนกสำรองห้องพัก (Reservations) แผนกสำรองห้องพัก (Reservations) แผนกโทรศัพท์ (Telephone) แผนกโทรศัพท์ (Telephone) แผนกดูแลห้องพัก (Housekeeping) แผนกดูแลห้องพัก (Housekeeping)

3 Front Office Department หน้าที่หลัก 3 หน้าที่ของ F/O คือ หน้าที่หลัก 3 หน้าที่ของ F/O คือ ขายห้องพัก ซึ่งรวมทั้งการลงทะเบียนเข้า พัก และเลือกห้องพักให้กับแขก ขายห้องพัก ซึ่งรวมทั้งการลงทะเบียนเข้า พัก และเลือกห้องพักให้กับแขก ทำบัญชีของแขกที่มาพัก ออกใบเรียกเก็บ เงิน รับจ่ายเงินค่าเช่าพัก ทำบัญชีของแขกที่มาพัก ออกใบเรียกเก็บ เงิน รับจ่ายเงินค่าเช่าพัก ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การรับส่ง จดหมาย fax และข้อความให้แขกที่มาพัก และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรม ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวและงานเทศกาลต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การรับส่ง จดหมาย fax และข้อความให้แขกที่มาพัก และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรม ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวและงานเทศกาลต่างๆ ให้แก่ลูกค้า

4 แผนกบริการทั่วไป (Uniformed Service) Bell Attendant Bell Attendant Door Attendant Door Attendant Valet Parking Attendant Valet Parking Attendant Transportation personnel Transportation personnel Concierge Concierge

5 แผนกสำรองห้องพัก (Reservations) วิธีการสำรองห้องพัก ล่วงหน้า วิธีการสำรองห้องพัก ล่วงหน้า In person In person Letter Letter Telephone Telephone Fax Fax The Internet The Internet

6 ประเภทของการสำรอง ห้องพัก Guaranteed Reservations Guaranteed Reservations Credit Card Credit Card Advance Deposit Advance Deposit Travel Agent Travel Agent Corporate Corporate In-house Voucher In-house Voucher

7 ประเภทของการสำรอง ห้องพัก Non-Guaranteed Reservation Non-Guaranteed Reservation Confirmed Reservation Confirmed Reservation Hotel-Specific Reservations Hotel-Specific Reservations

8 Assignment II ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง งานสำคัญเหล่านี้ในโรงแรม ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง งานสำคัญเหล่านี้ในโรงแรม ระบุชื่อหนังสืออ้างอิงและแหล่งที่มา ด้วย ระบุชื่อหนังสืออ้างอิงและแหล่งที่มา ด้วย 1. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) 2. ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก (Room Division Manager) 3. ผู้จัดการแผนกงานส่วนหน้า (Front Office Manager) 4. ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Director) 5. หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Executive Chef)

9 6. ผู้จัดการงานแม่บ้าน (Executive Housekeeper) 7. นายช่างหรือวิศวกร (Engineer) 8. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Director of Marketing) 9. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Controller/Comptroller) 10. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Director 0f Human Resources)

10 Assignment III หาประเภทของห้องพัก หาประเภทของห้องพัก หาประเภทของอัตราค่าห้องพัก (Room Rate) หาประเภทของอัตราค่าห้องพัก (Room Rate) หาศัพท์แสดงสถานภาพของ ห้องพัก (Room Status Terminology) หาศัพท์แสดงสถานภาพของ ห้องพัก (Room Status Terminology)


ดาวน์โหลด ppt Room Division. ฝ่ายห้องพัก (Room Division) ประกอบด้วย 5 แผนก คือ ประกอบด้วย 5 แผนก คือ แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google