งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Room Division.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Room Division."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Room Division

2 ฝ่ายห้องพัก (Room Division)
ประกอบด้วย 5 แผนก คือ แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกบริการในเครื่องแบบ (Uniformed Service) แผนกสำรองห้องพัก (Reservations) แผนกโทรศัพท์ (Telephone) แผนกดูแลห้องพัก (Housekeeping)

3 Front Office Department
หน้าที่หลัก 3 หน้าที่ของ F/O คือ ขายห้องพัก ซึ่งรวมทั้งการลงทะเบียนเข้าพัก และเลือกห้องพักให้กับแขก ทำบัญชีของแขกที่มาพัก ออกใบเรียกเก็บเงิน รับจ่ายเงินค่าเช่าพัก ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การรับส่งจดหมาย fax และข้อความให้แขกที่มาพัก และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรม ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวและงานเทศกาลต่างๆ ให้แก่ลูกค้า

4 แผนกบริการทั่วไป (Uniformed Service)
Bell Attendant Door Attendant Valet Parking Attendant Transportation personnel Concierge

5 แผนกสำรองห้องพัก (Reservations)
วิธีการสำรองห้องพักล่วงหน้า In person Letter Telephone Fax The Internet

6 ประเภทของการสำรองห้องพัก
Guaranteed Reservations Credit Card Advance Deposit Travel Agent Corporate In-house Voucher

7 ประเภทของการสำรองห้องพัก
Non-Guaranteed Reservation Confirmed Reservation Hotel-Specific Reservations

8 Assignment II ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานสำคัญเหล่านี้ในโรงแรม ระบุชื่อหนังสืออ้างอิงและแหล่งที่มาด้วย ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก (Room Division Manager) ผู้จัดการแผนกงานส่วนหน้า (Front Office Manager) ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Director) หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Executive Chef)

9 6. ผู้จัดการงานแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
7. นายช่างหรือวิศวกร (Engineer) 8. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Director of Marketing) 9. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Controller/Comptroller) 10. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Director 0f Human Resources)

10 Assignment III หาประเภทของห้องพัก
หาประเภทของอัตราค่าห้องพัก (Room Rate) หาศัพท์แสดงสถานภาพของห้องพัก (Room Status Terminology)


ดาวน์โหลด ppt Room Division.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google