งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาธิตัวกลมใน เนื้อเยื่อ. Trichinella spiralis - ทำให้เกิดโรค Trichinosis การแพร่กระจาย (Distribution) - พบทั่วโลก - มีรายงานในแถบยุโรป รัสเซีย อเมริกาเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาธิตัวกลมใน เนื้อเยื่อ. Trichinella spiralis - ทำให้เกิดโรค Trichinosis การแพร่กระจาย (Distribution) - พบทั่วโลก - มีรายงานในแถบยุโรป รัสเซีย อเมริกาเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาธิตัวกลมใน เนื้อเยื่อ

2 Trichinella spiralis - ทำให้เกิดโรค Trichinosis การแพร่กระจาย (Distribution) - พบทั่วโลก - มีรายงานในแถบยุโรป รัสเซีย อเมริกาเหนือ - รายงาน การระบาดใน เมืองไทย พบใน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน

3 รูปร่าง (Morphology) - มีขนาดเล็ก คล้าย เส้นด้าย - หลอดอาหารเป็นแบบ Stichosomal type - ขนาด ตัวผู้ 1 – 1.3 X 0.03 mm ตัวเมีย 2.4 – 3.4 X 0.06 mm

4

5 Male Trichinella spiralis (Radomyos et al., 1997)

6 Trichinella spiralis ตัวอ่อนระยะ ติดต่อ ในกล้ามเนื้อลาย (Radomyos et al., 1997)

7 วงชีวิต (Life cycle) - ใช้เวลาครบวงชีวิต ประมาณ 1 เดือน - เป็นโรคติดต่อระหว่าง คน และ สัตว์ - การติดต่อของวงชีวิตที่ สำคัญเกิดขึ้น ระหว่าง คน กับ หมู เป็น ส่วนใหญ่

8 คน, หมู กินเนื้อหมูสุกๆดิบๆ ได้ cyst larvae ไปฝังตัวที่กล้ามเนื้อ larvae ที่ duodenum ลอกคราบ 4 ครั้ง larvae เข้าหลอดเลือด เพศผู้ + เพศเมีย ที่ผนัง ลำไส้ larvae

9 พยาธิสภาพ (Pathology) : ทางเดินอาหารมีเลือดคั่ง : กล้ามเนื้อผิดปกติ ( หัวใจ อ่อนนุ่มผิดปกติ ) : ปอดบวม มีเลือดกระจาย : เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

10 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) 1. ประวัติการกิน อาหาร 2. ตรวจชิ้นเนื้อดู cyst 3. Serology Test การรักษา (Treatment) Thiabendazole 50 mg / kg Body weight

11 การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention) 1. ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ดิบๆ 2. Deep freeze เนื้อสัตว์ ( ช่วยทำลาย cyst ได้ )

12 Dracunculus medinensis - ชื่อสามัญว่า “Guinea worm” - ทำให้เกิดโรค Dracunculiasis - พบมาก : ใน อินเดีย อาฟริกากลาง และตะวันตก ปากีสถาน อิหร่าน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย โปรตุเกส - ไม่พบในประเทศไทย

13 รูปร่าง (Morphology) : ตัวผู้ ขนาดยาว 40 mm X 0.4 mm : ตัวเมีย ขนาดยาว 70-120 cm. X 0.7-1.7 mm : ในตัวเมีย สามารถพบ Rhabditiform larvae อยู่ใน uterus ( Rhabditiform larva มี ขนาดประมาณ 500 – 750 X 15 – 25 um )

14 วงชีวิต (Life cycle) Adult worm เพศผู้ + เพศเมีย บริเวณ Axillary + inguinal D.H. เพศเมีย บริเวณผิวหนัง ตุ่มใส พองแตก 2Weeks เป็น Infective stage น้ำ L 1 ใน Body cavity Cyclop กิน (I.H.)

15 พยาธิสภาพ (Pathology) : มีตุ่มพองที่ผิวหนัง : ตุ่มจะแตกออกในเวลา 1-3 วัน พยาธิโผล่หัวออกมา ปล่อยตัวอ่อน : อาจเกิด Secondary infection : พยาธิตัวที่ตาย เกิดการ สะสมของ หินปูน

16 การรักษา (Treatment) 1. รักษาอาการ Allergic reaction ใช้ Antihistamine 2. กำจัดตัวพยาธิ โดย : ผ่าตัด : ใช้ไม้พันหัวพยาธิ แล้วค่อยๆดึง ออกมา 3. ยา Hetrazan ฆ่า Adult worm

17 Dracunculus medinensis (Sun, 1988)

18

19 การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention) 1. ห้ามคนเป็นโรค “Dracunculiasis” ลงน้ำ 2. ระวังการดื่มน้ำดิบใน แหล่งระบาด 3. กำจัด Cyclops

20 Gnathostoma spinigerum - พบมากใน ไทย, ญี่ปุ่น - เรียก “ ตัวจี๊ด “ ( ศ. หลวงเฉลิมคัมภีร เวชช์ และ ศ. นพ. สวัสดิ์ แดง สว่าง )

21 รูปร่าง (Morphology) - สีแดงค่อนข้างโปร่งแสง - หัวและหางมักงอมา ทางด้านท้อง - ส่วนหัว โป่งเป็นกระเปาะ Cephalic Bulb - หัวมีหนามเรียง 8 แถว - ปากมี Trilobed lip 2 อัน - ตัวผู้ 11-25 mm X 1-2 mm - ตัวเมีย 25-45 mm X 3-6 mm - Larva มี spine 4 แถว ที่หัว

22

23 Adult worm (Radomyos et al., 1997)

24 Adult Head Bulb G. spinigerum (Sun,1988)

25 Gnathostoma spinigerum (Radomyos et al., 1997) male

26 Gnathostoma spinigerum (Radomyos et al., 1997) Female

27 วงชีวิต (Life cycle) โดย ศ. หลวงเฉลิม คัมภีรเวชช์ และ ศ. นพ. สวัสดิ์ 1937 ( พ. ศ. 2480)

28 Adult ในกระเพาะ ของสัตว์กินเนื้อ ( แมว, สุนัข ) กินปลาดิบ ไข่ลงน้ำ L 3 ในกล้ามเนื้อ 2 nd I.H. L 1 ใน Cyclop 1 st I.H. L 2 ใน ปลา กบ งู 2 nd I.H. L 2

29 พยาธิสภาพ (Pathology) คนเป็น Accidental host : หลัง Infect 24-48 ชม. ปวดใต้ลิ้นปี่ : ผิวหนัง บวม ผื่นแดง : เข้าตา ตาบวม อักเสบ บอด : ปอดอักเสบ : สมอง มีผลต่อระบบ ประสาท : หู ปวดหู หน้าบวม

30 (Sun, 1988)

31 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) 1. ประวัติการกิน อาหาร 2. ลักษณะการบวม เคลื่อนที่ 3. ผ่าตัวพยาธิ ได้ จากผิวหนัง

32 การรักษา (Treatment) - ปัจจุบันยังไม่มียาที่ให้ผล ดีในการรักษา - มีแต่ยาที่ใช้ลดอาการบวม การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention) - ไม่ควรกินอาหารดิบ โดยเฉพาะปลาดิบ

33 Angiostrongylus cantonensis - “ Rat Lung Worm” - คนเป็น accidental host - เกิดโรค “ Eosinophilic meningo-encephalitis ” (Angiostrogyliasis)

34 รูปร่าง (Morphology) ตัวเมียมีลักษณะพิเศษ คือ เห็นอวัยวะภายใน บิดเป็นเกลียว เรียก Barber’s pole

35

36 ตัวอ่อนระยะที่ 3 Angiostrongylus cantonensis

37 Angiostrongylus cantonensis (Radomyos et al., 1997) Female

38 Angiostrongylus cantonensis (Radomyos et al., 1997) Male

39 วงชีวิต (Life cycle) -D.H. - Rat -I.H. - Land snail, Freshwater snail

40 Adult ในหลอดเลือดที่ ปอด, หัวใจ กินหอยดิบ ไชเข้าหอย I.H. (L 1 L 2 L 3 ) ไข่ในเลือด L 1 ออกมากับอุจจาระ ฟักเป็นตัวไชผนังถุงลม ไป หลอดอาหาร

41 พยาธิสภาพ (Pathology) - เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) 1. ประวัติคนไข้ 2. ตรวจ CSF (Central spinal fluid )

42 Angiostrongylus cantonensis พบใน ocular ของ ผู้ป่วย (Sun,1988)

43 การรักษา (Treatment) - ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แต่ อัตราการตายต่ำ ผู้ป่วยมักจะหายเอง การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention) 1. ให้ความรู้กับประชาชน ( แนะนำ ให้ประชาชนไม่ รับประทาน หอยดิบ กุ้งดิบ ) 2. ทำลายหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลาง 3. ทำลายหนูที่เป็นโฮสต์ธรรมชาติ

44 Anisakiasis - พยาธิตัวกลม ใน Subfamily Anisakinae Genus Anisakis Genus Pseudoterranova

45 True Anisakiasis - เกิดจากตัวอ่อนของพยาธิ Anisakis spp. - พบตัวอ่อนในปลาพวก Mackerel และ Herring ( บางครั้งเรียก Herring Worm) - Adult อยู่ในกระเพาะสัตว์ พวก Cetaceans ได้แก่ ปลาวาฬ ปลาโลมา

46 Codworm Anisakiasis - เกิดจากตัวอ่อนของพยาธิ Pseudoterranova spp. - ตัวอ่อนพบในปลา Cod และ Pollock ( เป็นปลาที่มีการ migrate ไปที่ บริเวณน้ำเย็น ) - Adult อยู่ในกระเพาะของสัตว์ พวก Pinnipedia ได้แก่ Seals, Sealions, Walrus

47 Larvae of Anisakis spp. (Sun,1988)

48 Third stage larvae of Pseudoterranova decipiens (Sun,1988)

49 larvae of Pseudoterranova decipiens (Sun,1988)

50 การแพร่กระจาย (Distribution) - พบในประเทศที่นิยมกินปลา ดิบ เช่น ฮอลแลนด์ ญี่ปุ่น ประเทศ ชายฝั่งแปซิฟิค สแกนดิเนเวีย - มีรายงานครั้งแรกในประเทศ เนเธอแลนด์ ( ค. ศ. 1955) - ในประเทศญี่ปุ่นมีรายงานครั้ง แรก ปี ค. ศ. 1965

51 วงชีวิต (Life cycle) - คนเป็น Paratenic host L 3 Anisakis L 4 Codworm

52 Adult worm อยู่ใน stomach wall ของ โฮสต์ Paratenic host Embryonated egg (L 1 ) L 3 encapsulate ในกล้ามเนื้อ L 2 Free- swimming ถูก กิน Intermediate host พวก Crustacean ( L 3 )

53 อาการ (Sign and Symptom) - ผู้ป่วยมีอาการ ปวดท้อง เนื่องจากพยาธิ ไชกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดบริเวณลิ้นปี่ - พบอาการหลังจากกินปลา ดิบ ( ภายใน 12 ชม.)

54 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) 1. Endoscope biopsy forcep 2. Radiology ( Radiological Techniques ) การรักษา (Treatment) - ผ่าตัดเอาพยาธิออก ใช้ Biopsy

55 การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention) - รับประทานปลาทะเล ใช้ ความร้อนเกิน 60 o C หรือ เย็นต่ำกว่า – 20 o C (24 ชม.)

56 เอกสารอ้างอิง จิตรา ไวคกุล และคณะ 2536 ปรสิต หนอนพยาธิ ภาควิชาปาราสิต หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ หน้า 20 - 25 ประยงค์ ระดมยศ, อัญชลี ตั้งตรงจิตร, พล รัตน์ วิไลรัตน์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณและแทน จงศุภชัย สิทธิ์ 2538 Atlas of Medical Parasitology with 456 colour illustrations 2 nd edition กรุงเทพฯ หน้า 79 - 86 นิมิตร มรกต 2539 ปรสิตวิทยาทาง การแพทย์ โปรโตซัวและหนอนพยาธิ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 159 - 264

57 วิฑูรย์ ไวยนันท์และพีรพรรณ ตันอารีย์ 2535 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า 200 - 281 Ash,L.R. and Orihel, T.C. 1984. Atlas of Human Parasitology. 2 nd edition American Society of Clinical Parthologists Press, Chicago. 212 pages. Beaver, P.C.; Jung,R.C. and Cupp, E.W. 1984. Clinical Parasitology Lea & Febiger, Philadelphia. Bhaibulaya, M. and Stiyathai,A. 1982. Infectivity of Anisakis larvae type I recovered from the gulf of Thailand. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth, 13:202-205.

58 Daengsvang,S. 1980. A monograph on the genus Gnathostoma and gnathostomiasis in Thailand. Tokyo: SEAMIC, 117 pages. Ratanaponglakha, D. and Ambu, S. 1989. Humoral immune response of Balb/c mice to larval and adult worm antigen of Angiostrogylus malaysiensis. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth, 20 : 227 - 231.

59


ดาวน์โหลด ppt พยาธิตัวกลมใน เนื้อเยื่อ. Trichinella spiralis - ทำให้เกิดโรค Trichinosis การแพร่กระจาย (Distribution) - พบทั่วโลก - มีรายงานในแถบยุโรป รัสเซีย อเมริกาเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google