งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดมาตรฐานโรงแรมสากล และในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดมาตรฐานโรงแรมสากล และในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดมาตรฐานโรงแรมสากล และในประเทศไทย

2 ระบบดำเนินการจัดมาตรฐานโรงแรม
หน่วยงานรับผิดชอบและสัญลักษณ์ที่ใช้ บริษัทมิชลิน (Michelin) ของฝรั่งเศส ใช้สัญลักษณ์รูปอาคารคล้ายปราสาท มียอดปราสาทต่างกันตั้งแต่ 1-5 ยอด สมาคมยานยนต์ (AA – Automobile Association) ของอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์รูปดาว 1-5 ดวง สมาคมยานยนต์อเมริกัน (AA – American Automobile Association) ของอเมริกา ใช้สัญลักษณ์รูปเพชร 1-5 รูป บริษัทโมบิล (Mobil) ใช้สัญลักษณ์รูปดาว 1-5 ดวง

3 แนวทางดำเนินการของระบบ
แบบอิสระ (Voluntary Schemes) สมัครเข้าระบบด้วยความสมัครใจ แบบบังคับ (Compulsory Schemes) หน่วยงานของรัฐออกกฎหมายบังคับใช้

4 เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์เชิงปริมาณ (Quantitative)
พิจารณาจาก “ปัจจัยที่จับต้องได้” เกณฑ์เชิงคุณภาพ (Qualitavtive) พิจารณาจาก “ปัจจัยที่จับต้องไม่ได้”

5 วิธีดำเนินการตรวจสอบและรับรอง
ผู้ตรวจสอบจะแสดงตัวเป็นแขก เข้าพักในโรงแรม 1 คืน เพื่อลงคะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ตามรายการ แสดงสถานภาพเป็นผู้ตรวจสอบในวันรุ่งขึ้น เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำชมสถานที่อย่างทั่วถึง ทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผลการตัดสินมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี โดยทั่วไป

6 การจัดมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย
จัดทำและประกาศรับรองมาตรฐาน โดย สมาคมโรงแรมไทย (THA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ใช้สัญลักษณ์รูปดาวห้าแฉก การรับรองมาตรฐานมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี

7 ปัจจัยหลักในการตัดสินมาตรฐาน
สภาพทางกายภาพ การก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักและผู้มาใช้บริการ คุณภาพการบริการ การบำรุงรักษาโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ตามที่กล่าวมา


ดาวน์โหลด ppt การจัดมาตรฐานโรงแรมสากล และในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google