งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดมาตรฐานโรงแรม สากล และในประเทศไทย. ระบบดำเนินการจัดมาตรฐาน โรงแรม ► หน่วยงานรับผิดชอบและสัญลักษณ์ที่ใช้  บริษัทมิชลิน (Michelin) ของฝรั่งเศส ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดมาตรฐานโรงแรม สากล และในประเทศไทย. ระบบดำเนินการจัดมาตรฐาน โรงแรม ► หน่วยงานรับผิดชอบและสัญลักษณ์ที่ใช้  บริษัทมิชลิน (Michelin) ของฝรั่งเศส ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดมาตรฐานโรงแรม สากล และในประเทศไทย

2 ระบบดำเนินการจัดมาตรฐาน โรงแรม ► หน่วยงานรับผิดชอบและสัญลักษณ์ที่ใช้  บริษัทมิชลิน (Michelin) ของฝรั่งเศส ใช้ สัญลักษณ์รูปอาคารคล้ายปราสาท มียอด ปราสาทต่างกันตั้งแต่ 1-5 ยอด  สมาคมยานยนต์ (AA – Automobile Association) ของอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์รูปดาว 1-5 ดวง  สมาคมยานยนต์อเมริกัน (AA – American Automobile Association) ของอเมริกา ใช้ สัญลักษณ์รูปเพชร 1-5 รูป  บริษัทโมบิล (Mobil) ใช้สัญลักษณ์รูปดาว 1-5 ดวง

3 แนวทางดำเนินการของระบบ ► แบบอิสระ (Voluntary Schemes)  สมัครเข้าระบบด้วยความสมัครใจ ► แบบบังคับ (Compulsory Schemes)  หน่วยงานของรัฐออกกฎหมายบังคับใช้

4 เกณฑ์มาตรฐาน ► เกณฑ์เชิงปริมาณ (Quantitative)  พิจารณาจาก “ ปัจจัยที่จับต้องได้ ” ► เกณฑ์เชิงคุณภาพ (Qualitavtive)  พิจารณาจาก “ ปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ ”

5 วิธีดำเนินการตรวจสอบและ รับรอง ► ผู้ตรวจสอบจะแสดงตัวเป็นแขก เข้าพักใน โรงแรม 1 คืน  เพื่อลงคะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ต่างๆ ตามรายการ ► แสดงสถานภาพเป็นผู้ตรวจสอบในวันรุ่งขึ้น  เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำชมสถานที่อย่างทั่วถึง ► ทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ► ผลการตัดสินมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี โดยทั่วไป

6 การจัดมาตรฐานโรงแรมใน ประเทศไทย ► จัดทำและประกาศรับรองมาตรฐาน โดย  สมาคมโรงแรมไทย (THA)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT)  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ► ใช้สัญลักษณ์รูปดาวห้าแฉก ► การรับรองมาตรฐานมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี

7 ปัจจัยหลักในการตัดสินมาตรฐาน ► สภาพทางกายภาพ ► การก่อสร้าง ► สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้เข้าพักและผู้ มาใช้บริการ ► คุณภาพการบริการ ► การบำรุงรักษาโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ตามที่กล่าวมา


ดาวน์โหลด ppt การจัดมาตรฐานโรงแรม สากล และในประเทศไทย. ระบบดำเนินการจัดมาตรฐาน โรงแรม ► หน่วยงานรับผิดชอบและสัญลักษณ์ที่ใช้  บริษัทมิชลิน (Michelin) ของฝรั่งเศส ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google