งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRASPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งภายในชนิดเดียวกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRASPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งภายในชนิดเดียวกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRASPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งภายในชนิดเดียวกัน
ต้องการปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต (BASIC REQUIREMENT)..ที่เหมือนกัน มีความรุนแรง เป็น DENSITY - DEPENDENT INTERACTION รุนแรงมากขึ้น ตามจำนวนประชากร

2 INTRASPECIFIC COMPETITION

3 การเจริญเติบโดของ WHITE MUSTARD ที่ปลูกด้วยความหนาเเน่นต่างกัน
การเจริญลดลงเมื่อปลูกหนาเเน่นมากขึ้น

4 PLANTAIN จำนวนเมล็ดที่สร้าง จำนวนเมล็ด ลดน้อยลง เฉลี่ยต่อต้น
ถ้าปลูกแน่นมากขึ้น จำนวนเมล็ด เฉลี่ยต่อต้น PLANTAIN จำนวนต้นต่อเมตร2

5 หมาป่าแย่งกินซาก

6 INTERSPECIFIC COMPETITION :
การเเก่งเเย่งระหว่างชนิด L.B SLOBODKIN อธิบายความสัมพันธ์ สมการ

7

8 ระดับ COMPETITION เเบ่งออกเป็น
*RESOURCE (SCRAMBLE) COMPETITION รุนแรง….ใช้ทรัพยากรเหมือนกันมาก *INTERFERENCE (CONTEST) COMPETITION ไม่รุนแรง..รบกวน..แข่งขัน

9 ผลของ COMPETITION ต่อHABITAT DISTRIBUTION
INTRASP. COMPET. ……..ประชากรจะกระจายกว้างออกไป INTERSP. COMPET….. ….จะลดการกระจายให้เเคบลง

10 การแก่งแย่ง…จัดระบบในสังคม…ลดความรุนแรง
ผลของ COMPETITION 1) ESTABLISHMENT OF SOCIAL HIERARCHIES (SOCIAL RANK ) สิงโตตัวผู้..ผู้นำ(2)…ได้ผสมพันธุ์ การแก่งแย่ง…จัดระบบในสังคม…ลดความรุนแรง ความแข็งแรง …สมาชิกยอมรับ

11 2)ESTABLISHMENT OF TERRITORIES (DEFENDED AREA)
BOWERBIRD พฤติกรรมนี้พัฒนาดีใน BIRD , SOME VERTEBRATES เเละ INVERTEBRATES อาณาเขตหวงห้าม

12 3) REGULATION OF POPULATION SIZE (DD FACTOR)
ควบคุมขนาดประชากร

13 4) SEGREGATION OF SPECIES INTO DIFFERENCE NICHES
การเปลี่ยนเเปลงลักษณะ…...โครงสร้าง เปลี่ยนชนิดอาหารหรือ พฤติกรรมอื่นๆ เวลาหากิน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

14 พื้นที่เดียวกัน กินเมล็ดพืช จะงอยปากต่างกัน เมล็ดขนาดต่างกัน พื้นที่เดียวกัน กินเมล็ดพืช

15 HARD SEEDS SOFT SEEDS นก มีขนาดจะงอยปากแตกต่างกันชัดเจน
ในประชากรเดียวกัน WEST AFRICA BLACK-BELLIED SEEDCRACKERS

16

17 เจริญร่วมกัน

18 นกกาน้ำ 2 ชนิด

19 อาหาร

20 C B เจริญบริเวณน้ำขึ้น-ลง เหมือนกัน แต่ต่างระดับ

21 ไม่มีเพรียง เพรียงหินเป็นตัวแก่งแย่งของSEA ANEMONE..ช่วยควบคุมจำนวนให้คงที่


ดาวน์โหลด ppt INTRASPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งภายในชนิดเดียวกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google