งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็น DENSITY - DEPENDENT INTERACTION ต้องการปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต (BASIC REQUIREMENT).. ที่เหมือนกัน INTRASPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งภายในชนิดเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็น DENSITY - DEPENDENT INTERACTION ต้องการปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต (BASIC REQUIREMENT).. ที่เหมือนกัน INTRASPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งภายในชนิดเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็น DENSITY - DEPENDENT INTERACTION ต้องการปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต (BASIC REQUIREMENT).. ที่เหมือนกัน INTRASPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งภายในชนิดเดียวกัน มีความรุนแรง รุนแรงมากขึ้น ตามจำนวนประชากร

2 INTRASPECIFIC COMPETITION

3 การเจริญเติบโดของ WHITE MUSTARD ที่ปลูกด้วยความหนาเเน่นต่างกัน การเจริญลดลงเมื่อปลูกหนาเเน่นมากขึ้น

4 จำนวนเมล็ดที่สร้าง ลดน้อยลง ถ้าปลูกแน่นมากขึ้น PLANTAIN จำนวนเมล็ด เฉลี่ยต่อต้น จำนวนต้นต่อเมตร 2

5 หมาป่าแย่งกินซาก

6 L.B SLOBODKIN อธิบายความสัมพันธ์ สมการ INTERSPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งระหว่างชนิด

7

8 *INTERFERENCE (CONTEST) COMPETITION *RESOURCE (SCRAMBLE) COMPETITION ระดับ COMPETITION เเบ่งออกเป็น รุนแรง …. ใช้ทรัพยากรเหมือนกันมาก ไม่รุนแรง.. รบกวน.. แข่งขัน

9 ผลของ COMPETITION ต่อ HABITAT DISTRIBUTION INTRASP. COMPET. …….. ประชากรจะกระจายกว้างออกไป INTERSP. COMPET….. …. จะลดการกระจายให้เเคบลง

10 ผลของ COMPETITION สิงโตตัวผู้.. ผู้นำ (2)… ได้ผสมพันธุ์ การแก่งแย่ง … จัดระบบในสังคม … ลดความรุนแรง ความแข็งแรง … สมาชิกยอมรับ 1) ESTABLISHMENT OF SOCIAL HIERARCHIES (SOCIAL RANK )

11 2)ESTABLISHMENT OF TERRITORIES (DEFENDED AREA) พฤติกรรมนี้พัฒนาดีใน BIRD, SOME VERTEBRATES เเละ INVERTEBRATES อาณาเขตหวงห้าม BOWERBIRD

12 3) REGULATION OF POPULATION SIZE (DD FACTOR) ควบคุมขนาดประชากร

13 4) SEGREGATION OF SPECIES INTO DIFFERENCE NICHES การเปลี่ยนเเปลง ลักษณะ …... โครงสร้าง เปลี่ยนชนิดอาหารหรือ พฤติกรรมอื่นๆ เวลาหากิน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

14 พื้นที่เดียวกัน กินเมล็ดพืช พื้นที่เดียวกัน กินเมล็ดพืช จะงอยปากต่างกัน เมล็ดขนาดต่างกัน

15 SOFT SEEDS HARD SEEDS นก มีขนาดจะงอยปากแตกต่างกันชัดเจน ในประชากรเดียวกัน WEST AFRICA BLACK-BELLIED SEEDCRACKERS

16

17 เจริญร่วมกัน

18 นกกาน้ำ 2 ชนิด

19 อาหาร

20 C B เจริญบริเวณน้ำขึ้น - ลง เหมือนกัน แต่ต่างระดับ

21 เพรียงหินเป็นตัวแก่งแย่งของ SEA ANEMONE.. ช่วยควบคุมจำนวนให้คงที่ ไม่มีเพรียง


ดาวน์โหลด ppt เป็น DENSITY - DEPENDENT INTERACTION ต้องการปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต (BASIC REQUIREMENT).. ที่เหมือนกัน INTRASPECIFIC COMPETITION : การเเก่งเเย่งภายในชนิดเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google