งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องใช้ - เครื่องประดับ เครื่องประดับทำจากหินและเปลือกหอยทะเลเป็นสิ่งที่ แสดงว่าหมู่บ้านเกษตรกรรมรุ่นแรกในภูมิภาคต่างๆของ ประเทศไทยมิได้อยู่โดดเดี่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องใช้ - เครื่องประดับ เครื่องประดับทำจากหินและเปลือกหอยทะเลเป็นสิ่งที่ แสดงว่าหมู่บ้านเกษตรกรรมรุ่นแรกในภูมิภาคต่างๆของ ประเทศไทยมิได้อยู่โดดเดี่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องใช้ - เครื่องประดับ เครื่องประดับทำจากหินและเปลือกหอยทะเลเป็นสิ่งที่ แสดงว่าหมู่บ้านเกษตรกรรมรุ่นแรกในภูมิภาคต่างๆของ ประเทศไทยมิได้อยู่โดดเดี่ยว แต่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน

3 พัฒนาการทางเทคโนโลยีและ วัฒนธรรมในสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ตอนปลาย เทคโนโลยีด้านโลหกรรมได้เริ่มปรากฏขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่ น้อยกว่า 3,500 ปีมาแล้ว

4 พัฒนาการทางเทคโนโลยีและ วัฒนธรรมในสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ตอนปลาย เทคโนโลยีด้านโลหกรรมได้เริ่มปรากฏขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่ น้อยกว่า 3,500 ปีมาแล้ว

5 เครื่องประดับสำริดของวัฒนธรรมดองซอน พบที่แหล่งโบราณคดีบ้าน ดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

6 ลูกปัดหิน พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรอำเภอพนม ทวน จังหวัดกาญจนบุรี

7 เตียน ก่อน พุกาม ดอง ซอน จาม ฟูนัน ก่อน เมืองพระ นคร ทวารวดี

8

9 รศ. สุรพล นาถะพินธุ : natapint@su.ac.th


ดาวน์โหลด ppt เครื่องใช้ - เครื่องประดับ เครื่องประดับทำจากหินและเปลือกหอยทะเลเป็นสิ่งที่ แสดงว่าหมู่บ้านเกษตรกรรมรุ่นแรกในภูมิภาคต่างๆของ ประเทศไทยมิได้อยู่โดดเดี่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google